Prefectura Olt informează cu privire la derularea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

0
Instituția Prefectului - Județul Olt

Instituția Prefectului – Județul Olt informează că, la nivelul județului, în perioada 2-12 august 2021 vor fi recepționate produsele de igienă și produsele alimentare din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), program derulat prin intermediul Guvernului României, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Olt.

Aceste produse vor fi recepționate în perioada sus-menționată, la locația depozitelor stabilite de fiecare unitate administrativ-teritorială cu sprijinul Instituției Prefectului, urmând ca, în termen de 45 de zile de la recepție, acestea să fie distribuite către beneficiarii finali.

Beneficiarii vor primi atât pachete cu alimente, cât și pachete cu produse de igienă.

Numărul pachetelor ce vor fi recepționate pe fiecare categorie de produs este de 31.806, conținând produse de igienă (pastă de dinți, detergenți, săpun lichid, periuțe de dinți) și produse alimentare (făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve de carne, pateu de ficat și compot de fructe).

Beneficiarii finali sunt:

  1. Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la lit. c) se realizează numai în cazul în care există stocuri de produse de igienă și alimente după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la lit. a) și b).

După recepția pachetelor se va proceda la distribuirea acestora către beneficiarii finali. Programul de ridicare va fi anunțat în perioada imediat următoare și va fi afișat la sediul primăriei și în locuri publice. Ridicarea ajutoarelor se face personal, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire a pachetului cu produse de către beneficiarii finali“, a precizat prefectul Florin Constantin Homorean.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here