Eurodeputata Viorica Dăncilă, îngrijorată de rata scăzută a participării europenilor la programe de învățare și formare pe tot parcursul vieții

0

Eurodeputata PSD Viorica Dăncilă, membră a Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen, solicită Comisiei Europene să prezinte soluțiile pe care le are în vedere pentru a încuraja participarea cetățenilor europeni la programele de învățare pe tot parcursul vieții.

Conform Indicelui egalității de gen din 2017 al EIGE, rata medie de participare a bărbaților și a femeilor la educația formală și non-formală pe tot parcursul vieții este de 15%, rămânând la nivelul din 2005. 

Rata pentru grupa de vârstă 25‑64 de ani reprezintă un motiv de îngrijorare deosebit, indicând faptul că doar 10,8% dintre persoane participă la programele de învățare pe tot parcursul vieții. Se mai pot aduce multe îmbunătățiri, deoarece obiectivul este de cel puțin 15%, în conformitate cu cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 2020.
În plus, doar 15% dintre femeile cu nivel scăzut de educație continuă să participe la programe de învățare și formare pe tot parcursul vieții, ceea ce ar face mai dificile accesul la un loc de muncă și actualizarea competențelor necesare pentru piața muncii aflată în continuă schimbare”, arată eurodeputata Viorica Dăncilă în întrebarea adresată Comisiei Europene.

Conform răspunsului oferit de către Comisarul european Marianne Thyssen, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Comisia a propus acțiuni care au dus la adoptarea recomandării Consiliului European privind parcursurile de actualizare a competențelor. Recomandarea vizează aplicarea de măsuri destinate femeilor și bărbaților slab calificați, cu scopul de a le oferi acestora oportunități de actualizare a competențelor.

Comisia a propus, ca parte a Noii agende pentru competențe în Europa, acțiuni care au dus la adoptarea recomandării Consiliului privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți.
Recomandarea vizează exact acel grup de bărbați și femei care sunt slab calificați și are scopul de a le oferi acces la oportunități de actualizare a competențelor care le-ar spori abilitatea de a citi și de a scrie, competențele numerice și competențele digitale și le-ar permite să progreseze spre a învăța mai mult, în scopul calificărilor de nivelul 3 sau 4 din Cadrul european al calificărilor.
În centrul acestei abordări se află măsuri de motivare și comunicare care includ sensibilizarea privind beneficiile actualizării competențelor și punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la măsurile de orientare și de sprijin pentru încurajarea potențialilor cursanți.
Statele membre trebuie să prezinte măsuri adecvate pentru implementarea acestei recomandări până la jumătatea anului 2018, inclusiv prin identificarea grupurilor de adulți slab calificați pe care îi vor avea în vedere în mod prioritar. În funcție de circumstanțele naționale, femeile cu niveluri de educație scăzute ar putea constitui un grup-țintă relevant”, susține Comisarul Marianne Thyssen.
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here