CRAIOVA: Accesul în Depozitul Ecologic Mofleni, restricționat

0

Accesul autogunoierelor aparținând SC Salubritate Craiova SRL în Depozitul Ecologic Mofleni a fost blocat din nou săptămâna trecută, operatorul Depozitului, SC Eco Sud SA, solicitând operatorului de salubritate semnarea facturilor emise în baza fiecărui tichet de cântar eliberat astăzi. Facturile sunt emise la tariful de 26,07 euro+TVA/tonă, altul decât cel stabilit prin contractul de asociere nr. 17/2002, modificat prin acte adiționale, încheiat între autoritatea locală și SC Eco Sud SA (21 euro, inclusiv TVA/tonă).

Prin urmare, SC Salubritate Craiova SRL, în calitate de operator care are delegată activitatea de colectare și transport a deșeurilor în aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, inclusiv în municipiul Craiova, anunță abonații, persoane fizice și juridice, că programul de colectare a deșeurilor va fi decalat în toată aria de delegare și, în prezent, nu poate avansa un termen până la care situația va fi remediată.

În dimineața zilei de 6 aprilie 2017, lucrătorii Secției Transport Deșeuri din cadrul societății Salubritate Craiova, au observat că pe tichetele de cântar emise de operatorul Depozitului Ecologic Mofleni, SC Eco Sud SA, este înscris un tarif de depozitare, contrar uzanțelor companiei sus-menționate. Mai mult, tariful înscris pe tichete este de 26,07 euro+TVA/tonă.

Accesul autocompactoarelor în Depozitul Ecologic Mofleni a fost restricționat în momentul în care lucrătorii SC Salubritate Craiova SRL au dorit să scrie pe tichete faptul că acceptă cantitatea înscrisă în aceste documente și a fost deblocat când mențiunea nu a mai fost făcută. Semnarea tichetelor de cântar confirmă cantitatea depusă în rampă, nu și prețul.

“Societatea noastră își cere scuze utilizatorilor pentru disconfortul creat de această disfuncționalitate și asigură populația afectată că depune eforturi pentru asigurarea continuității serviciului, conform Contractului de delegare a gestiunii încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj”, a declarat Mihai Butari, director general al SC Salubritate Craiova SRL.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here