Crosul Craiovei 2017: program de desfășurare

0

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în parteneriat cu Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova, Asociația Pro EFS Craiova, Asociația Județeană de Atletism Dolj, organizează Crosul Craiovei, în Parcul Tineretului (zona Baza Sportivă), duminică, 8 octombrie 2017.

Scopul acestei acţiuni îl reprezintă promovarea participării tuturor oamenilor la sport indiferent de vârstă sau abilităţi sportive.

PROGRAM

  • Cros – 7200 metri
    Înscrieri 10.00 – 10.50 / Cursa – 11.00
  • Cursa FUN – 1800 m fete și băieți
    Înscrieri 11.00 – 11.35 / Cursa 11,45
  • Ștafeta FAMILIILOR 2 x 550 metri
    Înscrieri 11.10 – 12.00 / Cursa 12.10

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCIERE

Înregistrarea pentru toate cursele s-au făcut online pe siteul competitiei:www.djst.ro în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2017, dar se pot face și prin înscriere la fața locului la data desfășurării competiției.

Cu ocazia înscrierii/validării fiecare participant va primi număr de concurs.
Toate înscrierile vor fi validate la secretariat în ziua concursului .

Pentru a participa în cursele de: CROS, FUN participanții trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

PARTICIPANȚI PESTE 18 ANI
• sa aibă în posesie un act de identitate pentru verificare
• să își asume integral răspunderea pentru orice eventual accident sau pagubă care ar putea să survină pe parcursul derularii cursei, fără a putea atrage răspunderea organizatorilor, precum și pentru faptul că aceștia sunt apți medical și că pot face fața parcurgerii întregii distanțe.

PARTICIPANȚI SUB 18 ANI
• înscrierea individuală se va realiza de către un adult (tutore legal). Cu ocazia înregistrarii, persoana care face inregistrarea va completa declarația pe proprie răspundere privind asumarea responsabilității pentru persoanele înscrise (minori) în cursă precum și pentru faptul că aceștia sunt apți medical și că pot face față parcurgerii întregii distante. (formular înscriere)
• Înscriere în mod organizat (școală / club sportiv) – persoana desemnată de către instituție va prezenta tabel nominal cu participanții și cu viză medicală (tabel).

Înregistrarea în Ștafeta Familiilor se face numai de către un adult participant în cursă, prin prezentarea actului de identitate, cât și a certificatului de naștere pentru minorii participanți în cursă. Niciunul dintre acte nu vor rămâne în posesia organizatorului care va face înregistrarea în cursă, actele de identitate fiind restituite fără a se opri fotocopii ale acestora.

Nu este admisă înregistrare în cursă în numele altor participanți care nu sunt prezenți la înscriere, iar numerele de concurs nu se pot ridica decat de catre titularul echipei.

DESCRIEREA ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

CROS – 7200 metri
Cursa se adresează tuturor persoanelor apte să parcurgă distanța de 7200 m.

CURSA FUN – masculin și feminin
Cursa se adresează tutoror categoriilor de vîrstă și constă în parcurgerea distanței de 1800 m.
În funcție de numărul de participanți se va da un start comun sau două starturi separate pe categorii masculin și feminin.

ȘTAFETA FAMILIILOR – 110 metri
Cursa presupune o echipă formată din 1-2 minori nascu\i 2007 și mai mici. O echipă este formată din maxim 3 membrii (1 -2 copii , părinte / bunic).
Constă în parcurgea de către adulți a unui traseu (550m) și predarea unui fruct copilului ce va parcurge ce-a de-a doua parte a traseului (550m) .
Obiectul ștafetei îl constituie un FRUCT.

SERVICII
Participanții beneficiază de următoarele:
– numar de concurs;
– puncte hidratare pe traseu;
– asistență medicală;

CRONOMETRAREA CURSEI
Proba CROS – va fi cronometrată. Rezultatele vor fi afișate pe site-ulwww.djst.ro
Cursele FAN – se vor afișa timpi din cursă pe ecranul de la sosire, fără înregistrarea și publicarea acestora.

REGULI SI LIMITĂRI
Fiecare participant la cursa este obligat să poarte numărul de concurs la vedere, pe partea din față.
Va fi descalificat orice alergător care nu poartă numărul de concurs pe tricou, sau poartă alt număr de concurs decât cel primit din partea organizatorilor.

ASISTENTA MEDICALA
Asistenta medicală va fi asigurată de către organizator cu personal medical specializat.

PREMII

Tombole

DREPTURI DE AUTOR
Prin înregistrarea în competiție, toți participanții vor autoriza de drept organizatorii, inclusiv partenerii acestora să folosească și să reproducă orice declarație sau imagine cu participanții în alergare sau nu.
Organizatorii pot da aceste materiale unei terțe persoane fără acordul expres al participanților, această libertate fiind valabilă pe o peroadă nelimitată de timp atât pe plan național cât și internațional.

ACORDAREA PREMIILOR
Premiile sunt acordate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi partenerii.
Se va organiza o tombolă imediat după cursă.

OPRIREA, RETRAGEREA DIN CURSA, PENALIZARI, DESCALIFICARI

Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
• s-a accidentat după start
• starea fizică nu-i mai permite continuarea cursei

Prin ÎNSCRIEREA la această competiție concurenții acceptă automat prezentul Regulament.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here