Jandarmi și polițiști în misiuni de verificare a măsurilor dispuse în contextul carantinării comunei Breznița Motru

0

Începând cu data de 27 septembrie 2021, ora 08.00, având în vedere incidența cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de peste 6 cazuri la 1000 de locuitori, prin ordin al Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență a fost instituită carantina zonală pentru comuna Breznița Motru din județul Mehedinți, pentru o perioadă de 14 zile.

Urmare a acestei măsuri,  au fost mobilizate efective de jandarmi și polițiști care au misiunea de a realiza filtre la intrarea și ieșirea din zona de carantină, de a constitui patrule auto și pedestre în vederea asigurării ordinii publice și a respectării măsurilor impuse de carantină.

În zona de carantină este permisă intrarea / ieșirea pentru:

  • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionarea populației;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care  desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administratiei publice locale, asistenței și protectiei sociale, judiciare,  serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice,  comunicațiilor și transporturilor;
  • persoanele care  locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare:
  • urgențe medicale;
  • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional/personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator, sau o declarație pe propria răspundere/ declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

De asemenea, este permisă tranzitarea comunei Breznița Motru de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în localitate.

Intrarea și ieșirea persoanelor și vehiculelor în/din zona de carantină prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile  naționale, județene,  comunale și forestiere este strict interzisă.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here