“Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte”

0

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, organizează în perioada februarie-martie 2017 un număr de 7 evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul programului. Unul dintre aceste evenimente va fi organizat în data de 22 Martie 2017, la Craiova – la Hotel Ramada, situat în Calea București, nr.1.

Cel de-al doilea apel de proiecte se va lansa în luna mai a anului 2017 si va avea un buget de aproximativ 60 milioane euro, fiind finanțat din fonduri FEDR, IPA și ENI, condițiile specifice urmând a fi prezentate în cadrul evenimentelor mai sus menționate.

La eveniment sunt invitați să participe beneficiari și potentiali beneficiari ai Programului Transnațional Dunărea: instituţii și autorități publice locale, regionale şi centrale, organisme de drept public (agenții pentru dezvoltare regională, universități, institute de cercetare etc), organizații private (camere de comerț, ONG-uri, IMM-uri, etc), precum și actori cheie SUERD. Vor fi prezentate și dezbătute teme de interes precum bugetul alocat apelului de proiecte, domeniile finanțate, condițiile specifice, aspecte privind cofinanțarea națională.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 (pentru care România este eligibilă cu tot teritoriul) susţine integrarea politicilor din domeniile de mare interes: inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură, conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării prin dezvoltarea de proiecte cu un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here