Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Craiova, recrutează personal medical

0

Primăria Craiova aduce la cunoștința opiniei publice că Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 45, recrutează personal medical (medici, asistenți medicali, registratori) pentru desfășurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19 din centrele de vaccinare deschise în Municipiul Craiova, în conformitate cu prevederile O.A.P. nr. 73/2021 (publicat în Monitorul Oficial cu nr. 103/01.02.2021).

Persoanele interesate pot depune la registratura instituţiei un dosar cu următoarele documente (în original şi copie):

  • BI /CI;
  • certificat căsătorie;
  • diplomă de licenţă sau studii (diplomă de bacalaureat, studii postliceale sanitare);
  • certificat membru al Colegiului Medicilor din România, aviz anual privind exercitarea profesiei de medic, vizat pentru anul 2021;
  • certificat de membru OAMGMAMR, aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, vizat pentru anul 2021;
  • asigurare malpraxis;
  • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată din care să rezulte că este apt de muncă;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
  • cunoştinţe operare PC (pentru registratori medicali).

Înscrierile se desfășoară, în perioada 10.03.2021 – 11.03.2021, între orele 8:00 – 16:00  şi în data de 12.03.202, între orele 8:00 – 14:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel – 0251-533063, Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here