Evaluarea activității Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj în anul 2018

0

În cursul anului 2018, polițiștii Serviciului pentru Imigrări al județului Dolj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2961 de persoane, dintre care 1808 din state terțe și 1153 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 57 străini în situații ilegale, emise 37 de documente administative prin care străinii au fost obligați să părăseasacă teritoriul țării noastre, iar pentru 27 de persoane au fost dispuse alte măsuri.

 Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 241 de sancțiuni contravenționale, din care 217 aplicate persoanelor  fizice și 24 aplicate persoanelor juridice, cu sediul și/sau puncte de lucru pe raza județului. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate s-a ridicat la cuantumul de 57.050 de lei.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al județului Dolj, în cursul anului 2018, au asigurat managementul șederii și rezidenței pe raza județului pentru 2961 de persoane, dintre care 1808 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Serbia,  Israel, Serbia, Turcia, Palestina și 1153 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Italia, Bulgaria, Grecia, Germania, Marea Britanie, Franța.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: studii, conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, alte scopuri sau stabilirea domiciliului pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost depuse 39 de  invitații pentru străini din Iordania, Palestina, Liban, Maroc etc, respectiv 9 cereri admisie în scop de reîntregirea familiei.

În perioada analizată, au fost înregistrate 209 cereri pentru eliberarea avizelor de muncă pentru lucrători permanenți, detașați, înalt calificați și ICT, fiind aprobate și emise 142 de avize.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere temporară/permanentă și au fost emise 659 de permise de ședere pentru cetățeni din state terțe, dintre care 624 pentru ședere temporară și 35 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 247 de documente pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, din care 237 de certificate de înregistrare, respectiv 10 cărți de rezidență.

Totodată, în urma analizării cererilor de prelungire a dreptului de ședere în România, lucrătorii serviciului au constatat 4 căsătorii de conveniență , încheiate de către 3 cetățeni albanezi și un cetațean turc.

Pentru alți 9 solicitanți s-a luat decizia respingerii cererilor de prelungire ca urmare a neîdeplinirii prevederilor legale, pentru 3 dintre aceștia au fost acordate decizii de returnare. Astfel numărul total al deciziilor de returnare emise la nivelul serviciului este de 34, trei dintre acestea fiind acordate la solicitare.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 41 de acțiuni/controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile care au atribuții în domeniu și 207 verificări punctuale, în urma cărora au fost depistați 57 străini în situații ilegale, 3 desfășurând activități lucrative fără forme legale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 37 de documente administative prin care au fost obligați să părăseasacă teritoriul țării noastre. 

Împotriva a 27 de străini au fost dispuse alte măsuri ( acces la procedura de acordarea protecției internaționale, prelungirea deptului de ședere, interzisă îndepărtarea ), iar pentru 3 persoane a fost dispusă măsura intrezicerii intrării pe teritoriul României pentru perioade cuprinse între 3 luni și 5 ani.

Pe parcursul anului 2018 au fost aplicate 241 de sancțiuni contravenționale, din care 217 aplicate persoanelor  fizice ( cetățeni străini ) și 24 aplicate persoanelor juridice, cu sediul și/sau puncte de lucru pe raza județului, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată și pentru nerespectarea prevederilor OG  25/ 2014, privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 57.050 de lei.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEȚULUI DOLJ

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here