Servicii online puse la dispoziție de Primăria Craiova

0

Proiectele dezvoltate de administrația locală, în ultimii ani în domeniul ????????????? Craiovei, au făcut ca multe dintre ?????????? ?? ???? ??? ?????? ????? ?????̦??? ?? ????? ?? ???????? ??̦??, ?? ???????, ?? ?? ????? ?????? ?̦? ?̂? ??????̦?? ?? ????????̦?.

Astfel au fost dezvoltate ?????̧?? ???????????, având la bază toate cele 6 verticale ale conceptului ?????: ????? ??????????, ????? ??????, ????? ???????, ????? ????????, ????? ??????.

”??̂?? ?????? ?????? ??????? ????? ????, ?????? ?????? ???????? ?????? ???? ?????̆ ??????? ?̦? ????????̦?̆ ????̆?̦??????, ?? ????????̆ ??????, ??????? ?̦? ?????, ?????????? ?????? ?? ????̦??? ??̆ ?? ????????? ?? ?????? ????????̦????? ??? ?????????? ?????̆???? ???????. ??????? ????, ?? ???????, ??????? ???̦????? ????????? ??? ????̂??? ???? ???? ?? ????????̦?? ????? ?????????̦? ?? ???? ? ?????̆ ? ?????????̦????? ?? ??????????, ?? ?̦? ????? ?̂? ????, ??????? ???????? ?̂? ???????, ??̦? ??? ? ???? ???? ?? ??????????? ????????????̆”, ? ???????? ???????? Mihail Genoiu.

Astăzi vorbim despre ????? ?????????? altfel spus despre ?????????? ?????? ?? ???? ??? ????? ??????????.

Interacțiunea cu autoritățile este, acum, mai facilă ca oricând. Se pot face, de exemplu, programări online pentru registratura primăriei, pentru evidența persoanelor sau pentru impozite și taxe.

??????? ?????????? ?????? ?? ???? ??? ????? ?????????? ????:

???????? ?? ?????????? ??-???? ?????? ????????? ?? ????????? la Primăria Craiova, Direcţia de Impozite şi Taxe, Direcția de Evidență a Persoanelor:

???????? ??? ?????? ????????? ??-???? ? ????????????:

?????????? ??-???? ??????????? ??????????? ?? ????? ??????̆:

?????????? ??-???? ???????? ??̆??̆?????:

Tot pentru simplificarea procesului de relaționare cu cetățenii și pentru reducerea timpului de emitere a actelor de autoritate, au fost dezvoltate și următoarele servicii:

????̆???̦??-?̦? ??????? – prin intermediul căruia se poate urmări circuitul documentului înregistrat la primărie:

????????̆?? ???? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??????????.

La emiterea actului solicitat, petentul este notificat automat prin sms.

?????????? ??-???? ? ?????????̧????? ?? ?????????? ?̧? ? ?????????????? ?? ????????.

Sunt disponibile pentru consultare autorizațiile de construire și certificatele de urbanism emise.

???????? ?̦? ???? ?????? ??-????

Serviciul informează asupra datoriilor pe care un cetățean le are către bugetul local, cu posibilitatea de achitare prin intermediul instrumentelor de plată electronice, fără a mai fi necesară deplasarea la primărie sau la sediul băncii

?????????̦?? ??-???? ?? ????? ????? ?????? ?????????????? ?? ???????? ??? ???? ?? 3,5 ????.

Se pot achita direct pe site:

???????̦?? ???????????̆ ??????̆ (???, ???????) ?? ?????????? ? ?????????̦?????.

Fiecare intervenție de urgență sau planificată de furnizorii de utilități (CAO, CEZ, ENEL ș.a) privind intervențiile pe domeniul public este notificată în cadrul aplicației electronice și este monitorizată până la finalizare.

Aplicația a fost creată de Primărie pentru a monitoriza și gestiona eficient activitatea furnizorilor de utilități din Craiova.

”?? ??? ??????? ??? ????????? ??????? ????? ????, ?̂? ???? ?????? ?? ????????, ???? ?.?.?.?., ??????̦?? ??? ??????? ???????? ?̦? ???? ???? ?̂? ??????????? ??????????? ?????? ???? ???? ?? ????????̦?? ????̆?̦??????. ???? ?? ??????? ?̂? ??????? ?? ??????????? 2.750.000 ?? ???, ?? ? ??????̆ ?? ???????????? ?? 28 ?? ???? ?̦? ?? ?????????? ?̂? ?????? 2021. ????? ??????? ????̆???̦?? ??????? ???? ?????? ?? ???????? ???????????, ???? ??̆ ??????? ????????????? ?????????̆ ? ??????? 10 ???????? ??????? ?̦? ???? ?? ???? ????????̆ ????????? ???????? ???????? ?? ?????? ??????????”, ? ???????? ???????? Mihail Genoiu.

Proiectul se va concretiza după cum urmează:

  • ?? ?????? ?? ?-???????? ?????? ?????̦???.

Portalul va facilita accesul utilizatorilor la serviciile digitalizate și va funcționa ca un birou virtual.

  • ????????????? ?? ????? ?̧? ??????? ?????? ???????? ? ??????? ?? ???????? gestionate exclusiv de primărie.
  • ???????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????????? prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc serviciile online disponibile pe portal.
  • ???????????? ????-???? ??????? ?? ????????̧??? cu dezvoltarea inclusiv a capacităţii de adaptabilitate pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi.
  • Dezvoltarea şi implementarea unui ?????? ?????? ?? ????????? ?̧? ?????? ? ??????????? ??????? ?̂? ?????? ?????????? ?????̆???? ?? ????? ??. ???/????.
  • ?????????? ???????? pentru confirmare a veridicitaţii actelor emise de primărie.

Toate documentele eliberate în format electronic vor purta un ??? ?? ce va putea fi citit cu ajutorul unui dispozitiv mobil.

  • Achiziționarea a ?? ?? ????????? ??????????? calificate pentru funcționari din cadrul instituției care vor fi implicați în activitățile descrise în proiect.
  • ?????-????????????? ? ???.??? ????????? din arhiva instituției vor fi puse la dispoziția solicitanților, pe portalul de servicii, în format electronic.
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here