Deputații europeni solicită abordări inovatoare pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din UE

0

Lansată în 2013, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor oferă sprijin financiar regiunilor care se confruntă cu rate ridicate ale șomajului în rândul tinerilor. Deputații europeni doresc acum ca statele membre să-și asume rolul și să promoveze reformele necesare, având ca obiectiv durabil ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Să îți începi viața profesională nu e ușor atunci când nu ai experiență.

Paloma (șomeră): “Nu poți niciodată să-ți pierzi speranța, nu trebuie, dar sunt zile când te gândești… Dumnezeule! Am impresia că nu am o experiență profesională suficientă în domeniul meu și nici în alte domenii, mai puțin calificate.”

Abordarea acestei probleme constituie obiectivul Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, un instrument financiar la nivelul UE care le oferă sprijin tinerilor care locuiesc în regiuni cu șomaj mare în rândul populației tinere. Începând din 2013, acest instrument a finanțat programe de formare a forței de muncă tinere, cum ar fi ucenicia și stagiile. Susține plasamentele de locuri de muncă și îi ajută pe europenii sub 25 de ani care au nevoie de calificare să își continue educația. Scopul este de a acționa în termen de patru luni de la terminarea studiilor sau de a deveni șomeri.

Parlamentul European solicită acum modalități inovatoare de a crea locuri de muncă, de a încuraja ocuparea forței de muncă pe termen lung pentru tineri și de a stimula schimbarea politicilor în Europa.

Romana Tomc / raportor EPP: “Sprijinim YEI ca un instrument mai stabil și mai bine orientat. În prezent, este esențial ca statele membre să își joace, de asemenea, rolul prin măsuri eficiente la nivel național.

Oferirea de oportunități și speranță pentru tineret constituie o provocare existențială pentru UE, în ansamblul său.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here