Parlamentul European a adoptat propuneri privind modul în care se reglementează inteligența artificială

0

Marți, 20 octombrie 2020, Parlamentul European a adoptat propuneri privind modului optim în care Uniunea Europeană poate să reglementeze inteligența artificială (IA) pentru a stimula inovarea, standardele etice și încrederea în tehnologie.

Parlamentul European se află printre primele instituții care au formulat recomandări cu privire la normele din domeniul IA în ceea ce privește etica, răspunderea și drepturile de proprietate intelectuală. Aceste recomandări pregătesc calea pentru ca Uniunea să poată deveni lider mondial în dezvoltarea IA. Propunerea legislativă a Comisiei este așteptată la începutul anului viitor.

Cadrul etic pentru IA

În raportul din proprie inițiativă depus de Iban García del Blanco (S&D, Spania), i se solicită Comisiei Europene să prezinte un nou cadru juridic în domeniu. În acesta ar urma să fie stabilite principiile etice și obligațiile legale ce trebuie respectate în dezvoltarea, introducerea și folosirea inteligenței artificiale, a roboticii și a tehnologiilor conexe în Uniune, inclusiv când este vorba de software, algoritmi și date.

Raportul a fost adoptat cu 559 voturi pentru, 44 împotrivă și 88 abțineri.

Legislația viitoare ar trebui să ia în considerare mai multe principii directoare, printre care: AI centrată pe factorul uman și realizată de oameni; siguranță, transparență și responsabilitate; garanții împotriva prejudecăților și a discriminării; dreptul la compensații; responsabilitatea socială și de mediu și respectarea vieții private și a protecției datelor.

Tehnologiile bazate pe IA cu grad ridicat de risc, precum opțiunile de învățare autonomă, ar trebui să fie dezvoltate în așa fel încât să permită supravegherea umană în orice moment. Dacă se folosește o funcționalitate care ar avea ca rezultat încălcarea gravă a principiilor etice și ar putea reprezenta un pericol, ar trebui să fie dezactivate opțiunile de învățare autonomă și restabilit controlul uman.

Răspunderea pentru daunele cauzate de IA

În raportul din proprie inițiativă depus de Axel Voss (PPE, Germania) se cere un cadru de responsabilitate civilă orientat către viitor, astfel încât cei care utilizează inteligență artificială cu grad ridicat de risc să fie strict răspunzători în caz de daune. Printr-un cadru juridic clar ar fi stimulată inovarea, companiile ar avea certitudine juridică, cetățenii ar fi protejați și încrederea lor în tehnologiile bazate pe IA ar fi întărită prin descurajarea activităților care ar putea fi periculoase.

Normele ar trebui să se aplice activităților fizice și virtuale bazate pe IA și ar trebui să vizeze protecția vieții, a sănătății, a integrității fizice, a bunurilor, precum și acoperirea prejudiciilor imateriale semnificative în cazul în există „pierderi economice verificabile”. Chiar dacă nu există multe tehnologii bazate pe IA cu risc ridicat, eurodeputații consideră că operatorii ar trebui să aibă o asigurare similară asigurării auto.

Raportul din proprie inițiativă a fost adoptat cu 626 voturi pentru, 25 împotrivă și 40 abțineri.

Drepturile de proprietate intelectuală

Raportul depus de Stéphane Séjourné (Renew Europe, Franța) clarifică faptul că rolul de lider mondial al Uniunii în domeniul inteligenței artificiale impune crearea unui sistem eficace pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală și garanții ca normele Uniunii în materie de brevete să protejeze dezvoltatorii inovatori: Raportul subliniază, însă, că aceste obiective nu trebuie să lezeze interesele creatorilor umani sau principiile etice ale Uniunii Europene.

Eurodeputații consideră că trebuie să facem diferența între activitatea creativă care utilizează IA și cea generată de IA. Ei subliniază faptul că IA nu ar trebui să aibă personalitate juridică și că, prin urmare, drepturile de proprietate intelectuală ar trebui să fie acordate numai oamenilor. Textul abordează și drepturile de autor, colectarea de date, secretele comerciale, folosirea algoritmilor și falsurile ultrarealiste.

Raportul a fost adoptat cu 612 voturi pentru, 66 împotrivă și 12 abțineri.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here