În 2019 procurorii din unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au soluţionat 44216 dosare penale, plângeri şi lucrări generale

0

Ca urmare a prezentării bilanţului de activitate pe anul 2019, ale unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea este împuternicit să prezinte sinteza raportului de bilanţ a activităţii.

În anul 2019, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au acţionat în vederea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Constituţia României, Codul de procedură penală, Legea de organizare judiciară şi ordinele Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Volumul de activitate la nivelul unităţilor de parchet şi pe structuri specializate

Astfel, în anul 2019, procurorii din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 44.216 dosare penale, plângeri şi lucrări generale, din care: 26.658 dosare penale, 7.686 plângeri şi 9.872 lucrări generale.

La acest volum de activitate se adaugă activitatea desfăşurată în sectorul judiciar, respectiv  participările în şedinţele de judecată şi hotărârile judecătoreşti verificate de către procurori, în vederea exercitării căilor de atac, constatându-se că în anul 2019 procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată, respectiv au verificat legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti într-un număr total de 14.571 cauze penale şi civile.

Volum total de activitate ( soluţionate): 

În anul 2019 au fost soluţionate  un număr total de 27.800 dosare penale, plângeri, lucrări generale, faţă de 26.344 în anul 2018. Din acestea, au fost soluţionate 10.321 dosare penale faţă de anul 2018 când au fost soluţionate 10.098 dosare. De asemenea, în anul 2019 au fost soluţionate  7.635 plângeri şi 9.984 lucrări generale faţă de anul 2018 când au fost soluţionate 7.073 plângeri şi 9.173 lucrări generale.

Se remarcă faptul că la volumul total de activitate, se înregistrează creșteri la toate unitățile de parchet, iar în ceea ce privește dosarele penale soluționate, la marea majoritate a unităţilor locale de parchet volumul s-a menţinut la acelaşi nivel ca şi în anul 2018.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări  ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2019 de 14.571.

În anul 2019 au fost întocmite 761 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.  Prin rechizitoriu au fost soluţionate în anul 2019 un număr de 686 cauze, la care se adaugă un număr de 75 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de 672 rechizitorii şi 79 acorduri în anul 2018.

În cursul anului 2019 au fost trimişi în judecată un număr total de 949 inculpaţi. Din numărul total al inculpaţilor, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv 63 de inculpaţi faţă de  58 în anul 2018, la care  se adaugă inculpaţii faţă de care au fost dispuse alte măsuri preventive(control judiciar şi respectiv arestul la domiciliu).

În cursul anului 2019 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 1.408 persoane.

În anul 2019, la parchetele din judeţul Vâlcea s-a înregistrat un număr total de cauze de soluţionat de 655 dosare la urmărire proprie efectuată de procuror,  faţă de 629 cauze în anul 2018, în creştere cu 4% fiind soluţionate un număr total de 337.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi majoritatea unităţilor locale de parchet au înregistrat creşteri la  numărul cauzelor de soluţionat, cea mai mare creştere înregistrându-se la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi (16%).

Volum  de activitate la supravegherea cercetărilor penale

În anul 2019, la parchetele din judeţul Vâlcea s-a înregistrat un număr total de cauze de soluţionat de 26.003 dosare la supravegherea  cercetărilor, faţă de 26.133 cauze în anul 2018.

Prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei au fost soluţionate în total 723 cauze, din care 649 rechizitorii şi 74 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de anul 2018, când numărul rechizitoriilor şi acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei a fost de 707, înregistrându-se o creştere de 2,21%.

Au fost trimişi în judecată 895 inculpaţi, din care 52 în stare de libertate.

În anul 2019, la supravegherea cercetărilor penale, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au înregistrat o soluţie de restituire a cauzei la procuror de către instanţa de judecată în temeiul art. 346 C.pr.pen., situaţie similară cu anul 2018. De asemenea,  a fost înregistrată o soluție de restituire a acordului de recunoaștere a vinovăției, în temeiul art. 485 C.pr.pen.

În cursul anului 2019, la unitățile de parchet din județul Vâlcea s-a înregistrat achitarea unui număr de 4 inculpați, comparativ cu anul 2018 când au fost dispuse astfel de soluții față de 6 inculpați şi cu anul 2017 când au fost adoptate astfel de soluții față de 9 inculpați.

Activitatea desfăşurată de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea în anul 2019  în sectorul  judiciar 

Procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, în anul 2019, au înregistrat un număr de 14.571 de participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate.

În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 12.014 participări în anul 2018.  Au fost judecate cu participarea procurorului 3.847 cauze în anul 2019, faţă de 4.146 cauze în anul de referinţă,  fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac 4.312 cauze în anul 2019 faţă de 4.737 cauze în anul de referinţă.

În procesul penal, în anul 2019, au fost exercitate de către procurori un număr de 70 căi de atac.

În aceeaşi perioadă au fost soluţionate 74 căi de atac. Au fost admise 57 căi de atac şi respinse 17 căi de atac.

În procesul civil procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată într-un număr de 2232 cauze civile. Au fost judecate cu participarea procurorului 859 cauze în anul 2019, faţă de 660 în anul 2018, înregistrându-se o creştere de 23%.

Au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1114 hotărâri în anul 2019 faţă de 846 hotărâri în anul 2018, înregistrându-se o creştere de 24%.

În anul 2019, în cauzele civile cu participarea procurorului au fost exercitate trei căi de atac, fiind soluţionate două din acestea, una fiind admisă.

Activitatea de combatere a infracţiunilor de corupţie în anul 2019 

O atenţie deosebită a fost acordată instrumentării dosarelor privind infracţiuni de corupţie, astfel că în anul 2019, au fost de soluţionat 192 cauze, din care au fost soluționate 121, cauze, comparativ cu anul 2018 când au fost soluţionate 53 dosare, fiind întocmite 5 rechizitorii.

Au fost trimişi în judecată 5 inculpaţi, față de 1 inculpat fiind luată măsura arestului preventiv.

Din inculpații trimiși în judecată, unul a avut calitatea de primar, 1 inculpat a avut calitatea de administrator/director al unei societăţi comerciale, ș.a.

În vederea asigurării confiscării speciale și confiscării extinse sau a reparării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii, în cuantum total de 15.1726 lei. 

Activitatea de combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală în anul 2019

În ceea ce privește dosarele având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală și contrabandă, în perioada analizată, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat 272 cauze, din care au fost soluţionate 94 cauze.

Au fost întocmite 13 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală și contrabandă, fiind trimişi în judecată 20 de inculpaţi.

Prejudiciile aduse bugetului de stat în aceste cauze sunt în valoare de cca. 3.027 mii lei şi 320 mii euro, fiind instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestora in valoare de 4.176 mii lei.

De asemenea, din prejudiciile cauzate bugetului de stat a fost recuperată suma totală de 627.374 lei.

Se constată instrumentarea de către procurori a unor cauze complexe, care au produs prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi preocuparea crescută pentru recuperarea acestor prejudicii şi instituirea de măsuri asiguratorii în acest scop, cu consecinţa recuperării unor pagube însemnate aduse bugetului statului.

DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În cursul anului 2019, volumul de activitate al procurorilor din cadrul unităților de parchet din județul Vâlcea în materia cooperării judiciare internaționale, s-a menținut la același nivel ca și în anii anteriori, constatându-se însă o creștere a gradului de complexitate a lucrărilor solicitate de autoritățile străine prin ordine europene de anchetă ori cereri de asistență judiciară internațională.

Astfel, la nivelul parchetelor din judeţul Vâlcea au fost de soluţionat în total 166 lucrări privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, respectiv ordine europene de anchetă, cereri de asistenţă judiciară internaţională și cereri privind preluarea de proceduri penale.

În aceeași perioadă au fost soluționate 119 lucrări, iar 31 lucrări au fost trimise la organele competente.

În cursul anului 2019 parchetele din judeţul Vâlcea au întocmit 16 cereri de asistenţă  judiciară internaţională (ca stat solicitant), au soluţionat 116 astfel de cereri (din care 25 au fost trimise la organele competente) la solicitarea unor autorităţi judiciare străine (statul român ca stat solicitat) și au preluat urmărirea penală în 12 cazuri (statul român ca stat solicitat).

Cu prilejul analizei desfăşurată în anul 2019 de către procurorii din judeţul Vâlcea în domeniul cooperării judiciare internaţionale, s-au remarcat mai multe lucrări înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, având ca obiect ordine europene de anchetă formulată de autorităţile judiciare franceze, lucrări care au avut un grad de complexitate ridicat, impunând administrarea, de către procuror  a unor procedee probatorii complexe, folosind tehnici de investigare speciale, actele fiind efectuate împreună cu magistraţi şi lucrători de poliţie din Franţa, prin implicarea şi activitatea desfăşurată de procurorul din cadrul acestei unităţi de parchet asigurându-se destructurarea unor grupări infracţionale de cetăţeni români care au comis acte infracţionale multiple, în mod repetat, pe teritoriul Franţei, cauza aflându-se în instrumentarea Direcţiei Generale a Jandarmeriei Naţionale Franceze – Oficiul Central de luptă împotriva Delicvenţei Itinerante.

CONCLUZII

În activitatea parchetelor din județul Vâlcea, au fost avute în vedere obiectivele principale ale Ministerului Public pentru anul 2019, din perspectiva îndeplinirii recomandărilor experţilor Comisiei Europene, cuprinse în raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în considerarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2014, respectiv intensificarea activităţilor de combatere a infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie (în special în domeniul achiziţiilor publice, protecţia mediului şi silvicultură), conflict de interese, spălare de bani, evaziune fiscală şi contrabandă, luarea măsurilor legale, în vederea creşterii gradului de recuperare a prejudiciilor produse statului prin comiterea de infracţiuni, desfăşurarea de anchete penale efective şi evitarea încălcării drepturilor garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum și echilibrarea volumului de activitate al parchetelor, prin preluarea unor cauze de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Datele prezentate reflectă rezultatele obţinute de procurorii din cadrul  parchetelor din judeţul Vâlcea  în activitatea de îndeplinire a atribuțiilor, atât în sectorul urmăririi penale, cât şi în sectorul judiciar.

Din acestea se desprinde concluzia că au fost înregistrate progrese în activitatea procurorilor din judeţul Vâlcea, constând în reducerea duratei de soluţionare a dosarelor, repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, reducerea numărului de dosare în care s-a dispus achitarea unor inculpați/redeschiderea urmăririi penale/restituirea cauzei la procuror, implicarea în instrumentarea unor dosare complexe, în domeniile prioritare ale Ministerului Public, prin care s-au produs prejudicii însemnate bugetului de stat ori patrimoniului cultural, precum şi afectarea  gravă a dreptului la viaţă şi la libertate al persoanelor, finalizarea unor dosare importante având ca obiect infracțiuni grave, precum cele de omor, tâlhărie, corupţie, evaziune fiscală, etc.

Sub aspectul capacităţilor instituţionale, majoritatea unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au sedii renovate, corespunzătoare desfăşurării in condiţii normale a activităţii.

Dificultăţile întâmpinate au constat în neocuparea schemelor de personal, în special a procurorilor cu funcţie de execuţie pe perioade îndelungate de timp,  modificările importante ale legislaţiei penale, practici neunitare în anumite domenii, precum şi alte impedimente de natură procedurală, care au influenţat durata de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea.

Se apreciază că activitatea desfăşurată în anul 2019 de întreg personalul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea este foarte bună, atât din punct de vedere calitativ cât şi al eficienţei în exercitarea atribuţiilor conferite de lege, urmând ca şi pe viitor să fie continuate progresele înregistrate în activitatea desfăşurată.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here