Colonel dr. Florea Constantin, absolvent al Şcolii de Ofiţeri, arma Pompieri, promoţia 1989, și-a încheiat cariera militară

0

Colonel dr. Florea Constantin, absolvent al Şcolii de Ofiţeri, arma Pompieri, promoţia 1989, și-a încheiat cariera militară vineri, 15 mai 2020

Născut la data de 14 martie 1964, în localitatea Curtișoara, județul Olt, dl. Colonel dr. Florea Constantin și-a dedicat întreaga carieră meseriei pe care a iubit-o și a îmbrățișat-o încă din tinerețe.

De la absolvirea şcolii militare până în anul 2001, ofiţerul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al judeţului Caraş-Severin, unde a îndeplinit funcţiile de locţiitor comandant companie şi comandant companie de pompieri.

Din anul 2001 până în anul 2009, ofiţerul şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj încadrând funcţiile de comandant secțiede pompieri, respectiv comandant detașament de pompieri. Ulterior, pentru rezultatele foarte bune obţinute în activitate, ofițerul a fost promovat în funcție, fiind mutat în interesul serviciului la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – Serviciul Control.

Din anul 2010 până în anul 2012, dl. Colonel dr. Florea Constantin a fost Inspector Şef în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al judeţului Mehedinţi, iar din data de 15.04.2012 până la data de 14.04.2020 a fost încadrat pe funcția de Inspector Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj.

În scopul organizării eficiente a intervenției operative în zona de competenţă a inspectoratului, dl. Colonel dr. Florea Constantin s-a implicat activ în constituirea şi darea în folosinţă a punctului de lucru Filiaşi, realizându-se astfel acoperirea eficace, din punctul de vedere al intervenţiei, în zona de nord a judeţului.

Totodată, ofițerul a promovat demersurile de redistribuire a forţelor şi mijloacelor de intervenţie prin constituirea a trei noi puncte de lucru, două din ele aflate deja în etapa de derulare, în localităţile Sopot şi Bratovoiești, şi unul aflat în fază de promovare în localitatea Pleniţa.

Prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, inspectoratul, ca partener în atragerea de fonduri europene prin programele transfrontaliere, a demarat, cu sprijinul pro-activ al ofiţerului, o serie de proiecte privind construirea, amenajarea şi modernizarea sediilor inspectoratului şi, implicit, dotarea acestuia cu tehnică şi mijloace de intervenţie moderne, demarând totodată activităţi de implementare a unor noi sisteme de gestionare eficientă şi calitativă a intervenţiei, pe tipuri de risc, la unităţii, cât şi pe linia înştiinţării şi avertizării populaţiei la producerea unor situaţii de urgenţă în zona administrativ teritorială a comunităţilor.

Prin exercitarea autorităţii funcţiei, ofiţerul a urmărit, cu prioritate, realizarea unui climat optim de muncă în unitatea pe care a comandat-o, şi a depus eforturi în crearea și alocarea resurselor necesare, adecvate şi eficiente, în scopul motivării subordonaţilor, prin înţelegerea nevoilor acestora și încurajarea comunicării deschise coroborat cu preocuparea permanentă pentru folosirea optimă a pârghiilor motivaţionale.

În întreaga sa carieră, ofiţerul a promovat cu consecvenţă cinstea şi corectitudinea, onestitatea, respectarea legalităţii şi disciplina, ca şi condiţii obligatorii pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în cadrul instituţiei. A arătat o permanentă comunicare cu personalul din subordine, atât cu personalul carea a încadrat funcții de conducere, cât şi cu personalul de execuţie și operativ, fiind în aceeași măsură respectat şi apreciat de către aceştia, manifestând receptivitate la propunerile lor şi încurajând acţiunile pro-active, dând dovadă de un raţionament corect şi rapid, de flexibilitate în gândire şi atitudine, de hotărâre şi fermitate în luarea deciziilor, demonstrând o bună capacitate de analiză şi sinteză, de planificare, organizare şi coordonare a tuturor activităţilor din sfera sa de responsabilitate.

În calitate de membru în grupurile de lucru constituite în vederea actualizării legislaţiei de specialitate din domeniul prevenirii dezastrelor şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, ofițerul a formulat constant puncte de vedere pertinente, pentru a duce la îndeplinirea obiectivelor instituţiei din care a făcut parte.

Pentru rezultatele bune şi foarte bune obţinute în activitate, modul deosebit în care a executat misiunile încredinţate, dl. Colonel dr. Florea Constantin a fost recompensat cu conferirea distincţiei de serviciu şi a plachetei onorifice.

Acum a venit momentul ca dl. Colonel dr. Florea Constantin să se dedice planurilor personale, să se reîntoarcă în sânul familiei care a știut să îl sprijine permanent atunci când s-a dedicat serviciului și meseriei, de multe ori în detrimentul celor dragi. Viață liniștită și pensie lungă vă urăm, domnule Comandant! Cuvintele nu sunt suficiente pentru a vă mulțumi pentru tot ceea ce ați făcut pentru instituția noastră… Audacia et devotio!

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here