Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea – bilanţ de activitate pe anul 2016

0

Ca urmare a prezentării bilanţului de activitate pe anul 2016 de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea este împuternicit să prezinte sinteza raportului de bilanţ a activităţii.

În anul 2016, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au acţionat în vederea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Constituţia României, Codul de procedură penală, Legea de organizare judiciară şi ordinele Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Combaterea eficientă a infracţiunilor de corupţie, evaziune fiscală și spălare de bani, a celor de violenţă şi a celor îndreptate împotriva patrimoniului persoanelor au constituit o prioritate în activitatea procurorilor.

Volumul de activitate la nivelul unităţilor de parchet şi pe structuri specializate

Astfel, în anul 2016, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 42.347 dosare penale, plângeri şi lucrări generale, din care: 26.997 dosare penale, 8.874 plângeri şi 6.476 lucrări generale.

La acest volum de activitate se adaugă participările în şedinţele de judecată şi hotărârile judecătoreşti verificate de către procurori, în vederea exercitării căilor de atac, constatându-se că în anul 2016 procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată şi au verificat legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti într-un număr total de 14.248 cauze penale şi civile

Volum total de activitate (soluţionate):

În anul 2016 au fost soluţionate un număr total de 24.779 dosare penale, plângeri, lucrări generale. Din acestea, au fost soluţionate 10.214 dosare penale. De asemenea, în anul 2016 au fost soluţionate 8.242 plângeri şi 6.323 lucrări generale faţă de anul 2015 când au fost soluţionate 7.471 plângeri şi 6.921 lucrări generale.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2016 de 14.248 faţă de 12.570 în anul 2015, în creştere cu 13,35 %.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate în anul 2016 un număr de 807 cauze, la care se adaugă un număr de 44 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de 734 rechizitorii în anul 2015 şi 48 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

La urmărire penală proprie efectuată de procuror s-a înregistrat o creştere de 2 % a numărului de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, in timp ce la supravegherea cercetărilor se constată o creştere de 9,30 %.

În cursul anului 2016 au fost trimişi în judecată un număr total de 1125 inculpaţi, faţă de perioada de referinţă când au fost trimişi în judecată un număr total 1008 de inculpaţi, în creştere cu 11,6 %.

Comparativ cu anii trecuţi, se remarcă o creştere constantă a numărului de inculpaţi trimişi în judecată.

Astfel, dacă în anul 2012 au fost trimişi în judecată 685 de inculpaţi, în anul 2013 – 915 inculpaţi, în anul 2014 – 945 inculpaţi, în anul 2015 – 1008 inculpaţi, se constată că în anul 2016 numărul total al inculpaţilor trimişi în judecată este în creştere, respectiv de 1125 persoane.

Din numărul total al inculpaţilor, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv 47 de inculpaţi, la care însă se adaugă inculpaţii faţă de care au fost dispuse alte măsuri preventive(control judiciar şi respectiv arestul la domiciliu).

Se remarcă Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea cu 400 inculpaţi trimişi în judecată în 314 cauze, Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu cu 211 inculpaţi trimişi în judecată în 137 cauze, precum şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea cu 134 inculpaţi trimişi în judecată în 100 cauze.

De asemenea, în cursul anului 2016, procurorii au dispus trimiterea în judecată a unui număr 7 persoane juridice, comparativ cu anul 2015 când nu a fost trimisă în judecată nicio persoană juridică.

În cursul anului 2016 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 1.592 persoane.

În anul 2016, la urmărire penală proprie, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea nu au înregistrat soluţii de restituire a cauzelor la procuror dispuse de instanţele de judecată, însă s-a dispus achitarea a doi inculpaţi, iar în urma analizelor întocmite, s-a constatat că soluţiile de achitare nu sunt imputabile procurorilor care au întocmit rechizitoriile.

O atenţie deosebită a fost acordată instrumentării dosarelor privind infracţiuni de corupţie, astfel că, în anul 2016, au fost de soluţionat 139 cauze din care au fost soluţionate 53 de cauze.

Au fost întocmite 12 rechizitorii şi 2 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, privind infracţiuni de corupţie, investigaţiile vizând achiziţii publice în cadrul unei primării precum şi fapte de corupţie în cadrul penitenciarelor.

Au fost trimişi în judecată 23 de inculpaţi, faţă de 4 inculpaţi fiind luată măsura arestului preventiv, iar faţă de 3 inculpaţi s-a dispus măsura controlului judiciar pe parcursul urmăririi penale, comparativ cu anul 2015 când au fost trimişi în judecată un inculpat în stare de arest preventiv şi un inculpat în stare de arest la domiciliu.

Din inculpaţii trimişi în judecată, 2 au avut calitatea de primari, 2 inculpaţi au avut calitatea de secretar primărie şi respectiv inginer responsabil cu achiziţiile publice, 1 director de şcoală, 1 agent de penitenciar, 1 funcţionar public din cadrul unei primării.

În ceea ce priveşte infracţiunile reţinute, se constată că 7 rechizitorii privesc infracţiuni cuprinse în Legea nr. 78/2000, iar celelalte rechizitorii au ca obiect infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, luare sau dare de mită, prevăzute de Codul Penal.

În vederea asigurării confiscării speciale şi confiscării extinse sau a reparării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asiguratorii, în cuantum total de 340.000 lei.

În ceea ce priveşte dosarele având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, în perioada analizată, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat 322 dosare, din care au fost soluţionate 123 cauze.

Au fost întocmite 28 rechizitorii, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, fiind trimişi în judecată 37 de inculpaţi, comparativ cu anul 2015, când au fost întocmite 31 rechizitorii, fiind trimişi în judecată 40 inculpaţi. Prejudiciile aduse bugetului de stat în aceste cauze sunt în valoare de 11 milioane lei RON şi 610 mii euro, fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestora in valoare de 532.150 lei.

De asemenea, din prejudiciile cauzate bugetului de stat a fost recuperată suma totală de 3.500.426 lei, comparativ cu anul 2015 când au fost recuperate prejudicii în valoare de 351.150 lei, înregistrându-se o creştere de 897%.

Se constată că numărul de rechizitorii este relativ acelaşi cu cel din anul 2015, şi în creşterea faţă de anii 2013 şi 2014, când au fost întocmite 14 şi respectiv 17 rechizitorii, instrumentarea de către procurori a unor cauze complexe, care au adus prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi preocuparea crescută pentru recuperarea acestor prejudicii şi instituirea de măsuri asigurătorii în acest scop, cu consecinţa recuperării unor pagube însemnate aduse bugetului statului.

De asemenea, a fost întocmit un rechizitoriu privind infracţiuni de spălare a banilor, suma supusă procesului de spălare a banilor în această cauză fiind de 220.000 lei.

Activitatea desfăşurată de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea în anul 2016 în sectorul judiciar

Procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, în anul 2016, au înregistrat un număr de 14.248 de participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate.

În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 12.230 participări în anul 2016, faţă de 10.277 în anul de referinţă, înregistrându-se o creştere de 19 %.
Au fost judecate cu participarea procurorului 3.497 cauze în anul 2016, faţă de 2.733 cauze în anul de referinţă, în creştere cu 27,95 %, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac 3.750 cauze în anul 2016 faţă de 2.733 cauze în anul de referinţă, în creştere cu 37,21%.

În procesul penal, în anul 2016, au fost exercitate de către procurori un număr de 125 căi de atac referitoare la 163 inculpaţi.

În aceeaşi perioadă au fost soluţionate 141 căi de atac privitoare la 181 inculpaţi, faţă de 124 căi de atac privitoare la 178 inculpaţi în anul 2015, în creştere cu 13,71 % .

Au fost admise 115 căi de atac privitoare la 147 inculpaţi faţă de anul de referinţă când au fost admise 104 căi de atac privitoare la 145 inculpaţi, în creştere cu 10,58 %.

Au fost respinse 26 căi de atac privitoare la 49 inculpaţi faţă de anul de referinţă când au fost respinse 20 căi de atac, referitoare la 33 inculpaţi.

În procesul civil procurorii din judeţul Vâlcea au particip în şedinţele de judecată într-un număr de 1156 cauze civile. Au fost judecate cu participarea procurorului 619 cauze în anul 2016.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 862 hotărâri în anul 2016 faţă de 825 hotărâri în anul 2015, înregistrându-se o creştere de 4,48 %.

În procesul civil – în anul 2016 au fost declarate de către parchetele din judeţul Vâlcea un număr de 4 căi de atac, fiind soluţionate două apeluri civile, unul fiind admis iar cel de-al doilea fiind respins, procentul de admisibilitate fiind de 100% pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi de 50% pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea.

Formarea profesională a personalului

Procurorii din judeţul Vâlcea au participat în cursul anului 2016, la cursuri sau forme de pregătire şi perfecţionare profesională, organizate la nivelul şi prin intermediul I.N.M., toţi procurorii participând totodată la formarea profesională descentralizată organizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, al cărui program semestrial a fost realizat şi distribuit în teritoriu, în vederea întocmirii referatelor tematice. Principalele teme dezbătute în anul 2016 au vizat, în special, aplicarea corectă şi unitară a dispoziţiilor Noilor Coduri, intrate în vigoare la data de 01 februarie 2014.

Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate s-a efectuat prin participarea la seminarii organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin organizarea unor seminarii trimestriale, în care grefierii desemnaţi au prezentat şi dezbătut referate conform programului semestrial întocmit.

CONCLUZII

Au fost înregistrate progrese în activitatea procurorilor din judeţul Vâlcea,concretizate în creşterea numărului de rechizitorii întocmite, a numărului de inculpaţi trimişi în judecată, reducerea duratei de soluţionare a dosarelor, repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni de evaziune fiscală, reducerea numărului de dosare în care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale, scăderea numărului de achitări şi restituiri definitive, implicarea în instrumentarea unor dosare complexe, prin care s-au produs prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi afectarea gravă a dreptului la viaţă şi la libertate al persoanelor, finalizarea unor dosare importante având ca obiect infracţiuni grave, precum cele de omor, tâlhărie, corupţie, evaziune fiscală, etc.

De asemenea, majoritatea unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au sedii renovate, corespunzătoare desfăşurării in condiţii normale a activităţii.

Dificultăţile întâmpinate au constat în fluctuaţie permanentă de personal, în special a procurorilor cu funcţie de execuţie, care a determinat neocuparea schemelor pe perioade îndelungate de timp, modificările importante ale legislaţiei penale, practici neunitare în anumite domenii, precum şi alte impedimente de natură procedurală, care au influenţat durata de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea.

Se apreciază că activitatea desfăşurată în anul 2016 de întreg personalul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea este foarte bună, atât din punct de vedere calitativ cât şi al eficienţei în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, urmând ca şi pe viitor să fie continuate progresele înregistrate în activitatea desfăşurată.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here