UE actualizează normele în domeniul vizelor pentru a facilita călătoriile în scopuri legitime și a combate migrația ilegală

0

Joi, 6 iunie 2019, Consiliul European a adoptat modificări la Regulamentul privind Codul de vize, care vor îmbunătăți condițiile persoanelor care călătoresc în scopuri legitime și vor spori totodată instrumentele disponibile în vederea abordării provocărilor reprezentate de migrația ilegală.

Condiții mai bune pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime

Noile norme vor asigura proceduri mai rapide și mai clare pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime, în special prin faptul că:

  • vor permite depunerea cererilor cu până la 6 luni înaintea călătoriei și cu cel puțin 15 zile înaintea acesteia
  • prevăd posibilitatea de a completa și de a semna electronic formularul de cerere
  • introduc o abordare armonizată în ceea ce privește emiterea de vize cu intrări multiple pentru persoanele care călătoresc cu regularitate și au un istoric pozitiv în materie de vize, pentru o perioadă ce crește treptat, de la 1 la 5 ani.

Acoperirea costurilor de prelucrare a cererilor

Pentru ca statele membre să poată acoperi mai bine costurile prelucrării cererilor de viză, fără a descuraja solicitanții de vize, taxa de viză va crește la 80 de euro.

Regulamentul introduce și un mecanism pentru evaluarea o dată la trei ani a necesității de a se revizui cuantumul taxei de viză.

O mai bună cooperare privind readmisia migranților în situație neregulamentară

Regulamentul va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea cooperării cu țările terțe în materie de readmisie prin introducerea unui nou mecanism pentru utilizarea prelucrării vizelor ca pârghie.

În cadrul acestui mecanism, Comisia Europeană va evalua periodic cooperarea în materie de readmisie din partea țărilor terțe. În cazul în care o țară nu dă dovadă de cooperare, Comisia va propune adoptarea de către Consiliul European a unei decizii de punere în aplicare prin care să se aplice măsuri restrictive specifice privind vizele, legate de prelucrarea acestora și, eventual, de taxele aferente.

Pe de altă parte, în cazul în care se consideră că o țară cooperează în privința readmisiei, Comisia Europeană poate propune adoptarea de către Consiliu a unei decizii de punere în aplicare care să prevadă fie o reducere a taxei de viză, fie o reducere a perioadei necesare pentru a decide asupra cererilor de viză, fie o creștere a perioadei de valabilitate a vizelor cu intrări multiple.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here