EGIS ROMÂNIA: ANUNȚ LANSARE PROIECT – INSTRUCT-SV

0

Instruirea angajaților implicați în activități de management și resurse umane prin programe integrate – INSTRUCT-SV

ID MySMIS: 118136                                                                           28 iunie 2018

EGIS ROMÂNIA implementează începând cu data de 15.05.2018 proiectul                “Instruirea angajaților implicați în activități de management și resurse umane prin programe integrate – INSTRUCT -SV” ID MySMIS 118136.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod apel POCU/227/3/8.

Durata de implementare: Din 15.05.2018 până în data de 14.05.2019, pe parcursul a 12 de luni.

Obiectivul proiectului:

Într-un orizont de timp de 12 luni, creşterea cu 502 a numărului de angajaţi din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest (manageri, antreprenori, angajaţi din departamentele de resurse umane) din minimum 50 de întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea preponderent în sectoarele economice cu potenţial competitiv şi în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, care vor beneficia de instrumente, metode şi practici standard de management al resurselor umane pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, pentru adaptarea activităţii la dinamica acestor sectoare.

Grup țintă:

502 persoane angajate în IMM-uri şi companii Mari, din Regiunea Sud Vest, care desfăşoară activitate principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial Competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, împărţite după cum Urmează: 400 angajaţi cu CIM (cu normă întreagă/timp parţial), care asigură managementul strategic al întreprinderii sau antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri şi 102 angajaţi cu CIM (cu normă întreaga/timp parţial), din departamentele de resurse umane.

Activitățile principale:

Campanie conştientizare şi selecţie grup ţintă;
Dezvoltare competenţe manageriale şi strategice pentru Manageri şi Angajaţi din HR;
Organizarea şi derularea work-shopuri şi web-inarii privind instrumente, metode şi practici în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice;
Dezvoltarea unei planificări strategice pentru IMM-uri;
Activitatea transversală de management de proiect;
Activitatea transversală de suport (achiziţii, raportare financiară, informare şi publicitate pentru proiect);

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 3,995,994.87 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 3,796,195.12 lei, echivalentă cu 95% din valoarea eligibilă aprobată, iar Egis România va contribui cu 199.799,75 lei (5%). ID MySMIS: 118136.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.

Persoană de contact proiect:

Manager proiect, Irina Ciortea

irina.ciortea@egis-romania.com

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here