Evaluarea activităţii desfăşurate de IPJ Vâlcea în 2017

0

Conferință de presă organizată miercuri, 31 ianuarie 2018, la Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, în cadrul căreia a fost prezentată evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2017.

Anul 2017 s-a caracterizat prin continuarea procesului de eficientizare a activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, urmărindu-se îndeplinirea standardelor impuse, având ca rezultat menţinerea unei stări de siguranță și creşterea nivelului de încredere a cetăţenilor în poliţie.

OBIECTIVE  INSTITUŢIONALE

Activitatea inspectoratului s-a concentrat pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române, respectiv:

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
 • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, destructurarea grupărilor infracţionale;
 • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

 REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII       

Activităţile desfăşurate în anul  2017 au fost structurate pe 2 programe cadru de prevenire, respectiv Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului şi Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, în baza priorităţilor Poliţiei Române, fiind desfăşurate şi Campania de prevenire a violenței domestice „Aripi Frânte”, precum şi Campania de prevenire a infracţiunilor de furt din locuinţe „Hoţii sunt creativi, fii preventiv!”.

Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol proactiv, astfel că în perioada analizată au fost organizate de către efectivele structurilor operative, inclusiv cele de proximitate următoarele:

–     37  de razii;

–     1.205  acţiuni cu efective lărgite;

–     24.083  de  controale directe.

S-au obținut aceste rezultate:

–     58. 956  de contravenţii constatate, în valoare de 17.107,03  mii lei;

–     2.884  activităţi cu unităţile de învăţământ;

–     3.854 de stări conflictuale aplanate;

–     8.790  persoane primite în puncte de consiliere;

–     198  de minori nesupravegheaţi depistaţi.       

EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

 Infracţionalitatea  sesizată a scăzut cu 2,91%, diminuându-se pentru al-7-lea an consecutiv, înregistrând în anul 2017 cea mai mică valoare, trendul fiind în descreştere din anul 2011.

De asemenea, se înregistrează o scădere a numărului de infracţiuni de natură economico – financiară  cu 17,60% şi a celor judiciare cu 3,28%.

Din totalul infracţiunilor sesizate, 56,98% au fost comise în mediul urban şi 43,02% în mediul rural.

Procente au înregistrat următoarele genuri de infracţiuni: furtul – 26,77%, lovirea sau alte violenţe – 18,85% şi  distrugerea – 8,27%.

În ceea ce priveşte numărul tâlhăriilor sesizate, inspectoratul înregistrează scăderi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 10%.

EVOLUŢIA INFRACŢIUNILOR CONTRA PERSOANEI

Ponderea infracţiunilor contra persoanei este dată de infracţiunile care nu au un pericol deosebit, respectiv, „ lovirea sau alte violenţe” şi de „ ameninţare”, aceste două categorii reprezentând în total 70 %.

Nu au fost sesizate infracţiuni de: loviri cauzatoare de moarte(-3), tâlhărie urmată de moartea victimei sau ucidere a noului născut.

 EVOLUŢIA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

Referitor la infracţiunile contra patrimoniului, se observă  o scădere cu 2,09 %, faţă de anul 2016, fiind cea mai mică valoare din ultimii şase ani, iar în ceea ce priveşte furturile înregistrăm o scădere cu 2,18%. Pe genuri de infracțiuniavem scăderi la furturile de componente din exteriorul auto( -26,42%),  la furturile din curţi, gospodării, anexe gospodăreşti ( – 16,10%),la furturile din societăţi comerciale (-5,60%), la furturilor de pe rafturi  (-3,72%), iar la furturile  de animale şi păsări şi la cele de produse agricole de pe câmp,  în perioada analizată au fost înregistrate, de asemenea scăderi, cu 30,56% la furturile de păsări, cu 30,30 % la furturile de produse agricole de pe câmp şi cu 11,76% la furturile de animale.

 EVOLUŢIA INFRACŢIUNILOR STRADALE

Infracţiunile stradale sesizate  sunt la aceleaşi cote faţă de anul precedent , fiind în scădere constantă din anul 2009. Pozitiv este faptul că a crescut numărul de infracţiuni stradale depistate în flagrant cu 57,14% ceea ce indică o pregătire profesională continuă a polițiștilor şi eficienţa dispozitivului de ordine publică.

Din totalul acestora, 98,67 % au fost comise în mediul urban, iar un număr de 1,33%  au fost comise în mediul rural,43,67% au fost comise pe timp de zi și 56,33% au fost comise pe timp de noapte.

CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL

În mediul rural, infracţionalitatea sesizată înregistrează o scădere cu  1,38%, faţă de anul 2016, iar infracţiunile stradale sesizate cunosc, de asemenea, o scădere de 55,55% .

SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

Pentru prevenirea şi monitorizarea atentă a infracţionalităţii în şcoli, au fost desfăşurate  acţiuni, patrulări în zona adiacentă a unităţilor de învăţământ, precum şi şedinţe cu caracter informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activităţi s-au desfăşurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune.

Semnificativă este scăderea cu 23,21% faţă de perioada similară a anului 2016 a faptelor penale sesizate in unităţile de învăţământ sau proximitatea acestora.

REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

În  anul  2017, activitatea lucrătorilor Biroului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase s-a  materializat în următoarele  :

 • 337 controale efectuate la persoane fizice şi juridice;
 • au fost anulate 232 de permise de armă;
 • au fost ridicate în vederea confiscării 2 autoturisme, 802 kg de pirotehnice, o barcă cu motor.

 INVESTIGAREA CRIMINALITATII ECONOMICE

Infracţionalitatea sesizată de acest gen înregistrează o scădere de 17,60% faţă de anul 2016.

În cadrul celor 455 dosare penale soluţionate de cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au fost emise 52 de rechizitorii, prejudiciul recuperat pe parcursul perioadei de referinţă fiind în suma totala de 18.609.023  lei.

Referitor la situaţia pe linia combaterii faptelor de corupţie, precizăm că au fost declinate către unitatea de parchet competentă 15 dosare penale  privind 28 de persoane.

INFRACŢIONALITATEA ÎN  DOMENIUL SILVICULTURII 

Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice,  s-au desfăşurat  activităţi în baza planului SCUTUL PĂDURII 2017”, după cum urmează:

 • au fost organizate 433 de acţiuni;
 • au fost efectuate  612 controale cu privire la respectarea modului de exploatare a masei lemnoase şi a regimului circulaţiei materialelor lemnoase pe drumurile publice;
 • au fost înregistrate 246 de infracţiuni ;
 • au fost aplicate 441 de sancţiuni contravenţionale;
 • au fost confiscaţi 4.075,15 m.c, ;
 • au fost indisponibilizate în vederea confiscării 11 autovehicule şi 29 atelaje hipo.

URMĂRIRE, EXTRĂDARE ŞI SUPRAVEGHERE JUDICIARĂ

 În perioada de referinţă, la nivelul IPJ Vâlcea au fost executate  120 de mandate, după cum urmează:

 • 62 de mandate de executare a pedepsei închisorii
 • 18 mandate de arestare preventivă
 • 35 de mandate europene de arestare
 • 5 sentinţe penale de internare într-un centru de neuropsihiatrie

Totodată precizăm că au fost identificate 153 dintre persoanele dispărute.

 1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

  Activităţile desfăşurate  pe linie rutieră pe întreg parcursul anului  2017 s-au concretizat prin:

 • 804 acţiuni ;
 • 426 de infracţiuni depistate la regimul rutier ;
 • 405 permise de conducere reţinute ;
 • 840 de amenzi contravenţionale la OUG 195/2002 .

Din analizele efectuate, concluzionăm faptul că principalele trei  cauze   de

producere a accidentelor rutiere  au fost:

*Viteza neadaptată la condiţiile de drum;

*Abateri bicicliști;

*Neacordare prioritate vehicule.

 SUPORT DECIZIONAL

Prin intermediul Centrului Operaţional Judeţean,  în anul  2017 au fost gestionate 20.642 apeluri primite de la cetăţeni prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă .

Specialiştii criminalişti au avut o contribuţie importantă atât la identificarea autorilor de infracţiuni, cât şi la probarea vinovăţiei acestora ori a lămuririi împrejurărilor în care s-au comis faptele. Astfel au fost efectuate 3.214  investigări tehnico ştiinţifice ale locului faptei, care au condus la identificarea a 299 autori de infracţiuni. De asemenea au fost efectuate 93 de expertize criminalistice şi constatări tehnico – ştiinţifice.

Pe linie de cazier judiciar, prin cele 5 puncte de lucru cu publicul au

fost eliberate 41.487 de certificate de cazier judiciar.

COOPERAREA  INTERNAȚIONALĂ      

În urma semnalărilor introduse în bazele de date Schengen, polițiștii I.P.J. Vâlcea au identificat 178 de persoane implementate de alte state.

În anul 2017,  4 poliţişti din cadrul I.P.J. Vâlcea au efectuat activităţi în cadrul unor misiuni internaţionale cu caracter operativ în Franţa şi Anglia.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018

 • Activităţile preventive şi de combatere a infracţionalităţii vor viza în principal, infracţiunile de furt şi cele de loviri sau alte violenţe;
 • Extinderea activităţilor pe linie de evaziune fiscală;
 • Desfăşurarea de activităţi specifice pentru reducerea riscului rutier,respectiv prezenţa echipajelor de poliţie rutieră în punctele negre şi zonele de risc, scopul fiind diminuarea numărului persoanelor decedate, obiectiv important al Poliţiei Române;
 • Intensificarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice;
 • Gestionarea judicioasă a resurselor financiare alocate şi folosirea eficientă a resursei umane.
Material prezentat de p. Şeful Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea
Comisar şef de poliţie
Gabriel CIOBOTOIU            
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here