Atom Energy Ventures Segarcea: Anunț public privind elaborarea primei versiuni a planului I

0

Atom Energy Ventures Segarcea SRL anunţă elaborarea primei versiuni a planului: „ELABORARE PUZ: CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC (AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE, STAȚIE DE CONEXIUNE, STAȚIE DE TRANSFORMARE, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, DRUMURI DE ACCES ȘI MENTENANŢĂ, TRASEE ȘI REŢELE DE INSTALAŢII ELECTRICE SPECIFICE, ÎMPREJMUIRE”, în județul Dolj, oraş Segarcea, str. T=27, P=1, P=2 T=28, P=3, P=4, nr. cad. 35105 și declanşarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza în sediul APM Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, jud. Dolj de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmdj.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Aviz de Mediu/Anunţuri publice și la sediul titularului: mun. Târgovişte, bld. Tudor Vladimirescu, nr. 21, bl. 5B, ap. 1, jud. Dâmboviţa.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

26 august 2022

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here