Conferința Științifică de Toamnă a AOSR: un cadru al cercetării sub semnul excelenței

0
Academia Oamenilor de Știință din România

În perioada 18-20 noiembrie 2021, a avut loc Conferința Științifică Națională de Toamnă a Academiei Oamenilor de Știință din România, eveniment care, alături de Conferința de Primăvară, face parte din tradiția instituției, o manifestare de marcă a mediului științific și academic din România.

Ediția din acest an, desfășurată sub genericul „Tradiții și Progrese în Știința Românească”, s-a bucurat de o largă participare, întrunind, în calitate de autori și comunicatori, profesori, cercetători, oameni de știință și cultură din cadrul AOSR și din alte medii științifice. Un aspect notabil îl constituie participarea la manifestare a cercetătorilor tineri, unii dintre ei doctoranzi, în varii domenii ale cercetării și cunoașterii, ceea ce atestă, o dată în plus, deschiderea specială a Academiei Oamenilor de Știință din România față de tineri, susținerea programatică a noilor generații de oameni de știință.

Conferința Științifică de Toamnă a AOSR a fost organizată, în raport direct cu secțiile instituției: Secțiunea Științe Tehnice, Secțiunea Știința și Tehnologia Informației, Secțiunea Biologie, Secțiunea Medicină, Secțiunea Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară, Secțiunea Științe Exacte: Matematică și Geodinamică, Secțiunea Științe Fizice, Secțiunea Filosofie, Teologie și Psihologie, Secțiunea Științe Istorice și Arheologice, Secțiunea Științe Chimice, Secțiunea Științe Militare.

Participarea pe secțiuni a însumat 230 de lucrări științifice, acoperind o diversitate de domenii și teme, atât din arii fundamentale, cât și din zone de avangardă ale cercetării, în abordări interdisciplinare și transdisciplinare, în noile paradigme ale cunoașterii. De remarcat faptul că, printre autori și comunicatori, s-au numărat personalități de prestigiu ale științei și cercetării românești. Programul Conferinței, titlurile și abstractele comunicărilor pot fi consultate aici:

Prin participare, prin implicarea unor personalități de prim rang din fiecare domeniu, prin complexitatea și nivelul științific al comunicărilor, prin diversitatea ariilor cunoașterii și a temelor abordate, Conferința Științifică de Toamnă a AOSR, ediția 2021 s-a dovedit un eveniment de primă mărime al științei și cercetării românești, un succes academic incontestabil.

Conferința recent încheiată, ca și celelalte de până acum, pledează pentru calitatea cercetării desfășurate în instituția noastră, pentru nivelul ei ridicat, competitiv la nivel european și internațional, pentru potențialul științific și academic al AOSR. Toate acestea sunt confirmate, de altfel, în mod obiectiv prin situarea constantă a Academiei noastre pe locuri onorante în clasamente științifice internaționale de prestigiu, precum Scimago Elsevier.

Regretăm acele măsuri arbitrare și injuste, lansate în spațiul public și în unele medii politice, care au lovit și lovesc în continuare în instituția noastră. AOSR își continuă activitatea pe linia calității și excelenței, imprimată de fondatorii ei, savanți și mari personalități ale științei și cercetării românești, în anul 1935 și după aceea.

Suntem o instituție academică importantă a României, cu o istorie și o tradiție care nu pot fi contestate și cu atât mai puțin anulate. Vrem ca instituția noastră să fie respectată pentru ceea ce este, pentru calitatea și valoarea activității sale, pe care le probează prin manifestările, activitățile și proiectele sale științifice” – a declarat președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here