Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 30 septembrie 2017

0

La sfârşitul lunii septembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,37%. Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2017 a fost de 7112 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3166 erau femei. La sfârșitul lunii septembrie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2045 persoane au fost indemnizate şi 5067 neindemnizate.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii septembrie 2017 se prezintă astfel : 2519 persoane provin din mediul urban şi 4593 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2184 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :
– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (59 %) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 36 % din totalul şomerilor înregistraţi;
– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de şomeri înregistraţi.

În luna septembrie 2017 s-au încadrat 267 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 229 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi).

Ion Marius Năfliu
Director Executiv
AJOFM Vâlcea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here