Clădirea Administrativă a Detaşamentului de Pompieri Caracal reabilitată prin POR 2014-2020

0

Clădirea Administrativă a Detaşamentului de Pompieri Caracal va fi reabilitată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Vineri, 15 mai 2020, Directorul General al ADR Sud-Vest Oltenia, Doamna Marilena BOGHEANU, a semnat cu Domnul Colonel Adrian TĂNASE – Inspectorul Şef 2 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt contractul de finanţare cu titlul „Reabilitare termică şi energetică Clădire Administrativă 48-106-01 – Detaşament de Pompieri Caracal” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Având o valoare totală de peste 7 milioane de lei, noul contract de finanțare intră în implementare și  propun investiții în creşterea eficienţei energetice a Clădirii administrative a Detaşamentului de Pompieri Caracal. Angajaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „MATEI BASARAB” al judeţului Olt, precum şi cei peste 30 mii de locuitori din Judeţul Olt vor beneficia de rezultatele proiectului, întrucât se va realiza reabilitarea termică, modernizarea instalaţiilor aferente obiectivului şi utilizarea surselor regenerabile de energie.

Necesitatea derulării investiției prevăzute în acest proiect se justifică prin nevoia de reducere a consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătăţirea confortului, sănătăţii şi siguranţei personalului care îşi desfăşoară activitatea în clădire, beneficiari direcţi ai investiţiei. Proiectul cu titlul „Reabilitare termică şi energetică Clădire Administrativă 48-106-01 – Detaşament de Pompieri Caracal” are o valoarea totală de 7.012.576,84 lei, din care suma solicitată este de 4.234.834,00 lei (910.227,62 euro). Fondurile nerambursabile solicitate provin din bugetul alocat Regiunii Sud-Vest Oltenia prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 ce vizează – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii nr. 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionarii inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor; Operaţiunea B – Clădiri Publice.

Detalii investiție

Prin prezentul proiect se propune creşterea eficienţei energetice în Clădirea administrativă 48-106-01 Detaşament de Pompieri Caracal din stradă Vornicu Ureche nr.1, municipiul Caracal, judeţul Olt cu regimul de înălţime P+1E care a fost construită în anul 1979 şi are următoarele caracteristici: aria construită la sol 877 metri pătrați; aria construită desfăşurată 1754 metri pătrați; suprafaţa utilă totală 1438,45 metri pătrați; aria utilă încălzită 1571,08 metri pătrați.

Astfel se va avea în vedere:

• lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: izolarea termică a faţadei – parte opacă şi parte vitrată, a planşeului peste ultimul nivel;
• pentru reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde de consum şi utilizarea surselor regenerabile de energie, s-a prevăzut că prepararea apei calde pentru consum menajer să se facă utilizând energia solară – 8 captatoare/panouri solare cu tuburi termice;
• pentru asigurarea calităţii aerului interior în birouri, cabinetele medicale, dormitoare, sala de pregătire fizică, sala de mese şi în sala de club, s-a prevăzut montarea unui sistem de ventilare mecanică descentralizată, cu recuperare a căldurii;
• s-a prevăzut instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice pentru iluminat, cu panouri solare fotovoltaice şi refacerea integrală a instalaţiilor electrice de iluminat.

În proiect s-au prevăzut următoarele măsuri conexe:

• reparaţii şi consolidarea clădirii, conform recomandărilor expertizei tehnice;
• construirea acoperişului tip şarpanta, inclusiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei;
• demontarea/remontarea instalaţiilor/echipamentelor montate aparent pe faţade;
• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
• refacerea trotuarelor de protecţie;
• crearea de facilităţi pentru acces persoane cu deficienţe locomotorii: platforma elevatoare şi scaun persoane cu dizabilităţi, marcaj tactil pentru pentru nevăzători şi amenajare grup sanitar cu dotări specifice;
• lucrări specifice obţinerii avizului ISU – instalaţii de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori şi instalaţii de detecţie-semnalizare incendiu.

Data estimată de finalizare a lucrărilor prevăzute în proiect este 30 iunie 2022.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here