Ministerul Justiției aduce precizări cu privire la situația lui Ghiță Sebastian

0

La data de 15 aprilie 2017, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a informat instanțele române emitente ale mandatelor de arestare preventivă cu privire la reținerea de către autoritățile publice sârbe a numitului GHIȚĂ Sebastian, la data de 14 aprilie 2017, pentru o perioadă de 48 de ore. Adresa a fost transmisă și Ministerului Justiției exclusiv spre informare, în conformitate cu dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La data de 17 aprilie 2017, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a informat instanțele române emitente ale mandatelor de arestare preventivă cu privire la arestarea provizorie a sus – numitului, în vederea extrădării, pentru o perioadă de 18 zile, începând din data de 14 aprilie 2017. Adresa a fost transmisă și Ministerului Justiției exclusiv spre informare.

Procedura solicitării extrădării este reglementată de dispozițiile art. 66 din Legea nr. 302/2004. Imediat după primirea încheierilor prin care instanțele informate în condițiile de mai sus, de către Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, constată că sunt îndeplinite condițiile pentru solicitarea extrădării [conform dispozițiilor art. 66 alin. (2) – (6) din Lege], Ministerul Justiției își va exercita atribuțiile prevăzute de lege, în conformitate cu art. 66 alin. (7) și următoarele din actul normativ menționat.

Până la momentul emiterii prezentei informări de presă, 18 aprilie 2017, orele 17.30, Ministerul Justiției nu a primit din partea instanțelor judecătorești nicio încheiere definitivă în sensul dispozițiilor legale mai sus arătate.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here