Buletin informativ privind activitatea președinției române la Consiliul Uniunii Europene în perioada 10 – 14 iunie 2019

0

Politica în domeniul migrației: Consiliul convine asupra unei poziții parțiale de negociere referitoare la Directiva privind returnarea. 3

UE depune eforturi pentru ca normele privind returnarea migranților aflați în situație neregulamentară să devină mai eficace. 3

Finanțarea pentru politicile din domeniile migrației, frontierelor și securității: Consiliul își stabilește poziția  5

UE extinde domeniul de aplicare al sprijinului pe care îl oferă pentru măsuri în domeniile migrației, gestionării frontierelor și securității, pentru a contribui la abordarea provocărilor din ce în ce mai mari. 5

Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale. 6

În data de 10 iunie 2019 s-a desfășurat la Palatul Parlamentului Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 6

Reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu dezvoltarea urbană. 7

În contextul exercitării, de către România, a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează vineri, 14 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană. 7

Întrevederea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, cu ministrul în exercițiu pentru Europa și afaceri externe al Republicii Albania, Gent Cakaj 8

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astăzi, 10 iunie 2019, o întrevedere cu Gent Cakaj, ministru în exercițiu pentru Europa și afaceri externe al Republicii Albania, aflat în vizită în România. 8

Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la masa rotundă „The Europe Next Project – A New Political Ambition for Europe”. 9

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la data de 11 iunie, la masa rotundă „The Europe Next Project – A New Political Ambition for Europe”, eveniment organizat în cooperare cu Institutul Aspen România și cu German Marshall Fund București, sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. 9

Bilanțul președinției României la Grupul de lucru pentru Agenda 2030 din cadrul Consiliului Uniunii Europene   10

În perioada în care România a deținut președinția Consiliului UE, au fost obținute progrese importante în ceea ce privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european. 10

Discuții privind gestionarea fenomenului migraționist la nivel național și regional, în cadrul întâlnirii reprezentanților din țările membre în Procesul Praga. 11

În perioada 10-11 iunie 2019, a avut loc la București, sub auspiciile Președinției României la Consiliul UE, reuniunea în format înalți oficiali, organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de existență a Procesului Praga. 11

Rețeaua europeană de prevenire a criminalității, reunită la București 12

În perioada 11-12 iunie 2019, Poliția Română a organizat reuniunea Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității (EUCPN). Evenimentul  a avut loc în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene. 12

Prima Reuniune Ministerială UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale   13

Actualul Trio de Președinții ale Consiliului UE  împreună cu Comisia Europeană, reprezentată de Comisarul european, Marianne Thyssen, s-au întâlnit în Luxemburg, în 12 iunie 2019, cu partenerii din Balcanii de Vest în cadrul primei reuniuni ministeriale anuale UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale. 13

MDRAP și OAR: declarație comună pentru dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură  14

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu şi Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România  declarația comună a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ordinului Arhitecților din România (OAR), privind dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură. 14

UE stimulează piața vehiculelor nepoluante prin stabilirea unor ținte obligatorii pentru achizițiile publice   15

Consiliul a adoptat astăzi ținte obligatorii în materie de achiziții publice pentru vehicule cu emisii zero și vehicule cu emisii scăzute în toate statele membre. 15

Participarea ministrului afacerilor europene, George Ciamba, la vernisajul expoziției „O experiență europeană, moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”. 16

Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a participat astăzi, 12 iunie 2019, alături de Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru problemele etnicilor germani din străinătate, Bernd Fabritius, la expoziția „O experiență europeană, moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”, organizată la Muzeul National de Istorie a României. 16

Consiliul adoptă norme mai stricte cu privire la cele mai periculoase substanțe chimice din lume. 17

UE a înăsprit normele aplicabile poluanților organici persistenți, aflați pe lista substanțelor periculoase convenită de ONU. 17

Un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor în UE: Consiliul adoptă noi norme. 18

Consiliul a adoptat o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, care vizează creșterea participării femeilor pe piața muncii și instituirea concediilor din motive familiale și a unor formule de lucru flexibile. 18

Co-prezidarea de către ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România. 19

Sesiunea a reunit reprezentanți ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociațiilor sașilor și șvabilor din Germania, ai prefecturilor din județele cu o comunitate germană semnificativă și ai ministerelor de linie din România și Germania cu atribuții în domeniu. 19

Semestrul European și Directiva privind egalitatea de tratament, principalele aspecte discutate la reuniunea EPSCO de la Luxemburg. 20

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, a prezidat joi, 13 iunie 2019, dezbaterile reuniunii formale a Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori – secțiunea ocupare și afaceri sociale (EPSCO) desfășurată la Luxemburg. 20

Fiscalitate: Dominica, retrasă de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 21

Consiliul a decis să retragă Dominica de pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. 21

Uniunea piețelor de capital: Consiliul adoptă noi norme de facilitare a accesului la produsele de pensii și la fondurile de investiții 22

Consiliul a adoptat două reforme-cheie în cadrul uniunii piețelor de capital: un regulament care oferă mai multe opțiuni persoanelor care doresc să economisească pentru pensie și care extinde piața pensiilor personale prin crearea unui „produs paneuropean de pensii personale” (PEPP) 22

Acte delegate și acte de punere în aplicare: UE adaptează un număr semnificativ de acte legislative la Tratatul de la Lisabona. 23

Consiliul a adoptat un regulament care prevede alinierea la Tratatul de la Lisabona a 64 de acte legislative care fac trimitere la așa-numita „procedură de reglementare cu control”. 23

Deficit excesiv: Spania încheie procedura ca urmare a reducerii deficitului sub 3%.. 23

Consiliul a încheiat procedura aplicabilă deficitelor excesive pentru Spania, confirmând astfel faptul că această țară și-a redus deficitul sub valoarea de referință a UE de 3% din PIB. 23

UE adoptă un regulament pentru a nu permite pătrunderea produselor nesigure pe piață. 24

UE își intensifică eforturile pentru a se asigura că numai produsele care sunt sigure și conforme cu legislația UE pot fi introduse pe piață. 24

UE consolidează normele privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi 25

UE supune substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali unor controale mai stricte. 25

Miniștrii responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre ale UE au adoptat Declaraţia de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“. 26

Pe 14 iunie 2019, a avut loc, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre ale Uniunii Europene. 26

Politica în domeniul migrației: Consiliul convine asupra unei poziții parțiale de negociere referitoare la Directiva privind returnarea

UE depune eforturi pentru ca normele privind returnarea migranților aflați în situație neregulamentară să devină mai eficace.

Consiliul a convenit asupra unei poziții parțiale de negociere referitoare la Directiva revizuită privind returnarea. Această poziție acoperă toate aspectele revizuirii propuse, cu excepția dispozițiilor privind procedura la frontieră în cazul returnărilor. Acest lucru se datorează faptului că sfera de aplicare a acestei proceduri este definită în Regulamentul privind procedurile de azil, care, în prezent, este supus dezbaterilor.

”Îmbunătățirea eficacității returnărilor este o componentă fundamentală a unei politici globale în domeniul migrației. Aceasta este cea mai bună modalitate de a submina modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți și de a demonstra faptul că a-ți încredința viața în mâinile persoanelor respective nu reprezintă un bilet de intrare în Europa”, Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România.

Scopul noilor norme propuse este de a accelera procedurile de returnare, de a preveni sustragerile și deplasările secundare și de a crește rata de returnare. În acest scop, poziția de negociere parțială include:

 • proceduri mai clare și mai rapidede emitere a deciziilor de returnare și de introducere a căilor de atac, inclusiv obligația de a emite o decizie de returnare concomitent cu – sau la scurt timp după – o decizie de încetare a unei șederi legale
 • obligația ca persoanele care fac obiectul unei proceduri de returnare să cooperezeși posibilitatea de a se lua măsuri în caz de necooperare
 • norme mai eficiente privind returnările voluntare, inclusiv obligația de a institui programe specifice în statele membre
 • listă comună, neexhaustivă, de criterii obiective care să stabilească riscul de sustragere
 • posibilitatea de a lua în custodie publică un resortisant al unei țări terțeîn cazul în care acesta prezintă un risc pentru ordinea publică, siguranța publică sau securitatea națională
 • în ultimă instanță și atunci când se oferă o serie de garanții, posibilitatea de a returna un resortisant al unei țări terțe către orice țară terță sigură

Mandatul parțial asigură respectarea drepturilor fundamentale ale migranților, în special a principiului nereturnării./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/07/politica-in-domeniul-migratiei-consiliul-convine-asupra-unei-pozitii-partiale-de-negociere-referitoare-la-directiva-privind-returnarea/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/07/migration-policy-council-agrees-partial-negotiating-position-on-return-directive/

Finanțarea pentru politicile din domeniile migrației, frontierelor și securității: Consiliul își stabilește poziția

UE extinde domeniul de aplicare al sprijinului pe care îl oferă pentru măsuri în domeniile migrației, gestionării frontierelor și securității, pentru a contribui la abordarea provocărilor din ce în ce mai mari.

Consiliul a ajuns la abordări generale parțiale cu privire la trei propuneri sectoriale în domeniul afacerilor interne în contextul cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Chestiunile legate de buget și cele orizontale, discutate în prezent ca parte a negocierilor privind următorul CFM al UE, precum și chestiunile legate în mod clar de pachetul de reformă a sistemului european comun de azil nu sunt incluse în domeniul de aplicare al acordurilor.

Propunerile sectoriale din domeniul afacerilor interne sunt:

 • Fondul pentru azil și migrație, care va oferi statelor membre sprijin pentru gestionarea de către acestea a azilului și migrației. Abordarea generală parțială echipează UE cu instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor în schimbare în materie de migrație, atât în cadrul UE, cât și în cooperare cu alte țări.
 • Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize, care va asigura o gestionare integrată solidă și eficientă a frontierelor externe ale UE. Abordarea generală parțială reflectă evoluțiile recente, cum ar fi planul de extindere a poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, modernizarea politicii comune a vizelor și dezvoltarea și interoperabilitatea sistemelor informatice la scară largă (inclusiv Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile și Sistemul de intrare/ieșire).
 • Fondul pentru securitate internă, care sprijină prevenirea și coordonarea între autoritățile polițienești, judiciare și alte autorități competente în scopul protejării cetățenilor. Abordarea generală parțială se bazează pe fondul existent, pe care îl adaptează la noile evoluții, cum ar fi necesitatea intensificării luptei împotriva terorismului, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice.

În general, cele trei poziții de negociere ale Consiliului extind domeniul de aplicare al sprijinului propus inițial de Comisie pentru domeniile de politică în cauză. Lista acțiunilor și măsurilor eligibile a fost îmbunătățită, iar unele procentaje-limită au fost fie eliminate, fie majorate. Se propune ca priorități majore, precum proiecte în țări terțe de combatere a presiunii ridicate exercitate de migrație, lupta împotriva criminalității informatice și interoperabilitatea sistemelor informatice, să beneficieze de o rată de cofinanțare mai mare.

Textele convenite permit sinergii cu alte fonduri ale UE în domeniul integrării, precum și în ceea ce privește utilizarea echipamentelor multifuncționale, inclusiv sisteme TIC. Rolul în faza de programare al agențiilor UE, cum ar fi Europol sau Frontex, a fost definit mai clar. Pentru toate deciziile de comitologie, în care Comisiei i se acordă competențe de executare, a fost propusă procedura de examinare, care permite adoptarea sau respingerea unui act de punere în aplicare de către o majoritate calificată a statelor membre./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/07/finantarea-pentru-politicile-din-domeniile-migratiei-frontierelor-si-securitatii-consiliul-isi-stabileste-pozitia-2/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/07/funding-for-migration-border-and-security-policies-council-agrees-its-position/

Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale

În data de 10 iunie 2019 s-a desfășurat la Palatul Parlamentului Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale, eveniment organizat în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Alături de ministrul Petre Daea, la eveniment au mai participat comisarul european pentru sănătate și siguranța alimentelor, Vytenis Andriukaitis, Geronimo Brănescu, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, precum și înalți oficiali europeni (Pekka Pesonen, secretar general al Copa Cogeca, Bernard Van Goethem, director DG Sante și Eran Raizman, expert superior la Biroul de sănătate și producție animală din cadrul FAO). De asemenea, au susținut prezentări pe temele dezbătute în cadrul conferinței cadre universitare de renume, cercetători și experți din țările membre ale Uniunii Europene.

Subiectele abordate au vizat teme deosebit de importante, precum: perspectiva fermierilor privind managementul riscului în bolile transfrontaliere, în vederea asigurării continuității activității, asistența FAO pentru statele afectate de bolile transfrontaliere, inclusiv Pesta Porcină Africană (PPA) și Pesta micilor rumegătoare, punctul de vedere al UE privind bolile transfrontaliere la animale, rolul EFSA în sprijinirea Statelor Membre pentru a face față acestor epidemii, importanța cooperării în cadrul bolilor transfrontaliere la animale, experiența Statelor Membre în gestionarea bolilor transfrontaliere privind Gripa aviară, Pesta Porcină Africană, Pesta micilor rumegătoare și implicațiile economice ridicate ale bolilor transfrontaliere în Europa.

Ministrul Petre Daea a deschis lucrările conferinței, subliniind  faptul că, obiectivul principal al evenimentului l-a constituit realizarea unui schimb de opinii și bune practici, dar și  identificarea căilor eficiente de acțiune pentru viitor, în vederea păstrării sănătății animalelor și a gestionării resurselor alimentare.

În discursul său, ministrul a subliniat că sănătatea animalelor și managementul bolilor transfrontaliere sunt vitale pentru menținerea unei agriculturi eficiente în Uniunea Europeană. Petre Daea a evidențiat eforturile depuse de către Comisia Europeană, prin Direcția Generală de Sănătate și Siguranță Alimentară, precum și cele ale Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală și ale Organizației pentru Agricultură și Hrană, accentuând importanța cooperării și colaborării la nivel continental, regional și național, a structurilor veterinare în combaterea bolilor la animale.

Astfel, ministrul Daea a adresat mulțumiri comisarului Andriukaitis pentru sprijinul acordat României în ultimii doi ani, din momentul apariției Pestei Porcine Africane (PPA) în țara noastră.

De asemenea, ministrul a realizat o analiză a evoluției PPA în România, declarând că, încă de la apariția primului focar, au fost imediat puse în aplicare măsurile cuprinse în Planul de Contingență, realizându-se un cuplaj instituțional al tuturor celor implicați în combaterea PPA și a evidențiat, totodată, că stoparea înaintării virusului a fost posibilă și datorită consultanței tehnice de care a beneficiat țara noastră și a sprijinului financiar primit din partea Comisiei./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/10/conferinta-la-nivel-inalt-privind-bolile-transfrontaliere-la-animale/

https://www.madr.ro/comunicare/5314-conferinta-la-nivel-inalt-privind-bolile-transfrontaliere-la-animale.html

Reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu dezvoltarea urbană

În contextul exercitării, de către România, a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează vineri, 14 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană.

Evenimentul va fi prezidat de viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, iar la reuniune va participa şi comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu.

Reuniunea informală are ca scop adoptarea unui set de concluzii ministeriale sub forma Declaraţiei de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“, document care urmărește stabilirea unui acord politic pentru inițierea activităților de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea Europeană, prin:

 • implementarea și continuarea Agendei Urbane a Uniunii Europene,
 • corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,
 • asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane.

Prima sesiune a reuniunii este dedicată principalelor realizări ale Agendei Urbane a Uniunii Europene, mecanism inovator pentru intensificarea guvernanței multinivel. Orașele și zonele urbane joacă un rol important în livrarea priorităților Uniunii Europene, iar dezvoltarea urbană are un potențial puternic care să contribuie la coeziunea teritorială a Uniunii prin externalități pozitive în afara zonelor urbane. Agenda Urbană a Uniunii Europene a introdus cooperarea verticală și orizontală între state membre, instituții europene și toți actorii relevanți, așezând la aceeași masă de discuții orașele și organizațiile europene care le reprezintă la nivel european.

A doua sesiune a reuniunii este dedicată Declaraţiei de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“ şi va include, totodată, o prezentare a raportului „Viitorul oraşelor“, realizat de Centrul Comun de Cercetare, serviciul științific intern al Comisiei Europene.

Reuniunile informale ale miniştrilor constituie o practică uzuală a fiecărei Preşedinţii rotative la Consiliul Uniunii Europene, cu scopul de a asigura cadrul adecvat unei reflecţii comune şi al unui schimb de opinii pe teme de interes la nivel european şi internaţional./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/10/reuniunea-informala-a-ministrilor-responsabili-cu-dezvoltarea-urbana/

Întrevederea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, cu ministrul în exercițiu pentru Europa și afaceri externe al Republicii Albania, Gent Cakaj

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astăzi, 10 iunie 2019, o întrevedere cu Gent Cakaj, ministru în exercițiu pentru Europa și afaceri externe al Republicii Albania, aflat în vizită în România.

În cadrul convorbirilor, cei doi oficiali au trecut în revistă stadiul pregătirilor Republicii Albania pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE, stadiul relațiilor bilaterale și evoluțiile din regiunea Balcanilor de Vest.

Demnitarul român a reconfirmat sprijinul ferm al ţării noastre pentru obiectivul Republicii Albania de aderare la Uniunea Europeană și a transmis disponibilitatea deplină a României de a acorda asistență tehnică Tiranei în procesul de aderare la UE, în domeniile de interes, pornind de la propria experiență a României.

A salutat, de asemenea, faptul că relațiile economice bilaterale sunt în continuă creștere, iar cooperarea româno-albaneză  în cadrul NATO, OSCE și a altor organizații internaționale sau regionale se desfășoară cu rezultate foarte bune.

Ministrul delegat George Ciamba a încurajat autoritățile albaneze să continue procesul de reforme și a adresat felicitări pentru progresele înregistrate până în prezent, recunoscute de Comisia Europeană, prin Raportul publicat la 29 mai 2019. În context, a amintit importanța continuării dialogului intern și asumării procesului de reforme de către toate forțele politice.

De asemenea, oficialul român a reamintit sprijinul României pentru obținerea de progrese în procesul de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest, aceasta numărându-se printre prioritățile României ca Președinție a Consiliului UE.

https://www.romania2019.eu/2019/06/10/intrevederea-ministrului-delegat-pentru-afaceri-europene-george-ciamba-cu-ministrul-in-exercitiu-pentru-europa-si-afaceri-externe-al-republicii-albania-gent-cakaj/

Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la masa rotundă „The Europe Next Project – A New Political Ambition for Europe”

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la data de 11 iunie, la masa rotundă „The Europe Next Project – A New Political Ambition for Europe”, eveniment organizat în cooperare cu Institutul Aspen România și cu German Marshall Fund București, sub egida Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

În cadrul intervenției sale, ministrul delegat s-a referit la contextul actual, marcat de recentele alegeri pentru Parlamentul European și de finalul de ciclu instituțional, ca fiind o oportunitate de a reînnoi angajamentul statelor membre și al instituțiilor UE în direcția consolidării proiectului european.

În context, oficialul român a evidențiat importanța viitoarei Agende Strategice a UE pentru următorii cinci ani (2019 – 2024), un document ce va reprezenta o reflecție a unei noi ambiții politice pentru viitorul Uniunii Europene, precum și un instrument eficient de concentrare a acțiunilor comune în vederea obținerii de rezultate concrete pentru cetățenii europeni. Referitor la prioritățile strategice ale Uniunii pentru următoarea perioadă, ministrul delegat a pledat pentru urmărirea unor obiective ambițioase și esențiale precum promovarea unei creșteri economice sustenabile și a unui nivel de convergență în cadrul Uniunii, aprofundarea Pieței Unice, asigurarea securității interne și profilarea unui rol mai activ și eficient al Uniunii la nivel regional și internațional.

De asemenea, ministrul delegat a reiterat sprijinul României pentru consolidarea Uniunii Europene, de o manieră unitară și inclusivă, o dovadă a acestui angajament fiind eforturile și realizările Președinției României la Consiliul UE pe parcursul mandatului, menționând  obținerea  majorității calificate pentru aprobarea Directivei Gaze.

A evocat importanța Summit-ului informal al liderilor europeni de la Sibiu, un moment de referință în dezbaterile privind viitorul UE și un prilej cu care a fost reafirmată voința politică a statelor membre de a menține unitatea, solidaritatea și dorința de a identifica soluții comune la provocările actuale ca principii fundamentale pentru viitoarele acțiuni ale Uniunii Europene.

Ministrul George Ciamba a discutat și despre provocările actuale ale Uniunii Europene, precum procesul Brexit. Oficialul român a punctat nivelul de ambiție ridicat al Președinției Române de a aproba măsuri eficiente de contingență care să protejeze drepturile cetățenilor britanici și ai Uniunii Europene, indiferent de deznodământul final al acestui dosar fierbinte.

Cu privire la  procesul de extindere al Uniunii Europene, ministrul George Ciamba a atras atenția asupra importanței strategice a avansării acestui dosar, cu implicații pentru prosperitatea și securitatea proiectului european./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/11/participarea-ministrului-delegat-pentru-afaceri-europene-george-ciamba-la-masa-rotunda-the-europe-next-project-a-new-political-ambition-for-europe/

Bilanțul președinției României la Grupul de lucru pentru Agenda 2030 din cadrul Consiliului Uniunii Europene

În perioada în care România a deținut președinția Consiliului UE, au fost obținute progrese importante în ceea ce privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european.

Adoptarea Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabilă până în 2030” a fost una dintre cele mai importante realizări din această perioadă. Cele 27 de articole reafirmă angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate fi implementată. Concluziile Consiliului UE vor fi incluse și în discuțiile ce vor sta la baza Agendei strategice a Comisiei Europene, care va ghida politicile publice pentru următorii ani.

„România și-a îndeplinit cu brio obiectivele privind Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă în perioada președinției la Consiliul UE. Am obținut, într-un timp record, consensul statelor membre pentru adoptarea setului de Concluzii care are potențialul să modeleze policiticile Uniunii Europene până în 2030. În același timp, am promovat cu succes parteneriatele pentru dezvoltare durabilă prin conferința internațională din 16 aprilie la care au participat aproxiamtiv 300 de persoane din peste 40 de state.”, a declarat László Borbély.

În cadrul întâlnirilor din ultimele luni s-a lucrat și la  pregătirea poziției Uniunii Europene pentru Forumul Politic de Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă al ONU. Totodată, o componentă importantă a fost reprezentată de consolidarea relațiilor instituționale cu celelalte grupuri de lucru din cadrul Consiliului UE. De asemenea, au fost invitați pentru a-și expune viziunea în cadrul ședințelor reprezentanți ai unor structuri UE, cum ar fi Comitetul Regiunilor, dar și ai unor asociații de tineret./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/11/bilantul-presedintiei-romaniei-la-grupul-de-lucru-pentru-agenda-2030-din-cadrul-consiliului-uniunii-europene/

Discuții privind gestionarea fenomenului migraționist la nivel național și regional, în cadrul întâlnirii reprezentanților din țările membre în Procesul Praga

În perioada 10-11 iunie 2019, a avut loc la București, sub auspiciile Președinției României la Consiliul UE, reuniunea în format înalți oficiali, organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de existență a Procesului Praga.

Au fost reprezentate 35, din cele 50 de state, care au aderat la această platformă de cooperare, care vizează, în principal, migraţia ilegală, returnarea, migraţia legală şi mobilitatea, azilul şi protecţia internaţională. De asemenea, la discuții au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Agențiilor europene și alte organizații internaționale.

Reuniunea a debutat cu intervenția domnului secretar de stat, comisar-șef de poliție Cătălin Necula, care a reiterat  importanța proceselor regionale și, în special, a Procesului Praga pentru gestionarea eficientă a migrației. Demnitarul român a subliniat deplina susținere pentru obiectivele acestui platforme de cooperare, care reușește să implementeze la nivel regional interesele urmărite la nivel internațional.

Participanți au evidențiat impactul activităților derulate sub egida Procesului Praga la nivel național și regional, în cei 10 de existență, precum și așteptările statelor reprezentate. Discuțiile au abordat ulterior realizările și planurile de viitor aferente Panelului privind Migrația și Azilul sub egida Parteneriatului Estic,  potențiala cooperare a Rețelei Europene privind Migrația cu Procesul Praga, precum și modalitățile de îmbunătățire a cooperării bilaterale și multilaterale pe palierul migrației, azilului, traficului de migranți, returnării și readmisiei.

Procesul Praga este un proces regional care promovează parteneriatele în domeniul migrației între țările Uniunii Europene, Spațiului Schengen, Parteneriatului Estic, Balcanilor de Vest, Asiei Centrale, precum și Rusia și Turcia. Direcțiile de acțiune sunt susținute de Comisia Europeană. România, stat fondator al Procesului Praga, este reprezentată prin Ministerul Afacerilor Interne.

https://www.romania2019.eu/2019/06/12/discutii-privind-gestionarea-fenomenului-migrationist-la-nivel-national-si-regional-in-cadrul-intalnirii-reprezentantilor-din-tarile-membre-in-procesul-praga-2/

Rețeaua europeană de prevenire a criminalității, reunită la București

În perioada 11-12 iunie 2019, Poliția Română a organizat reuniunea Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității (EUCPN). Evenimentul  a avut loc în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Activitatea a reunit specialiști în prevenirea criminalității din statele Uniunii Europene și  Republica Moldova, precum și reprezentanți ai Comisiei Europeane și Europol.

Principala temă abordată a fost prevenirea victimizării minorilor – online și offline,  unul dintre domeniile prioritare ale Poliției Române.

Minorii reprezintă o categorie de beneficiari cu un risc ridicat de vulnerabilitate, atât în viața virtuală, cât și în viața reală, indiferent de tipul de infracțiuni care i-ar putea viza. În acest context, este necesar ca activitățile de prevenire să se concentreze în mod constant asupra copiilor, în conformitate cu unele caracteristici ale acestui grup țintă.

Alte subiecte abordate au vizat aspecte financiare și de resurse umane, precum și definirea conceptului de „crime prevention” la nivel european.

Activitatea EUCPN (Reţeaua Europeană de Prevenire a Criminalităţii) este reglementată de Decizia Consiliului 2009/902/JHA din 30 noiembrie 2009. Reţeaua are ca obiectiv dezvoltarea diferitelor aspecte ale prevenirii criminalităţii la nivelul Uniunii Europene, ţinând cont de strategia Uniunii în acest domeniu, precum şi sprijinirea activităţilor de prevenire a criminalităţii la nivel naţional şi local.

Preşedinţia Reţelei este asigurată, prin rotaţie, pe o perioadă de 6 luni, de statul care asigură Preşedinţia Consiliului U.E., iar în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2019, România face parte din Comitetul Executiv al EUCPN.

https://www.romania2019.eu/2019/06/12/reteaua-europeana-de-prevenire-a-criminalitatii-reunita-la-bucuresti/

Prima Reuniune Ministerială UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

Actualul Trio de Președinții ale Consiliului UE  împreună cu Comisia Europeană, reprezentată de Comisarul european, Marianne Thyssen, s-au întâlnit în Luxemburg, în 12 iunie 2019, cu partenerii din Balcanii de Vest în cadrul primei reuniuni ministeriale anuale UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale.

În urma reuniunii, Trioul de Președinții și Comisia reamintesc strategia din 2018 privind Balcanii de Vest, prin care Comisia Europeană solicită un angajament sporit al Uniunii Europene cu Balcanii de Vest. Strategia descrie prioritățile și domeniile de cooperare comună consolidată pentru a face față provocărilor specifice cu care se confruntă Balcanii de Vest.

Suntem conștienți de angajamentul necesar pentru a sprijini transformarea politică, economică și socială din Balcanii de Vest, pe baza unor progrese concrete în reformele socio-economice care sunt în beneficiul tuturor persoanelor din regiune și care contribuie la îndeplinirea cerințelor UE.

Menționăm că prima reuniune ministerială UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale reflectă importanța unei noi dimensiuni sociale consolidate în Balcanii de Vest, cu un accent sporit pe ocuparea forței de muncă și reformele sociale.

Reamintim că perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și Programele de Reformă Economică sunt cadrele stabilite împreună cu partenerii din regiune pentru avansarea reformelor sociale și pe piața muncii. Salutăm angajamentul continuu al partenerilor noștri din Balcanii de Vest pentru această cooperare bazată pe valori europene comune, standarde și practici care vizează prosperitatea și bunăstarea.

Amintim că Pilonul european al drepturilor sociale proclamat de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 noiembrie 2017, exprimă principiile și drepturile esențiale pentru buna și corecta funcționare a piețelor muncii și pentru sistemele de protecție socială.

Prin urmare, salutăm Declarația Ministerială a Inițiativei Regionale din Balcanii de Vest privind îmbunătățirea politicii sociale în Balcanii de Vest din noiembrie 2018. Aceasta conține angajamente fundamentale, în special sprijinirea ocupării forței de muncă, combaterea excluziunii sociale și discriminării, promovarea justiției și protecției sociale, creșterea egalității între femei și bărbați. Salutăm, de asemenea, angajamentul regiunii de a aborda în comun provocările sociale și pe piața muncii prin consolidarea cooperării regionale în aceste domenii.

Reamintim că în 2016 a fost stabilit un dialog economic și financiar periodic între UE și Balcanii de Vest pentru a sprijini avansarea unor reforme structurale ample în regiune. Balcanii de Vest au prioritizat din ce în ce mai mult reformele structurale, printre altele în domeniile pieței muncii și ocupării forței de muncă, protecției sociale, educației și competențelor./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/12/prima-reuniune-ministeriala-ue-balcanii-de-vest-privind-ocuparea-fortei-de-munca-si-afacerile-sociale/

MDRAP și OAR: declarație comună pentru dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu şi Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România  declarația comună a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ordinului Arhitecților din România (OAR), privind dezvoltarea unei politici publice naționale de arhitectură.

Evenimentul a avut loc cu ocazia desfăşurării, la Bucureşti, a Conferinței Europene pentru Politici Arhitecturale „Future Shapers” (ECAP), găzduită în premieră de România în calitate de ţară care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene.

„Suntem martorii unui moment important, când specialiști din toată Europa au dezbătut rolul, instrumentele și rezultatele unor politici publice în domeniul arhitecturii, contribuind, astfel, la o abordare unitară a acestor problematici. O arhitectură durabilă şi un design urban de calitate înseamnă localităţi competitive şi atractive, investiţii şi turism, iar toate acestea se reflectă în creşterea calităţii vieţii oamenilor”, a precizat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.

Evenimentul, organizat de MDRAP și OAR, a reunit experți europeni din domeniul arhitecturii, reprezentanți ai autorităților publice centrale și arhitecți șefi din administraţia publică, care au abordat subiecte de actualitate privind impactul politicilor de arhitectură la nivel european (locuirea, calitatea spațiului public, eficiența energetică a clădirilor, prezervarea patrimoniului cultural etc.) și au prezentat exemple de bună practică din mai multe țări europene.

“Pentru că împărtășim responsabilitatea comună privind mediul construit în care trăim (și petrecem în medie 90% din timp în clădiri), definirea unei politici publice este pasul logic de făcut. Dar trebuie să fim conștienți că politicile publice bune pentru arhitectură necesită o asumare puternică, pe termen lung, a mediului politic, care să recunoască și să asigure implementarea mecanismelor complexe necesare pentru a utiliza politicile publice”, a afirmat Alexandru Găvozdea, președintele Ordinului Arhitecților din România./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/12/mdrap-si-oar-declaratie-comuna-pentru-dezvoltarea-unei-politici-publice-nationale-de-arhitectura/

UE stimulează piața vehiculelor nepoluante prin stabilirea unor ținte obligatorii pentru achizițiile publice

Consiliul a adoptat astăzi ținte obligatorii în materie de achiziții publice pentru vehicule cu emisii zero și vehicule cu emisii scăzute în toate statele membre.

Noile norme vor mări certitudinea pe piață, vor stimula inovarea și vor promova competitivitatea industriei europene pe plan mondial. Vehiculele nepoluante vor juca un rol esențial în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de poluanți atmosferici, contribuind la respectarea de către UE a angajamentelor sale în temeiul Acordului de la Paris.

Mizele sunt mari: aerul pe care îl respirăm, schimbările climatice și competitivitatea industriei noastre. Promovarea vehiculelor nepoluante în achizițiile publice este una dintre numeroasele inițiative de măsuri menite să ne transforme în ceea ce vrem să fim: un lider mondial al decarbonizării.

Răzvan Cuc, ministrul transporturilor din România, președinte al Consiliului

Reforma constă în fixarea la nivel național a unor ținte minime pentru achizițiile publice de vehicule ușoare (autoturisme și camionete) și de vehicule grele (camioane și autobuze) nepoluante, cu o metodă simplă de calculare a respectivelor ținte. Măsurile implică două perioade de referință diferite, una care se încheie în 2025, iar cealaltă în 2030.

Textul include o nouă definiție a unui „vehicul nepoluant”. Definiția unui vehicul ușor nepoluant se bazează pe standardele de emisii de CO2, cu un prag de emisii de CO2 egal cu zero începând din 2026. Definiția vehiculelor grele nepoluante se bazează pe utilizarea de combustibili alternativi. În plus, există ținte parțiale pentru autobuzele cu emisii zero.

Se extinde domeniul de aplicare al normelor în ceea ce privește practicile de achiziții vizate. Noile norme se vor aplica și unei game mai largi de servicii, inclusiv serviciilor de transport rutier public, serviciilor speciale pentru călători, serviciilor de colectare a deșeurilor, precum și serviciilor poștale și celor de livrare de colete.

Normele anterioare ale UE în materie de promovare a vehiculelor nepoluante în achizițiile publice datează din 2009./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/13/ue-stimuleaza-piata-vehiculelor-nepoluante-prin-stabilirea-unor-tinte-obligatorii-pentru-achizitiile-publice/

Participarea ministrului afacerilor europene, George Ciamba, la vernisajul expoziției „O experiență europeană, moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”

Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a participat astăzi, 12 iunie 2019, alături de Împuternicitul Guvernului Federal al Germaniei pentru problemele etnicilor germani din străinătate, Bernd Fabritius, la expoziția „O experiență europeană, moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”, organizată la Muzeul National de Istorie a României.

Ministrul George Ciamba s-a referit la semnificația locului unde a fost organizată expoziția, amintind de rădăcinile istorice și de acelea culturale.

“Centenarul României moderne, celebrat anul trecut, a fost nu numai o ocazie de a rememora experiențele transformatoare traversate de-a lungul ultimului secol, ci și o oportunitate de a evoca rolul incontestabil al minorităților naționale în definirea culturii și a identității României contemporane. Împreună cu Forumul de cooperare bilaterală româno-german și cu Ambasada R. F. Germania la București, am organizat, la 26 septembrie 2018, o dezbatere extrem de interesantă și revelatoare privind aportul minorității germane la diversitatea culturii noastre și la drumul României către unitate”, a precizat ministrul.

De asemenea, ministrul afacerilor europene a făcut referire la aniversarea a 100 de ani de la Declarația de la Mediaș, prin care sașii transilvăneni au confirmat aspirația unirii ținuturilor natale cu România.

“A fost un moment cheie, atât al istoriei consolidării statului român modern, cât și a prieteniei speciale dintre germani și români. Momentul a fost cu atât mai impresionant cu cât comunitatea germană din Transilvania a fost, de fapt, prima care a recunoscut Actul Unirii Transilvaniei cu România. De-a lungul timpului, minoritatea germană din România și-a dovedit loialitatea față de statul român și a impulsionat dezvoltarea multor domenii, cum ar fi cultura, economia și politica, promovând un dialog constructiv între națiunea română și cea germană”, a adăugat ministrul Ciamba.

Ministrul George Ciamba a arătat că relația strânsă a românilor cu minoritatea germană este un model de coeziune națională care ar trebui să se reflecte și în planul coeziunii europene, oficialul reamintind motto-ul Președinției române: Coeziunea, o valoare comună europeană.

Oficialul român a amintit că joi, 13 iunie 2019, la Sibiu, va avea loc cea de-a XXII-a sesiune a Comisiei, pe care o va co-prezida alături de Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului federal pentru problemele etnicilor germani din străinătate. Nu întâmplător, sesiunea de anul acesta, desfășurată pe parcursul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc în orașul care a găzduit, de Ziua Europei, Summit-ul informal care a dat un nou impuls proiectului european./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/13/participarea-ministrului-afacerilor-europene-george-ciamba-la-vernisajul-expozitiei-o-experienta-europeana-mostenirea-istorica-si-culturala-a-germanilor-din-romania/

Consiliul adoptă norme mai stricte cu privire la cele mai periculoase substanțe chimice din lume

UE a înăsprit normele aplicabile poluanților organici persistenți, aflați pe lista substanțelor periculoase convenită de ONU.

Regulamentul adoptat astăzi de către Consiliu asigură o mai bună protecție a populației și a mediului împotriva acestor substanțe chimice.

Normele actualizate asigură alinierea regulamentului la cele mai recente modificări ale Convenției de la Stockholm, care prevede cadrul juridic mondial pentru eliminarea producerii, a utilizării, a importurilor și a exporturilor de poluanți organici persistenți. Mai multe modificări aliniază mai îndeaproape regulamentul la legislația generală a UE privind substanțele chimice. În urma acestor modificări, toate părțile implicate în punerea în aplicare a regulamentului vor beneficia de sporirea clarității, a transparenței și a securității juridice.

Context

Poluanții organici persistenți sunt substanțe chimice transportate peste frontierele internaționale la distanțe mari de sursele lor, care persistă în mediu, se bioacumulează și reprezintă astfel o amenințare la adresa sănătății umane și a mediului.

La 22 martie 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere de reformare a Regulamentului privind poluanții organici persistenți. La 28 noiembrie, Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la regulament. Negocierile cu Parlamentul European au început la 4 decembrie 2018 și s-au încheiat la 19 februarie 2019 cu un acord provizoriu, care a fost aprobat de ambasadorii la UE ai statelor membre.

După adoptarea de astăzi, care a fost ultima etapă a procedurii, regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta va fi obligatoriu în toate elementele sale și se va aplica direct în toate statele membre. /…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/13/consiliul-adopta-norme-mai-stricte-cu-privire-la-cele-mai-periculoase-substante-chimice-din-lume/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/13/council-adopts-stricter-rules-on-the-world-s-most-dangerous-chemicals/

Un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor în UE: Consiliul adoptă noi norme

Consiliul a adoptat o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, care vizează creșterea participării femeilor pe piața muncii și instituirea concediilor din motive familiale și a unor formule de lucru flexibile.

Noul act prevede, de asemenea, o serie de posibilități pentru lucrători de a beneficia de concediu pentru îngrijirea rudelor care au nevoie de sprijin. Legislația implică faptul că părinții și îngrijitorii vor fi în măsură să concilieze mai bine viața lor profesională și cea privată, iar întreprinderile vor beneficia de lucrători mai motivați.

Această directivă reprezintă un pas înainte spre promovarea egalității între femei și bărbați în întreaga UE. În prezent, bărbații nu au decât puține stimulente pentru a-și lua concediu pentru creșterea copilului sau concediu de paternitate sau pentru a-și asuma responsabilități de îngrijire. Directiva le oferă noi posibilități în acest sens. Acest lucru va reduce volumul de muncă neremunerată asumată de femei și le va oferi acestora mai mult timp pentru munca remunerată. De asemenea, va contribui la eliminarea disparității de gen”, Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale din România.

Principalele elemente ale directive:

 • concediul de paternitate– tatăl sau cel de al doilea părinte va putea beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare, în jurul datei nașterii unui copil, plătit la nivelul indemnizației actuale stabilite la nivelul UE pentru concediul de maternitate (în conformitate cu articolul 11 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului). Dreptul la concediul de paternitate nu va fi condiționat de un criteriu al vechimii în muncă. Cu toate acestea, remunerarea concediului de paternitate poate fi supusă unei condiții de vechime de șase luni. Statele membre cu sisteme mai generoase de concedii pentru creșterea copilului își vor putea menține formulele naționale actuale
 • concediul pentru creșterea copilului– dreptul individual la 4 luni de concediu pentru creșterea copilului, dintre care 2 luni netransferabile între părinți, care sunt plătite. Nivelul remunerației și limita de vârstă a copilului vor fi stabilite de statele membre
 • concediul de îngrijitor– un nou concept la nivelul UE pentru lucrătorii care au rolul de îngrijitori ai rudelor care necesită îngrijire sau sprijin din cauza unor probleme medicale grave. Îngrijitorii vor putea să beneficieze de un concediu de 5 zile lucrătoare pe an. Statele membre pot folosi o altă perioadă de referință, pot aloca concediul de la caz la caz și pot introduce condiții suplimentare pentru exercitarea acestui drept
 • formulele de lucru flexibile– dreptul părinților de a solicita acest regim a fost extins pentru a include și îngrijitorii care lucrează./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/13/un-echilibru-mai-bun-intre-viata-profesionala-si-cea-privata-a-parintilor-si-ingrijitorilor-in-ue-consiliul-adopta-noi-norme/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/

Co-prezidarea de către ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România

Sesiunea a reunit reprezentanți ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociațiilor sașilor și șvabilor din Germania, ai prefecturilor din județele cu o comunitate germană semnificativă și ai ministerelor de linie din România și Germania cu atribuții în domeniu.

Lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, organizate astăzi, 13 iunie 2019, la Sibiu, au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, George Ciamba, ministru delegat pentru afaceri europene  și Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Au fost prezenți și ambasadorul României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, respectiv ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt.

În cadrul sesiunii s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (Berlin, iunie 2018) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând păstrarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.

„Minoritatea germană din România a stat mereu la baza dialogului constructiv dintre România și Germania, fiind un veritabil liant între țările noastre, iar astăzi relațiile bilaterale cu partenerii noștri germani sunt puternice și privilegiate. În ultima perioadă, consultările politice au avut un ritm susținut, iar relațiile economice bilaterale au evoluat, nivelul schimburilor comerciale fiind în creștere”, a spus ministrul George Ciamba. De asemenea, a amintit că Germania este de mulți ani primul partener comercial al României și al treilea investitor în țara noastră.

În acest sens, ministrul pentru afaceri europene George Ciamba a reafirmat faptul că Guvernul României acordă o importanța deosebită asigurării unui cadru favorabil păstrării identității minorității germane, precum și că rezultatele colaborării româno-germane în acest domeniu constituie un model la nivel european.

Amintind că primul mandat al României de Președinție a Consiliului UE se derulează în baza principiului „coeziunii ca valoare europeană comună” înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență, demnitarul român a punctat importanța coeziunii naționale în cadrul mai larg al coeziunii europene./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/13/co-prezidarea-de-catre-ministrul-pentru-afaceri-europene-george-ciamba-a-celei-de-a-xxii-a-sesiuni-a-comisiei-interguvernamentale-romano-germane-pentru-problematica-etnicilor-germani-din-romania/

Semestrul European și Directiva privind egalitatea de tratament, principalele aspecte discutate la reuniunea EPSCO de la Luxemburg

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budăi, a prezidat joi, 13 iunie 2019, dezbaterile reuniunii formale a Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori – secțiunea ocupare și afaceri sociale (EPSCO) desfășurată la Luxemburg.

Pe agenda reuniunii, la care au participat oficiali și miniștri de resort, s-au aflat teme care au vizat buna funcționare a pieței muncii, cu asigurarea unor condiții de lucru și de acces echitabile pentru toți lucrătorii și Semestrul European pentru aspectele referitoare la ocuparea forței de muncă și politică socială, care a fost principalul punct al dezbaterii.

Consiliul a luat act de progresele înregistrate în ceea ce privește negocierea textului propunerii de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

De asemenea, miniștrii au adoptat trei seturi de concluzii elaborate de Președinția română, cu privire la diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, la implicațiile noilor forme de muncă și a evoluțiilor tehnologice asupra securității și sănătății lucrătorilor, precum și la Raportul special al Curții de Conturi Europene privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane.

Concluziile privind reducerea diferențelor de remunerare între femei și bărbați și cele privind implicațiile noilor forme de muncă asupra securității și sănătății în muncă au reprezentat prioritățile sectoriale ale Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

“Prin promovarea unui set de Concluzii ale Consiliului privind asigurarea securității și sănătății în muncă în contextul noilor forme de muncă, ne propunem să facem un pas înainte în acest domeniu, în direcția promovării unor măsuri concrete la nivelul UE și a unei abordări comune la nivelul statelor membre”, a precizat ministrul Marius Budăi.

Pentru a asigura o mobilitate echitabilă a lucrătorilor, Statele Membre au stabilit sediul viitoarei Autorități Europene a Muncii în Slovacia, la Bratislava.

Tot în 13 iunie a avut loc și un dejun de lucru ministerial pe tema mobilității forței de muncă, la care a participat și ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, unde s-au discutat factorii care ar putea facilita mobilitatea eficientă a forței de muncă pe piața unică a UE și care ar putea promova revenirea lucrătorilor mobili în țara natală./…/

Fiscalitate: Dominica, retrasă de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

Consiliul a decis să retragă Dominica de pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

Dominica și-a pus în aplicare angajamentele și a abordat preocupările UE în ceea ce privește schimbul automat de informații financiare. Mai exact, Dominica a parcurs pașii necesari pentru semnarea și ratificarea Convenției multilaterale a OCDE privind asistența administrativă reciprocă. Acest lucru permite ca Dominica să fie retrasă de pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante.

Ca urmare, 11 jurisdicții rămân pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale: Samoa Americană, Belize, Fiji, Guam, Insulele Marshall, Oman, Samoa, Trinidad și Tobago, Emiratele Arabe Unite, Insulele Virgine Americane și Vanuatu.

Lista UE contribuie la eforturile în curs de derulare vizând prevenirea evitării obligațiilor fiscale și promovarea unor principii ale bunei guvernanțe, precum transparența fiscală, echitatea fiscală sau standardele internaționale împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor.

Lista a fost creată în decembrie 2017 și este inclusă în anexa I la concluziile adoptate de Consiliu. Aceasta a fost revizuită în martie 2019, în urma unei analize aprofundate a punerii în aplicare a angajamentelor asumate de jurisdicțiile țărilor terțe implicate în acest proces.

Lucrările privind lista UE a jurisdicțiilor necooperante constituie un proces dinamic. Consiliul va continua să analizeze și să actualizeze periodic lista în 2019, intenționând ca din 2020 să treacă la o examinare de două ori pe an./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/fiscalitate-dominica-retrasa-de-pe-lista-ue-a-jurisdictiilor-necooperante-in-scopuri-fiscale/

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=33731&customerid=31987&password=enc_476175626D4D4E4A58617667_enc

Uniunea piețelor de capital: Consiliul adoptă noi norme de facilitare a accesului la produsele de pensii și la fondurile de investiții

Consiliul a adoptat două reforme-cheie în cadrul uniunii piețelor de capital: un regulament care oferă mai multe opțiuni persoanelor care doresc să economisească pentru pensie și care extinde piața pensiilor personale prin crearea unui „produs paneuropean de pensii personale” (PEPP)

un pachet de măsuri menite să elimine barierele actuale din calea distribuției transfrontaliere a fondurilor de investiții.

Regulamentul privind PEPP creează un nou tip de produs de pensii personale pe bază voluntară. Caracteristicile acestuia vor fi aceleași în întreaga UE, iar produsul poate fi oferit de o gamă largă de furnizori, cum ar fi societăți de asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaționale, firme de investiții și administratori de active. Furnizorii vor beneficia de un pașaport UE care le va permite să vândă PEPP-urile în diferite state membre.

PEPP-urile vor oferi populației o nouă posibilitate de economisire, aplicabilă la nivelul întregii UE, care va veni în completarea planurilor de pensii publice și ocupaționale, precum și a planurilor de pensii personale de la nivel național. Acestea vor permite consumatorilor să își completeze în mod voluntar economiile pentru pensie, beneficiind în același timp de o protecție solidă a consumatorilor. PEPP-urile vor putea fi trecute dintr-un stat membru în altul: deponenții vor putea continua să contribuie la PEPP-ul lor atunci când se mută într-un alt stat membru.

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/uniunea-pietelor-de-capital-consiliul-adopta-noi-norme-de-facilitare-a-accesului-la-produsele-de-pensii-si-la-fondurile-de-investitii/

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=33755&customerid=31987&password=enc_476175626D4D4E4A58617667_enc

Acte delegate și acte de punere în aplicare: UE adaptează un număr semnificativ de acte legislative la Tratatul de la Lisabona

Consiliul a adoptat un regulament care prevede alinierea la Tratatul de la Lisabona a 64 de acte legislative care fac trimitere la așa-numita „procedură de reglementare cu control”.

Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a asigura condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare). Aceasta înseamnă că toate actele legislative existente care prevăd utilizarea vechii „proceduri de reglementare cu control” trebuie să fie aliniate la Tratatul de la Lisabona. În unele cazuri, acest lucru s-a întâmplat deja. Pentru celelalte cazuri, Consiliul, Parlamentul și Comisia au recunoscut, în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016, necesitatea unei alinieri rapide.

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/acte-delegate-si-acte-de-punere-in-aplicare-ue-adapteaza-un-numar-semnificativ-de-acte-legislative-la-tratatul-de-la-lisabona/

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=33844&customerid=31987&password=enc_476175626D4D4E4A58617667_enc

Deficit excesiv: Spania încheie procedura ca urmare a reducerii deficitului sub 3%

Consiliul a încheiat procedura aplicabilă deficitelor excesive pentru Spania, confirmând astfel faptul că această țară și-a redus deficitul sub valoarea de referință a UE de 3% din PIB.

Astfel, Consiliul a abrogat decizia sa din aprilie 2009 privind existența unui deficit excesiv în Spania. În consecință, niciun stat membru nu mai face obiectul unei proceduri de deficit excesiv. În perioada 2010-11, în momentul culminant al crizei monedei euro, au fost deschise proceduri pentru 24 de state membre.

În conformitate cu articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive. Procedura se utilizează pentru a sprijini revenirea la poziții bugetare solide. După încheierea procedurii aplicabile deficitelor excesive, statele membre vizate fac obiectul componentei preventive a cadrului de reglementare fiscală al UE, Pactul de stabilitate și de creștere.

Nivelul deficitului public al Spaniei a atins 2,5% din PIB în 2018, scăzând de la 3,1% din PIB în 2017. Previziunile economice ale Comisiei din primăvara anului 2018 preconizează un deficit de 2,3% din PIB în 2019 și de 2,0% din PIB în 2020, acesta rămânând astfel, pe perioada analizată în previziuni, sub valoarea de referință a UE de 3% din PIB.

Soldul structural, care reprezintă soldul public ajustat în funcție de ciclul economic și fără măsurile cu caracter excepțional și alte măsuri temporare, s-a îmbunătățit cu 0,4% din PIB în ultimii trei ani.

Ponderea datoriei publice brute în PIB a scăzut la 97,1% în 2018 față de 98,1% în 2017, în principal datorită efectelor de reducere a datoriei ale creșterii reale și ale inflației, în timp ce soldul primar este aproape de zero. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2019, ponderea datoriei va scădea la 96,3% din PIB în 2019 și respectiv la 95,7% în 2020.

Spania a făcut obiectul unei proceduri aplicabile deficitelor excesive începând din februarie 2009, când Consiliul a solicitat corectarea deficitului acesteia până în 2012.

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/deficit-excesiv-spania-incheie-procedura-ca-urmare-a-reducerii-deficitului-sub-3/

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=33867&customerid=31987&password=enc_476175626D4D4E4A58617667_enc

UE adoptă un regulament pentru a nu permite pătrunderea produselor nesigure pe piață

UE își intensifică eforturile pentru a se asigura că numai produsele care sunt sigure și conforme cu legislația UE pot fi introduse pe piață.

Consiliul a adoptat un regulament care consolidează supravegherea pieței pentru a se asigura că produsele introduse pe piață în UE sunt sigure și conforme cu legislația UE. Regulamentul asigură, de asemenea, o aplicare mai strictă a normelor UE, într-un efort de a spori încrederea consumatorilor în produsele introduse pe piața UE.

Noile norme vor garanta faptul că produsele introduse pe piața unică, inclusiv produsele comercializate online, respectă normele noastre comune stricte la nivelul UE, sunt certificate și respectă standardele de calitate și de siguranță. Acestea vor asigura, de asemenea, libera circulație a mărfurilor, protecția consumatorilor și condiții de liberă concurență echitabile pentru toți operatorii economici, Niculae BĂDĂLĂU, ministrul român al economiei

Regulamentul:

consolidează cadrul existent pentru activitățile de supraveghere a pieței;

abordează provocările din domeniul comerțului electronic internațional și al comerțului online;

încurajează acțiunile comune ale autorităților de supraveghere a pieței din mai multe state membre;

introduce un flux de lucru complet digital pentru îmbunătățirea schimbului de informații între autorități și Comisie;

creează un cadru consolidat pentru controlul produselor care intră pe piața unică și pentru îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale.

Regulamentul urmează să fie să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Se va aplica după doi ani de la data intrării în vigoare. Cu toate acestea, o serie de dispoziții se vor aplica de la 1 ianuarie 2021./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/ue-adopta-un-regulament-pentru-a-nu-permite-patrunderea-produselor-nesigure-pe-piata/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/eu-adopts-regulation-to-keep-unsafe-products-off-the-market/

UE consolidează normele privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

UE supune substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali unor controale mai stricte.

Consiliul a adoptat un regulament care impune norme mai stricte privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi în întreaga UE pentru a limita punerea la dispoziție a acestora pentru publicul larg și pentru a asigura o raportare adecvată a tranzacțiilor suspecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Aceste noi norme introduc restricții suplimentare pentru persoanele din rândul publicului larg în ceea ce privește accesul acestora la substanțe chimice care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali. Obiectivul acestora este prevenirea fabricării ilicite de explozivi, având în vedere evoluția amenințărilor reprezentate de terorism și de alte activități infracționale grave la adresa siguranței publice. Tratăm cu maximă seriozitate securitatea cetățenilor nostril, Niculae Bădălău, ministrul român al economiei

Precursorii de explozivi sunt substanțe chimice care pot fi utilizate în scopuri legitime, dar a căror utilizare ar putea fi și deturnată pentru fabricarea ilicită de explozivi artizanali.

Noile norme vor limita punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi pentru publicul larg și vor asigura raportarea adecvată a tranzacțiilor suspecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, în special de către operatorii economici./…/

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/ue-consolideaza-normele-privind-comercializarea-si-utilizarea-precursorilor-de-explozivi/

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/14/eu-reinforces-rules-on-marketing-and-use-of-explosive-precursors/

Miniștrii responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre ale UE au adoptat Declaraţia de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“

Pe 14 iunie 2019, a avut loc, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană din statele membre ale Uniunii Europene.

Evenimentul, organizat sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a fost găzduit și prezidat de către viceprim-ministrul Vasile–Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

Discuțiile au debutat cu o sesiune dedicată principalelor realizări ale Agendei Urbane a Uniunii Europene, mecanism inovator pentru intensificarea guvernanței multinivel.

Astfel, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu a evidențiat eforturile constante depuse de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene pentru finalizarea negocierilor pachetului legislativ privind politica de coeziune: „Avem o bază solidă pentru susținerea Agendei Urbane, atât din perspectiva finanțării, cât și a continuității instrumentelor în sprijinul dezvoltării teritoriale integrate. Noul cadru de reglementare la nivel european va finanța în continuare dezvoltarea urbană durabilă. Cel puțin 6% din alocarea națională aferentă Fondului European de Dezvoltare Regională per stat membru va fi dedicată proiectelor urbane prin intermediul strategiilor de dezvoltare teritorială.“

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost adoptat un set de concluzii ministeriale sub forma Declaraţiei de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“, document care urmărește stabilirea unui acord politic pentru inițierea activităților de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea Europeană, prin:

implementarea și continuarea Agendei Urbane a Uniunii Europene,

corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig,

asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane a Uniunii Europene.

Documentul a fost construit pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în baza recomandărilor făcute de președințiile anterioare (Trio-ul Estonia-Bulgaria-Austria) și a contribuțiilor transmise de statele membre, instituțiile și organizațiile europene active în domeniu.

„Aveam nevoie de o viziune comună, incluzivă și orientată spre rezultate, de un cadru care să asigure convergența la nivel european și să întărească dimensiunea urbană în acord cu importanța pe care aceasta o deține pentru o guvernare eficientă. Mă bucur că, împreună cu omologii mei din statele membre, am dat un semnal puternic în favoarea unei Uniuni Europene al cărei fundament sunt cetățenii săi. De altfel, la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, am urmărit în permanență ca, prin demersurile întreprinse în cadrul Președinției României la Consiliul UE, să contribuim la eforturile comune de a sprijini și promova dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, în acord cu rolul major pe care aceasta îl are pentru îmbunătățirea calității vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii “, a declarat viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu.

https://www.romania2019.eu/2019/06/14/ministrii-responsabili-cu-dezvoltarea-urbana-din-statele-membre-ale-ue-au-adoptat-declaratia-de-la-bucuresti-catre-un-cadru-comun-pentru-dezvoltare-urbana-in-uniunea-europeana/

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here