Asociația Investitorilor pe Piața de Capital solicită demisia președintelui SIF Oltenia, Tudor Ciurezu

0

Asociația Investitorilor pe Piața de Capital a luat act de modul în care s-a organizat și derulat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Oltenia din data de 28/29 aprilie 2020 și face următoarele precizări:

Atitudinea conducerii SIF Oltenia era previzibilă. Așa cum AIPC a semnalat participanților la piață, dar și Autorității de Supraveghere Financiară, încă din data de 09.07.2019, conducătorii emitentului SIF5 au încălcat constant, recidivând, drepturile acționarilor Societății, regulamentele și legile în vigoare, atât cele privitoare la piața de capital, cât și Legea 31/1990, dar și deciziile ASF.

Refuzul de a completa ordinea de zi a Adunărilor Generale, la solicitarea legitimă a acționarilor, refuzul de a convoca AGOA/AGEA la cererea acestora, ignorarea și desconsiderarea solicitărilor și dispozițiilor Autorității de Supraveghere Financiară, utilizarea tertipurilor și pretextelor pentru a justifica abuzul pe care administratorii Societății l-au săvârșit permanent – toate acestea au culminat cu refuzul de a permite participarea acționarilor societății la Adunarea Generală din 28/29.04.2020, adică cea mai gravă formă de încălcare a drepturilor acestora.

Nu există nicio justificare pentru această decizie. SIF Oltenia a solicitat acționarilor Societății, prin Raportul curent Nr. 3152/16.04.2020, publicat pe www.bvb.ro, să comunice prin e-mail intenția de a participa la AGOA, astfel încât SIF5 “să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul generat de COVID-19” (conform documentului transmis de Societate). Ulterior, SIF Oltenia revine și transmite alt Raport curent, Nr. 3221 /21.04.2020, publicat tot pe site-ul operatorului de piață, în care precizează că numărul total al acționarilor care și-au anunțat intenția de participare, inclusiv reprezentanții SIF5, este de 62 de persoane. În aceste condiții, administratorii Societății aveau obligația să asigure spațiul necesar desfășurării lucrărilor AGOA, în condițiile prevăzute de lege. Orice altă atitudine este doar o sfidare la adresa acestora și o încălcare gravă, cu nuanță penală, a atribuțiilor de administrator.

Contextul este cu atât mai grav cu cât alt emitent supravegheat, reglementat și avizat la nivelul administratorilor și conducerii de către ASF, respectiv SIF Transilvania, a organizat la Brașov, în aceeași zi, o AGOA cel puțin la fel de neclară, cu grave încălcări ale deciziilor ASF și legislației în vigoare. Din păcate, se pare că în ambele cazuri, administratorii ignoră responsabilitatea pe care o au față de acționari și față de piața de capital și sunt dominați de orgolii și interese personale, care sunt primordiale și sunt beneficiarele tuturor resurselor disponibile, inclusiv cele societare. O astfel de abordare este contrară tuturor principiilor profesionale, etice, morale și legale.

Dacă în ceea ce privește SIF Transilvania, Consiliul de Supraveghere al Societății deja are o decizie a reglementatorului în ce privește neautorizarea Directoratului, în cazul SIF Oltenia așteptăm să se adopte o poziție similară, de retragere a avizării pentru gruparea Ciurezu, pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară nu o mai poate gira, în condițiile precizate mai sus. ASF are obligația de a acționa ferm, fără echivoc, stopând aceste practici ilegale. Admițând acest comportament, arătând îngăduință și toleranță, așa cum ASF a înțeles să procedeze până acum, este evident că vom asista la abuzuri tot mai grave, la excese de prerogative ale administratorilor sau la practici ilegale frecvente, creând precedente din ce în ce mai periculoase.

Asociația Investitorilor pe Piața de Capital

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here