Fonduri europene pentru creşterea eficienţei energetice la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj

0

Joi, 21 mai 2020, la sediul Organismului Intermediar ADR SV OLTENIA, din municipiul Craiova, a fost semnat contractul de finanţare în valoare totală de 2.513.877,85 lei, din care 1.720.795,08 lei finanţare nerambursabilă din fonduri europene pentru reabilitarea pavilionului administrativ aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute cu carbon, Prioritatea de investiţii 3.1. – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, operaţiunea B – clădiri publice.

Contractul a fost semnat de către domnul general de brigadă dr. Constantin Florea, inspector şef al I.J.J. Dolj şi doamna Marilena Bogheanu, director general ADR SV OLTENIA, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj fiind printre primele unităţi ale Jandarmeriei Române care beneficiază de astfel fonduri gestionate la nivel regional.

Proiectul vizează îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale personalului unităţii, într-o clădire construită în anul 1980, prin creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru transportul agentului termic şi a apei calde menajere.

Un obiectiv primordial al conducerii IJJ Dolj a fost determinat de oportunitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile pentru diferite investiţii, personalul structurilor operative şi de suport desfăşurând activităţi susţinute pentru implementarea unor proiecte sau pregătirea acestora.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj nu se află la prima activitate de acest gen, în prezent la nivelul unităţii fiind implementat Proiectul „Bune practici în lupta împotriva contrabandei cu ţigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene” ce a avut drept obiectiv schimbul de experienţă şi îmbunătățirea cunoştinţelor lucrătorilor implicaţi în lupta împotriva fraudei cu produse din tutun în România, Moldova şi Bulgaria, respectiv împotriva comerţului ilicit cu ţigarete.

De asemenea, un alt proiect cu fonduri europene nerambursabile se află în faza de precontractare şi anume “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj şi Lom, Montana“, cu finanţare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020, Axa prioritară 3 – O REGIUNE SIGURĂ, având ca lider Consiliul Judeţean Dolj şi parteneri I.S.U. Dolj, I.J.J. Dolj, iar din Bulgaria – Primăria Lom, al cărui obiectiv este îmbunătăţirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră prin creşterea capacităţii de reacţie a actorilor specifici.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here