ADR SV Oltenia a participat la SEStran – Parteneriatul în Transport din Sud Estul Scoției

0

Consorțiu format din parteneri din alte 5 ţări din Uniunea Europeană, implementează proiectul REGIO-MOB – Învățare interregională spre o mobilitate durabilă în Europa.

Proiectul Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de membru al unui este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, Axa Prioritară 3, Obiectivul Specific 3.1 Îmbunătățirea politicilor bazate pe o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta noi abordări strategice pentru a îmbunătăți politicile legate de mobilitate la nivel regional. Implementarea proiectului a demarat în data de 01.04.2016, fiind derulata în două Faze: Faza 1 presupune desfăşurarea unui proces de învăţare interregională, care se va finaliza prin elaborarea unui Plan de acţiuni în domeniul mobilităţii, în Faza 2 urmând a se monitoriza implementarea Planului.

Planul de acţiuni este un document elaborat de fiecare partener care furnizează detalii privind lecţiile învăţate în urma activităţii de cooperare şi care vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea instrumentului de politica abordat în cadrul regiunii – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele.

În data de 22 martie 2018, SEStran (Parteneriat în Transport în Sud Estul Scoției) a organizat la Edinburgh, Scoţia, un EVENIMENT DE DISEMINARE în cadrul proiectului Regio-Mob, la care au participat alături de reprezentanții partenerilor: Asociația Regională a Municipalităților din Lazio – ANCI Lazio (Italia), Institutul de Trafic și Transport Ljubljana (Slovenia), Municipalitatea Niepolomice (Polonia), Regiunea Macedonia de Vest (Grecia), Parteneriatul în Transport din Sud Estul Scoției (Scoţia), ADR SV Oltenia (România) şi invitaţi din partea acestora, respectiv reprezentanți ai grupurilor de lucru constituite în ţările partenere (administrația publică locală şi centrala, universități, instituții responsabile cu planificarea și coordonarea transportului etc).

Prezentările susţinute în cadrul acestui eveniment de informare şi dezbatere la nivel înalt, au vizat aspecte legate de transport şi mobilitate, perspective de dezvoltare ale acestora, gestionarea serviciului de transport public, precum şi unele măsuri selectate în cadrul planurilor de acţiuni regionale.

În data de 23 martie 2018, a avut loc şedinţa Comitetului de Coordonare din cadrul proiectului Regio-Mob, desfăşurată în prezenţa partenerilor din proiect, în cadrul acesteia fiind discutate aspecte privind implementarea proiectului, bugetul şi activităţile care au fost îndeplinite până la momentul respectiv şi cele care urmează să aibă loc în următoarea perioadă.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here