Activitate suspendată la punctele din Caracal şi Corabia, la serviciul public comunitar de paşapoarte

0

În conformitate cu Dispoziţiile eşaloanelor ierarhic superioare, referitoare la măsurile dispuse în vederea prevenirii răspândirii COVID-19 şi în urma analizei efectuate la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 120 din 13.03.2020, prin care a fost dispusă suspendarea temporară a activităţii la punctele de lucru ale Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Olt, din mun. Caracal şi or. Corabia, în perioada 13 martie 2020 – 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.

În acest caz, aveţi ca posibilitate de obţinere a paşapoartelor simple, electronice şi temporare, prezentarea la sediul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Olt din mun. Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 8, jud. Olt, sens în care vă facem următoarele precizări:

1. Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare se va realiza exclusiv în baza programărilor online.
2. Programările online vor fi efectuate pe platforma https://www.epasapoarte.ro/
3. Accesul la ghişeu, în vederea depunerii cererilor de emitere a paşapoartelor va fi permis doar solicitanţilor şi, după caz, reprezentanţilor legali ai acestora, în baza programărilor online şi a documentului de identitate prezentat în original.
4. În ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul la ghişeu se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original. În cazul imposibilităţii prezentării tichetului, accesul va fi permis în baza documentului de identitate numai după efectuarea unor verificări preliminare din care să rezulte dreptul legal de ridicare a paşaportului.
5. În context, vă reamintim şi vă recomandăm posibilitatea optării pentru ridicarea paşaportului simplu electronic folosind procedura de ridicare prin curier (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA).
6. Celelalte servicii pentru care nu se fac programări online vor fi solicitate exclusiv prin corespondenţă poştală sau la adresa de email (pasapoarte-olt@mail.gov.ro), iar în ceea ce priveşte accesul în vederea ridicării adeverinţelor solicitate prin poşta electronică, acesta se face numai în baza documentului de identitate în original.
7. În această perioadă, activitatea de audienţe este suspendată.

PREFECTUL JUDEŢULUI OLT,
Florin-Constantin HOMOREAN

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here