Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii privind prioritățile UE pentru cea de a 74-a Adunare Generală a ONU

0

Luni, 15 iulie 2019, Consiliul European a adoptat concluzii privind prioritățile UE pentru cea de a 74-a Adunare Generală a ONU (septembrie 2019–septembrie 2020). Aceste concluzii completează concluziile Consiliului European privind consolidarea multilateralismului, care au fost adoptate la 17 iunie 2019.

Angajamentul UE pentru o lume mai pașnică, bazată într-o mai mare măsură pe cooperare și mai echitabilă este întemeiat pe valori comune – pacea, democrația, drepturile omului, statul de drept, egalitatea de gen, dezvoltarea durabil – precum și pe angajamentul profund al UE față de un multilateralism eficace.

În ultimii ani, UE și-a intensificat angajamentul în calitate de actor mondial și transpune multilateralismul în acțiune. În contextul global actual, UE urmărește să reafirme valoarea adăugată și relevanța ONU și să demonstreze că aduce beneficii cetățenilor din întreaga lume. UE va continua să colaboreze și să sprijine Organizația Națiunilor Unite, ca parte a eforturilor sale de a promova, a dezvolta și a reforma ordinea internațională bazată pe norme.

Recunoscând importanța Organizației Națiunilor Unite ca element central al unui multilateralism eficace, pe parcursul celei de a 74-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite UE și statele sale membre se vor axa pe trei priorități care se consolidează reciproc:

  • Prevenirea conflictelor, pace și securitate,
  • O agendă pozitivă comună,
  • Implicarea cu privire la provocările globale

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here