ISU Drobeta scoate la concurs un post de subofiţer tehnic principal în cadrul compartimentului Financiar

0

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie – subofiţer tehnic principal, în cadrul compartimentului Financiar, prin încadrare directă.

Cei care doresc să participe la concursul pentru ocuparea postului de subofiţer trebuie să fie absolvenţi de studii medii, cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie public sau să nu le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 12. să nu fi atins la data desfăşurării concursului vârsta standard de pensionare, conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de înscriere la concurs, adresate inspectorului şef, vor fi depuse personal de către cei interesaţi, până la data de 19.10.2018, inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, situat pe strada Portului, nr. 2 din municipiul Dr. Tr. Severin. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare pot fi depuse până la data de 07.11.2018.

Concursul va consta în susţinerea a două probe. Prima probă evaluarea performanţelor fizice, în cadrul căreia concurenţii vor trebui să parcurgă un “traseu practic-aplicativ” în maximum un minut şi cinci secunde, are caracter eliminatoriu.

Cea de a doua probă va consta în susţinerea unui “test scris”. Candidatul declarat „admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Informaţiile complete privind condiţiile de recrutare, bibliografia şi tematica desfăşurării concursului sunt afişate pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi, www.isumehedinti.ro, la secţiunea Carieră, precum şi la avizierul unităţii, iar candidaţilor le revine obligaţia de a se informa permanent urmărind postările noastre.

Datele privind organizarea concursurilor şi depunerea documentelor se pot obţine şi la Serviciul Resurse Umane din cadrul inspectoratului, la numărul de telefon: 0252/311212, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here