Extras din evaluarea activităţii și a rezultatelor obținute de Jandarmeria Olt în 2018

0

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt este constituit şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, pe baza organigramei aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. I/1897 din 09.11.2015 şi a statului de organizare aprobat prin Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr. 259 din 16.11.2015, având ca zonă de responsabilitate teritorială judeţul Olt.

Conform prevederilor O.M.A.I. nr. 678 din 06.06.2005, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt i-a fost acordată denumirea onorifică „General de corp de armată Constantin Dimitrescu”.

Inspectoratul are în compunere structura de comandament şi subunități de misiuni (şase detaşamente). 

Principalele obiective urmărite în context cu situaţia operativă

Prin Planul de acțiuni pentru anul 2018, inspectoratul și-a stabilit următoarele obiective generale:

 • Asigurarea eficienţei misiunilor de ordine şi siguranţă publică executate de structurile IJJ Olt;
 • Creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor;
 • Asigurarea suportului operaţional şi decizional în ceea ce priveşte elaborarea unor produse din categoriile analiză, sinteză, managementul performanţelor, lecţii învăţate, etc;
 • Eficientizarea activităţii de prevenire a incidentelor de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE;
 • Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale;
 • Creşterea performanţei în activitatea de asigurare financiară;
 • Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii administrative şi operaţionale;
 • Creşterea performanţei activităţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 • Creşterea performanţei activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
 • Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice;
 • Creşterea capacităţii instituţionale de absorbţie a fondurilor externe.

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2018 au fost: 

 • Eficientizarea activităţilor de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului, precum şi la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase;
 • Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului;
 • Creșterea nivelului de securitate a obiectivelor din competența unității;
 • Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale şi de criză de ordine şi siguranţă publică şi a consecinţelor acestora;
 • Eficientizarea şi asigurarea interoperabilităţii şi securităţii infrastructurilor IT&C, precum şi a capabilităţilor logistice, prin adaptarea conceptuală, structurală şi acţională cu dimensiunile şi atribuţiile specifice;
 • Perfecționarea sistemului de formare profesională şi a cadrului incident sistemului de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane, potrivit nevoilor instituţionale;
 • Identificarea de noi metode, proceduri şi instrumente de lucru în scopul eficientizării activităţii şi creşterii capacităţii administrative instituţionale;
 • Îmbunătăţirea comunicării publice, interacţiunii cu mass-media, organizarea de campanii de comunicare publică;
 • Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele strategice instituţionale.

Datorită climatului optim de muncă, capacităţii manageriale a factorilor de răspundere, seriozităţii şi profesionalismului întregului personal al inspectoratului, s-a reuşit atingerea tuturor obiectivelor, s-a făcut faţă cu succes misiunilor conferite de lege, s-a răspuns cu promptitudine şi profesionalism diverselor provocări apărute.

 1. 1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE 
 • Ordinea şi siguranţa publică

Sistemul   de   ordine   şi   siguranţă   publică   din   România a   cunoscut importante transformări, circumscrise procesului de tranziţie către o societate democratică, integrării în spaţiul euro-atlantic, în care statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt garantate de lege.

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică reprezintă o permanentă prioritate pentru societatea românească, care prin  structurile  sale  specializate,  caută  să  identifice  cele  mai  eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.

Dinamica manifestărilor publice a fost influenţată de apariţia a două tipuri de adunări publice:

 • cele identificate prin elementul de periodicitate :
 • cele generate de evenimentele socio-economice, politice sau cultural-sportive al căror caracter de spontaneitate conduce la implementarea unor măsuri specifice evenimentu

Evenimentele periodice creează oportunitatea identificării riscurilor şi ameninţărilor existente prin prisma istoricului şi adoptarea unei structuri optime a dispozitivului acţional, bazată pe valorificarea experienţelor şi acţiunilor întreprinse anterior. Caracterul  de  spontaneitate  al  acţiunilor  publice  ce  se  regăseşte  în  al doilea  tip,  impune  analiza  temeinică  a  tuturor  factorilor  ce  îşi  dau concursul în identificarea corectă a riscurilor şi vulnerabilităţilor existente, impunând augmentarea permanentă a actului decizional conform dinamicii operative.

Misiuni de asigurare a ordinii publice:

Activitatea de asigurare a ordinii publice trebuie să se desfăşoare în mod organizat, conform legilor în vigoare şi a regulilor interne stabilite în regulamentele specifice fiecărei categorii de forţe participante.

Potrivit Constituţiei României, libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, imagini, sunete sau alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

Trebuie avut în vedere faptul că întreaga activitate a forţelor de ordine publică este guvernată atât în plan ideatic, cât şi acţional de respectarea unor principii fundamentale izvorâte din Constituţia României şi celelalte legi organice specifice, precum şi din Convenţiile internaţionale referitoare la respectarea unor principii umanitare.

La nivel naţional, activităţile specifice de asigurare şi restabilire a ordinii publice  sunt  statuate  prin  legea  de  organizare  şi  funcţionare  a Jandarmeriei Române, Codul Penal, precum şi de legile speciale care vizează organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia manifestărilor şi jocurilor   sportive,   fiind   de   reţinut   pârghiile   oferite   de   legiuitor   prin abordarea cu norme diferite a celor două forme de adunări publice, aspect ce constituie o particularitate în contextul în care la nivel european sunt puţine state care au delimitate aceste activităţi.

Acţiunea efectivelor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, cu ocazia asigurării ordinii şi liniştii publice, a avut ca fundament respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale privind garantarea libertăţii de exprimare, de întrunire şi asociere, în concordanţă cu prevederile constituţionale referitoare la caracterul liber, paşnic şi civilizat al adunărilor publice, fiind organizate şi executate misiuni după cum urmează:

 • la manifestări de protest (marşuri, mitinguri) – 22 misiuni, cu un efectiv de 380 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 24 misiuni, cu un efectiv de 215 jandarmi;

Putem aminti manifestările de protest pe timpul activităţilor de asomare a suinelor şi limitare a răspândirii pestei porcine africane din localitatea Rusăneşti şi manifestările de protest privind nemulţumirea retrocedării ilegale a localiţăţii Nadăş din judeţul Arad.

 • la manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative – 193 misiuni, cu un efectiv de 1552 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 202 misiuni, cu un efectiv de 1437 jandarmi;

Putem aminti Ziua Unirii Principatelor Române, manifestările religioase cu ocazia Botezului Domnului, Paştelui şi Izvorului Tămăduirii, bâlciurilor şi zilele localităţilor cu ocazia Sf. Constantin şi Elena, Sf. Petru şi Pavel, Rusaliilor, Adormirii şi Naşterii Maicii Domnului, Concursul Naţional „Căluşul Românesc”, Festivalul Naţional de muzică populară şi uşoară „Corabia de Aur”,Sărbătoarea Pâinii, Festivalul Concurs de Umor „Oltenii &…restu` lumii”, precum şi Ziua Naţională a României.

 • la manifestări sportive – 31 misiuni, cu un efectiv de 376 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 8 misiuni, cu un efectiv de 82 jandarmi;

Putem aminti meciurile de fotbal dintre CSM SLATINA şi F.C.UNIVERSITATEA CRAIOVA 1948, CSM SLATINA şi CSO FILIAŞI, CSM SLATINA şi FC ARGEŞ, CSM SLATINA şi DUNĂREA CĂLĂRAŞI, meciuri în cadrul Cupei României, precum şi meciurile de handbal ale C.S.M. Slatina disputate pe teren propriu.

 • pe timpul vizitelor oficiale – 1 misiune, cu un efectiv de 5 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 1 misiune, cu un efectiv de 5 jandarmi;

       Putem aminti vizita oficială la Baza Deveselu a unei delegaţii a Comitetului Serviciilor Armate al Camerei Reprezentanţilor din cadrul Senatului Statelor Unite ale Americii.

 • asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/ evaluare (evaluare naţională, bacalaureat, rezidenţiat, definitivare – 38 misiuni cu un efectiv de 203 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când s-au executat 37 misiuni, cu un efectiv de 186. 

Toate misiunile de asigurare a ordinii publice au fost catalogate ca având GRAD DE RISC SCĂZUT şi FĂRĂ GRAD DE RISC 

Având în vedere prevederile legale de referinţă, IJJ Olt, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat ordinea şi liniştea publică la nivel judeţean, pe timpul referendumului național pentru revizuirea Constituției, precum și referendumul județean pentru atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt. 

Acţiuni de intervenţie

Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, forţă principală de ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce-i revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combatere actelor de terorism.

Instituţia noastră exercită astfel rolul de principală forţă în asigurarea şi restabilirea ordinii publice, fiind componenta integratoare a acţiunilor tuturor structurilor şi elementelor ce contribuie la desfăşurarea misiunilor specifice pentru asigurarea şi restabilirea ordinii publice, acţionând potrivit legii, cu profesionalism,  echidistanţă, performanţă şi credibilitate, în conformitate cu prevederile normelor cu incidenţă în acest segment de activitate.

În contextul situaţiei operative existente la nivelul judeţului Olt, în perioada analizată, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt, au executat, în condiţiile legii, misiuni specifice de intervenţie, după cum urmează:

 • aplanarea unor conflicte – au fost executate 10 misiuni folosindu-se 36 efective
 • intervenţie la alte solicitări – au fost executate 44 misiuni folosindu-se 208 efective;
 • intervenţie la solicitări prin S.N.U.A.U. 112 – au fost executate 29 misiuni folosindu-se 111 efective. 

Restabilirea ordinii publice cuprinde ansamblul activităţilor întreprinse prin folosirea măsurilor coercitive sau excepţionale, pentru repunerea acesteia în situaţia iniţială, atunci când a fost tulburată.

Noţiunile de asigurare şi restabilire sunt numai aparent diferite, ele completându-se reciproc, deoarece asigurarea ordinii publice conţine şi măsuri  destinate  restabilirii. Totuşi,  specificul  activităţii  de  asigurare  a ordinii publice constă în caracterul preventiv al măsurilor pe care le presupune, în timp ce restabilirea ordinii se detaşează prin caracterul preponderent reactiv, bazat pe forţa de coerciţie.

Delimitarea celor două tipuri de acţiune constă pe de o parte în apariţia stării de tulburare a ordinii publice şi persistenţa ei pe timpul avertizărilor, iar pe de altă parte executarea primei somaţii, fapt ce reprezintă transformarea misiunii de asigurare într-una de restabilire. Trebuie avut în vedere că, spre deosebire de conflictele convenţionale unde surprinderea este un principiu necesar a fi aplicat, în domeniul ordinii publice intervenţia în forţă este ultima soluţie,  iar  cetăţenii  participanţi  la  manifestări  trebuie  să  cunoască urmările nerespectării legii.

Astfel, intervenţia în forţă constituie o măsură extremă, la care se apelează diferenţiat, în etape, în special atunci când sunt puse în pericol grav valorile fundamentale ale statului, prevăzute în Constituţie. Legiuitorul a stipulat expres modul de acţiune în caz de tulburare gravă a ordinii publice, intervenţia şi folosirea mijloacelor tehnice din dotare.

În activitatea de gestionare a adunărilor publice, Jandarmeria Romană se raportează la aplicarea, în cadrul misiunilor specifice, a unui concept cu relevanţă acţională ,,C.F.C.D.”, definit de patru elemente:

 1. cunoaştere (analizarea şi interpretarea sistematică a datelor şi informaţiilor la dispoziţie);
 2. facilitare (identificarea scopurilor legitime ale manifestanţilor şi stabilirea unui dialog permanent pentru a găsi soluţii adecvate cu liderii acestora);
 3. comunicare (are un caracter continuu, intervine în etape diferite şi se realizează în diverse moduri, prin dialog cu organizatorul / reprezentantul / participanţii, iar pe de altă parte, prin cooperarea / colaborarea cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în gestionarea evenimentului);
 4. diferenţiere (persoanele care generează probleme în planul ordinii publice să fie tratate individual, astfel încât dreptul la liberă exprimare al celorlalţi participanţi să nu fie afectat).

În perioada de referinţă în judeţul Olt, nu au fost evenimente care să tulbure grav ordinea şi liniştea publică şi să impună intervenţia pentru restabilirea acesteia.

Măsurile luate şi contactele permanente cu organizatorii adunărilor publice, au creat posibilitatea dezamorsării unor situaţii tensionate şi prevenirea degenerării acestora în acţiuni turbulente, acest lucru datorându-se în special personalului “Dialog”.

Echipele de dialog reprezintă interfaţa dintre organizatorii unui eveniment, protestatari, manifestanţi, comandantul acţiunii şi/sau, după caz, reprezentanţii autorităţilor publice.

Echipele de dialog funcţionează ca o garanţie a securizării drepturilor cetăţeneşti, dar şi a respectării imaginii şi drepturilor forţelor de ordine pe timpul desfăşurării acţiunii.

Toate activităţile de cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din zona de responsabilitate pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice s-au desfăşurat în condiţii foarte bune, fără sincope şi disfuncţionalităţi de natură să impieteze asupra eficienţei dispozitivelor adoptate, situaţia operativă fiind gestionată corespunzător. 

Participarea la menţinerea ordinii publice

Siguranţa publică exprimă sentimentul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă – forţe de ordine, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor.

Sistemul legislativ actual permite executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice, într-un cadru bine delimitat din punct de vedere al competenţelor instituţionale. Realităţile sociale şi operative au impus dezvoltarea acestor prevederi legislative, prin completări/modificări punctuale aduse de Ordinul M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

Astfel, reglementarea mai sus precizată, instituie faptul că „menţinerea ordinii şi

constituindu-se:

 • patrule de jandarmi în mediul urban – 3161 patrule, cu un efectiv de 9585 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost constituite un număr de 3730 patrule, cu un efectiv de 9895 jandarmi;
 • patrule de jandarmi în mediul rural – 798 patrule, cu un efectiv total de 1923 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost constituite un număr de 1067 patrule, cu un efectiv de 2508 jandarmi;
 • patrule mixte în mediul urban – 9588 patrule, cu un efectiv total 9588 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost constituite un număr de 10375 patrule, cu un efectiv de 10375 jandarmi;
 • patrule mixte în mediul rural – 2203 patrule, cu un efectiv total 2203 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost constituite un număr de 2578 patrule, cu un efectiv de 2578.

Cooperarea interinstituţională (cu Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, S.I.P.I., I.G.S.U., Serviciile Judeţene Anticorupţie, I.G.I., S.T.S., S.R.I., S.P.P., Parchete, etc.)

Cooperarea constă în orientarea şi armonizarea eforturilor tuturor forţelor participante la executarea acţiunilor în timp, spaţiu şi pe obiective.

Jandarmeria Română cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit Legii, cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii:

 • acţiuni executate în cooperare cu poliţia, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat – 248 acţiuni, cu un efectiv total de 650 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 98 acţiuni, cu un efectiv de 390 jandarmi;
 • acţiuni executate în cooperare cu BCCO – 1 acţiune, cu un efectiv de 4 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 1 acţiune, cu un efectiv de 16 jandarmi;
 • acţiuni executate în cooperare cu Parchetul – 1 acţiune, cu un efectiv de 15 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 2 acţiuni, cu un efectiv de 15 jandarmi;

La solicitarea  Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, în data de 15.12.2018, începând cu orele 16:00, 15 jandarmi, din cadrul inspectoratului au acţionat  împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia la efectuarea unor acte procedurale.

 • acţiuni în cooperare cu executorii judecătoreşti – 22 acţiuni, cu un efectiv total de 80 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 24 acţiuni, cu un efectiv de 93 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu organele silvice – 289 acţiuni, cu un efectiv total de 607 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 279 acţiuni, cu un efectiv de 581 jandarmi;
 • acţiuni în cooperare cu DGA – 1 acţiune, cu un efectiv de 10 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 1 acţiune, cu un efectiv de 16 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu DSVSA – 58 acţiuni, cu un efectiv de 140 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 24 acţiuni, cu un efectiv de 58 jandarmi;
 • acţiuni executate în cooperare cu S.T.P.F. Olt – 3 acţiuni, cu un efectiv 8 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 27 acţiuni, cu un efectiv de 54 jandarmi;
 • acţiuni executate în cooperare cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Olt – 9 acţiuni, cu un efectiv de 18 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 14 acţiuni, cu un efectiv de 49 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu ITM Olt – 6 acţiuni, cu un efectiv de 12 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 9 acţiuni, cu un efectiv de 30 jandarmi;
 • acţiuni în colaborare cu ISU Olt – 10 acţiuni, cu un efectiv de 40 jandarmi, pe linia respectării normelor P.S.I. de către localurile publice, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 19 acţiuni, cu un efectiv de 62 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu ANPA – 2 acţiuni, cu un efectiv total de 6 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 5 acţiuni, cu un efectiv de 25 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu Distribuţie Oltenia – 16 acţiuni, cu un efectiv total de 60 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când au fost executate 3 acţiuni, cu un efectiv total de 12 jandarmi;
 • acţiuni executate în colaborare cu Distrigaz Sud Rețele SRL – 2 acţiuni, cu un efectiv total de 20 jandarmi, comparativ cu anul 2017, când nu au fost executate astfel de acţiuni.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a manifestat de fiecare dată o disponibilitate activă la solicitările tuturor instituţiilor cu care se cooperează, aducându-şi, în condiţiile legii, o contribuţie determinantă la efortul comun de asigurare şi menţinere a unui climat de ordine şi siguranţă a cetăţenilor.

Situaţia misiunilor executate, efectivelor folosite şi rezultatelor obţinute se regăseşte în anexa nr. 1.

În baza prevederilor Planului de cooperare la obiectivele din competenţa inspectoratului,  în anul 2018 au fost organizate şi desfăşurate un număr de 18 exerciţii tactice ( 7 în comun cu instituţiile semnatare), faţă de 18 exerciţii în anul 2017, de remarcat fiind cooperarea cu personalul structurii antiteroriste din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Craiova, care a participat la exerciţii alături de efectivele Dt.1 J. Mb. / Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt la executarea acestor activităţi, precum şi efective din cadrul I.S.U. Olt,  S.J.P.I. Olt, I.P.J. Olt., S.T.P.F. Olt, D.J.I. Olt la care au participat 276 efective. Cu această ocazie s-au executat şi recunoaşteri la obiectivele din competenţă.

În baza Planului de colaborare între Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi S.C. Civitas P.S.G. S.R.L. în anul 2018 s-au desfăşurat 27 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 54 efective, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, localizarea şi identificarea grupărilor infracţionale precum şi a asigurării intervenţiei specializate, comparativ cu anul 2017, când s-au desfăşurat 33 acţiuni, în baza solicitărilor primite, cu 66 efective.

În baza Planului de colaborare dintre Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 6 Oltenia, în anul 2018 s-au desfăşurat 5 acţiuni pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a transporturilor rutiere de produse cu caracter special, cu 10 efective, aceeaşi situație fiind și în anul 2017.

În baza planului de cooperare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a participat la 8  exerciţii de protecţie civilă cu 48 efective în localităţile: Slatina (4 exerciţii), Caracal (1 exerciţiu), Balş (1 exerciţiu), Reșca (1 exerciţiu), Fălcoiu (1 exerciţiu), comparativ cu 7 exerciţii cu 31 efective în anul 2017. 

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În perioada analizată, au fost constatate un număr de 542 fapte de natură penală comparativ cu 570 în 2017, din care 208 constatate de jandarmi comparativ cu 159 în 2017 şi 334 în comun cu poliţia comparativ cu 411 în 2017, fiind identificaţi 558 autori comparativ cu 581 în 2017.

Din cele 208 infracţiuni constatate de jandarmi, 27 au fost prevăzute în codul penal (26 infracţiuni contra patrimoniului şi 1 infracțiune de lovire sau alte violențe), iar 181 infracţiuni au fost prevăzute în legi speciale.

În ceea ce priveşte faptele penale constatate în comun cu poliţia, 310 au fost prevăzute în codul penal (97 infracţiuni contra persoanei, 115 infracţiuni contra patrimoniului şi 98 alte infracţiuni), iar 24 au fost prevăzute în legi speciale.

Din totalul de 208 fapte penale, 141 au fost constatate de structurile de ordine publică, 34 au fost constatate în mod direct de către personalul Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale, 33 au fost constatate de structurile de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti.

Menţionăm faptul că infracţionalitatea stradală sesizată la nivelul judeţului Olt, a înregistrat o scădere cu 32 fapte penale în anul 2018 faţă de 2017, de la 380 la 348 infracţiuni, respectiv cu 8,42 %

Activităţile specifice desfăşurate pentru combaterea faptelor de natură contravenţională, s-au concretizat în aplicarea unui număr de 2225 sancţiuni comparativ cu 1851 în 2017 în valoare de 672500 lei comparativ cu 617.500 lei în 2017 din care 1708 sunt pentru încălcări ale Legii 61/1991 modificată – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Celelalte acte normative la care au fost constatate contravenţii sunt din diferite domenii: la regimul piscicol – 399, hotărâri ale consiliilor locale – 24, la regimul silvic – 14, protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite – 13, la regimul consumului de tutun – 61, deţinerii a câinilor periculoşi – 2, organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice – 1, alte acte normative -3

Din totalul de 2225 contravenţii constatate, 1679 au fost constatate de structurile de ordine publică și 546 constatate de structurile de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale transport produse petroliere aparţinând S.C. CONPET S.A. Ploieşti.

În cursul anului 2018, au fost anulate de instanţă 2 procese-verbale, faţă de 4 în 2017, nefiind anulat din oficiu nici un proces-verbal, ca şi în anul 2017, fiind achitate până în prezent 41 amenzi în valoare de 12825 lei faţă de 22 în valoare de 4700 lei în 2017, nefiind înregistrate procese-verbale de contravenţie la care a intervenit prescripţia, la fel ca în anul 2017.

În perioada analizată au fost introduse 79 de bunuri în camera de corpuri delicte, au fost declarate 78 bunuri care au intrat în proprietatea privată a statului şi au fost scoase 85 de bunuri în vederea valorificării/distrugerii în condiţiile legii.

S-au desfăşurat 176 faţă de 199 în 2017 acţiuni pe linia protecţiei şi promovării drepturilor omului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, combaterii violenţei în sport, egalităţii de şanse, protecţiei drepturilor femeilor, copiilor, minorilor aflaţi în dificultate, protecţia victimelor, persoanelor cu dizabilităţi, minorităţi naţionale şi integrarea minorităţii rome, toleranţă şi nediscriminare, prevenirea comportamentelor inumane sau degradante, precum şi măsurile ce trebuie luate în acest sens, cooperarea cu societatea civilă, în special cu organizaţii neguvernamentale.

Activităţile s-au desfăşurat în cadrul Planului anual pentru prevenirea faptelor antisociale în anul 2018, în cadrul proiectelor „Şcoala în Siguranţă!”, „Împreună pentru siguranță!” și „Fii conştient nu dependent!”. În acest sens au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire antiinfracţională, în unităţi de învăţământ, locuri de petrecere a timpului liber, competiţii sportive sau în alte locuri cu public numeros. Dintre acestea, un număr de 5 au fost desfăşurate cu participarea unor reprezentanţi din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt,  2 în comun cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, 10 în comun cu Inspectoratul de Poliție Județean Olt și 2 în comun cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, fiind distribuite pliante cu mesaj antiviolenţă.

Pe linie de criminalistică, subofiţerul criminalist a participat la toate activităţile la care a fost necesară prezenţa sa, întocmindu-se astfel un număr de 105 planşe fotografice şi realizând un număr de 106 înregistrări video, activităţi care au contribuit în numeroase situaţii, la probatoriul faptelor constatate de personalul inspectoratului.

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a primit spre executare un număr de 571 mandate de aducere faţă de 429 executate în 2017, în 24 localităţi faţă de 31 de localităţi în 2017, din care un număr de 279 au fost executate prin prezentarea persoanelor, faţă de 229 în 2017, iar 292 au fost executate prin neprezentarea persoanei faţă de 200 în 2017, fiind folosit un efectiv de 1142 jandarmi.

În ceea ce priveşte organele emitente ale mandatelor de aducere, 448 de mandate au fost emise de instanţe şi organe de urmărire penală din judeţul Olt, iar 123 au fost emise de instanţe sau organe de urmărire penală din alte judeţe.

În această perioadă, unitatea nu a primit nici o sancţiune judiciară de la instanţele judecătoreşti sau unităţile de parchet, fiind executate toate mandatele de aducere în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

1.2. Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor

Activitatea pe linia misiunii de pază se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, H.G. 1486/2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentelor, ordinelor M.A.I. şi dispoziţiunilor inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt  asigură paza unui număr de 15 obiective, cu exceptare de la plată, astfel: 10 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 1 obiectiv aparţinând Ministerului Finanţelor Publice, 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi a României, 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi 1 obiectiv aparţinând Jandarmeriei Române, după cum urmează:

 • paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A. (gazolină, ţiţei, etan) şi cea de fibră optică pe o lungime totală de 287,2 km.

Concomitent cu executarea acestor misiuni, este asigurată menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti în 12 săli de judecată, dispuse în 4 localităţi, respectiv 8 săli aparţinând Judecătoriilor din localităţile Slatina, Balş, Caracal şi Corabia şi 4 săli la Tribunalul Olt, aplicându-se pentru toate obiectivele din competenţă şi concepţia privind extinderea dispozitivului de pază pe perimetrul exterior, unde subofiţerii menţin şi asigură un climat de ordine şi siguranţă şi pot constata fapte antisociale în conformitate cu prevederile legale.

Pe linia misiunii de pază, supraveghere şi intervenţie la conductele magistrale de transport produse petroliere, au fost descoperite 3 instalaţii artizanale comparativ cu 2017 când nu a fost descoperită nici o instalație, nu s-au înregistrat avarii tehnologice. Totodată au fost semnalate un număr de 5 scăderi de presiune comparativ 11 în anul 2017.

Pentru paza transporturilor de valori şi cu caracter special s-au folosit efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, executându-se un număr de 44 transporturi cu caracter special, comparativ cu 42 în anul 2017 şi 708 transporturi de valori, comparativ cu 841 în anul 2017, din care 684 judeţene comparativ cu 824 în anul 2017 şi 24 interjudeţene comparativ cu 17 în anul 2017

S-au organizat 24 acţiuni de testare a vigilenţei personalului care execută misiuni de pază instituţională la obiectivele din competenţa inspectoratului, comparativ cu 24 în anul 2017, toate fiind nereuşite. 

1.4.  Management operaţional

Prin Planul de acțiuni al unităţii pentru anul 2018, a fost stabilită o prioritate strategică, 12 obiective generale, 39 obiective specifice şi 92 de activităţi concrete. Activitățile stabilite în baza Planului de acțiuni, având ca termene de realizare anul 2018, au fost îndeplinite în totalitate.

În conformitate cu prevederile Planului unic de exerciţii pentru verificarea capacităţii operaţionale a structurilor din subordine, precum şi a documentelor de planificare a  principalelor activităţi ale inspectoratului, concomitent cu desfăşurarea misiunilor specifice, în perioada analizată au fost planificate şi executate 2 exerciţii de alertare cu întregul personal al inspectoratului  comparativ cu 2 în anul 2017, 12 exerciţii de alertare cu detaşamentele comparativ cu 12 în anul 2017 şi 2 exerciţii de antrenament cu structurile de comandament pentru pregătirea personalului statului major şi grupei operative comparativ cu 2 în anul 2017, având ca scop verificarea stării de operativitate a inspectoratului /subunităţilor, antrenarea personalului în conducerea activităţilor pe timpul alertării.

Monitorizarea misiunilor şi a evenimentelor

Au fost desfăşurate activităţi de verificări operative în bazele de date, la solicitarea elementelor de dispozitiv, în vederea stabilirii identităţii şi a stării de legalitate a persoanelor – 1540 (dintre care, în S.I.N.S. 1005), comparativ cu 1111 în 2017 (dintre care, în S.I.N.S. 597).

S-au primit şi înregistrat un număr de 5491 de apeluri prin S.N.U.A.U. 112 şi s-a intervenit în mod operativ la 29 dintre ele, comparativ cu anul 2017 când au fost preluate 5433 apeluri şi s-a intervenit la 36 dintre ele.

Cu ocazia tranzitării zonei de responsabilitate, au fost monitorizate un număr de 190 (181) transporturi cu caracter special, după cum urmează:

 • 44 executate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, comparativ cu anul 2017 când au fost monitorizate 42 transporturi;
 • 146 transporturi aparţinând altor structuri M.A.I., comparativ cu anul 2017 când au fost monitorizate 139 transporturi.

Au fost monitorizate 792 comparativ cu anul 2017 când au fost executate 885 transporturi de valori, astfel:

 • 708 executate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 841 de transporturi (din care 684 judeţene comparativ cu 824 în anul 2017 şi 24 interjudeţene comparativ 17 în anul 2017);
 • 84 transporturi de valori aparţinând altor structuri M.A.I. care au tranzitat zona de responsabilitate a inspectoratului, comparativ cu anul 2017, când au fost monitorizate 44 de transporturi.

Au fost implementate în aplicaţiile S.U.R.E. şi S.I.M.I.E.O.P. misiunile şi activităţile specifice structurilor operative şi raportate la Centrul Operaţional şi D.O.S.P, în dinamică.

Au fost monitorizate şi gestionate corespunzător misiunile de asigurare a ordinii şi liniştii publice, pe timpul  desfăşurării manifestărilor cultural-sportive.

 1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR DE SUPORT 
 • Resurse Umane:

Implementarea unei politici şi strategii realiste de recrutare a candidaţilor, atât cantitativ, cât mai ales calitativ, s-a concretizat prin:

 • recrutarea a 22 candidaţi pentru Academia de Poliţie „A. I. Cuza” comparativ cu 26 în anul 2017, din cei recrutaţi fiind declaraţi admis 0 candidaţi comparativ cu 3 în anul 2017;
 • recrutarea a 427 de candidaţi pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani comparativ cu 239 în anul 2017, fiind declaraţi admis 76 candidaţi comparativ cu 43 în anul 2017;

În ceea ce priveşte specializările existente la nivelul resurselor umane predomină pregătirea în domeniul ştiinţelor juridice, studii economice, tehnice, militare şi într-o proporţie mai mică, alte specializări, din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste. Majoritatea personalului angajat a urmat, atât la iniţiativa conducerii structurilor de specialitate, cât şi din propria iniţiativă, programe de pregătire de scurtă/medie durată, în domenii de interes, precum: management, comunicare şi relaţii publice, politici publice, informatică, finanţe, contabilitate, fonduri structurale.

Referitor la competenţele şi abilităţile resurselor umane se pot observa următoarele caracteristici generale: capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse în scopul realizării obiectivelor, implicarea activă în realizarea obiectivelor atât în mod independent, cât şi prin munca în echipă, atitudinea proactivă în soluţionarea problemelor, atitudinea pozitivă faţă de idei noi, cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu şi respectarea normelor de disciplină şi de etică prevăzute de codul de conduită al poliţiştilor şi de codul de conduită al funcţionarilor publici.

           Gradul de încadrare cu personal:

Dinamica de personal s-a concretizat prin sosirea în cadrul inspectoratului a 2 ofiţeri și 4 subofiţeri, au plecat 3 ofiţeri, 3 subofiţeri și 2 personal contractual, din care 1 subofiţer a trecut în rezervă prin demisie, 1 personal contractual prin demisie și 1 personal contractual cu drept la pensie

Încadrarea  inspectoratului este de 96 %.

           Formarea profesională:

Pregătirea de specialitate s-a  organizat  pe principiul subordonării, pe specialităţi şi a cuprins:

– pregătirea  specifică funcţiei;

– pregătirea generală în domeniul armei.

În anul 2018 atât la evaluările anuale la  pregătire specifică funcţiei şi pregătire generală domeniul armei, o parte din personalul inspectoratului, a fost verificat printr-un test aplicat prin platforma de tip e-Learning, platformă  care vine în întâmpinarea nevoilor unităţii de a măsura impactul şi eficienţa procesului de instruire, oferind un nivel unitar de evaluare a cursanţilor iar cealaltă parte din personalul inspectoratului a fost evaluat prin realizarea unei probe practice.

În urmare evaluărilor rezultatele la pregătire de specialitate au fost următoarele:

Ofițeri:  -13 calificativul “EXCEPȚIONAL”;

– 18 calificativul “FOARTE BUN”;

– 5 calificativul “BUN”.

Maiștrii militari :  -1 calificativul “BUN”;

– 1 calificativul “CORESPUNZĂTOR”.

Subofițeri:  -14 calificativul “EXCEPȚIONAL”;

– 140 calificativul “FOARTE BUN”;

– 177 calificativul “BUN” ;

– 38 calificativul “CORESPUNZĂTOR”.

Cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din M.A.I., la nivelul Inspectoratului  au fost desfăşurate  activităţi de instruire realizate de către consilierul pentru  integritate împreună cu personalul specializat al D.G.A., în urma intrării în vigoare a Ordinului nr.  62 / 2018  privind organizarea și desfășurarea activitătilor de prevenire a corupției și de educației pentru promovarea integrității  în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Formarea profesională colectivă a personalului organizată de către unitate s-a desfăşurat în scopul formării, menţinerii şi dezvoltării deprinderilor, precum şi al realizării coeziunii structurilor militare în vederea atingerii nivelului de operaţionalizare potrivit specificului şi misiunilor ce le revin.

Pregătirea prin cursuri a reprezentat un instrument de bază în îndeplinirea obiectivului de profesionalizare a Jandarmeriei Române.

Participarea la cursuri a cadrelor unităţii este determinată exclusiv de nevoile de pregătire, de necesitatea perfecţionării ori obţinerii unor specializări şi de asigurare a evoluţiei în carieră.

În ce priveşte evoluţia în carieră, cadrele inspectoratului au urmat programe de formare profesională continuă, unitatea noastră asigurând participarea la cursuri, astfel:

 • cursuri pentru dezvoltarea carierei : 11 ofiţeri şi 51 subofiţeri;
 • examen de carieră în vederea acordării gradului de plutonier adjutant: 1 subofiţer.

Activitatea de tutelă profesională s-a organizat şi desfăşurat şi pentru 28 studenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi 65 elevi ai Şcolilor Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani, respectiv Fălticeni.

Starea şi practica disciplinară

Starea ordinii şi disciplinei militare, prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie în rândul personalului a vizat:

 • minimalizarea riscurilor identificate în respectarea normelor de ordine şi de comportament obligatorii pentru menţinerea stării funcţionale;
 • combaterea faptelor de corupţie şi creşterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate corupţiei;
 • eliminarea barierelor administrative şi creşterea transparenţei în sistemul de management al resurselor umane, pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi buna desfăşurare a activităţilor.

Primordial în activitatea conducerii inspectoratului,  s-a aflat necesitatea adoptării unei atitudini ferme şi intransigente faţă de orice fel de act de încălcare a ordinii şi disciplinei militare.

Pentru  îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, rezultate foarte bune obţinute în acest an, cadrelor militare din subordine le-au fost acordate un număr de 307 recompense comparativ cu 265 în anul 2017,  constând în: 136 mulţumiri, 92 felicitări, 65 citarea prin ordin şi 14 înaintări în grad înainte de termen. Totodată, în anul 2018 au fost acordate 21 salarii pentru lucrări de excepţie în procent de 30%, 40% şi 50% de către Ministerul Afacerilor Interne, comparativ cu 24 salarii pentru lucrări de excepţie acordate în anul 2017.

Ca urmare a abaterilor disciplinare, în anul 2018 au fost aplicate sancţiuni pentru 10 cadre (1 ofițer și 9 subofițeri) comparativ cu  anul 2017,  când au fost aplicate sancţiuni pentru 9 subofiţeri.   

 Logistica:

Pentru acoperirea deficitului de autovehicule au fost preluate de la I.G.J.R. un număr de 4 autovehicule 4×4 Dacia Duster şi achiziţionat pe plan local 1 autovehicul 8+1 locuri Peugeot Expert.

          Fonduri europene nerambursabile 

 1. În cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile. 
 1. In cadrul programului de cooperare teritorială INTERREG V-A România-Bulgaria, în cadrul Axei prioritare 3 – O regiune sigură, Consiliul Judeţean Olt a depus o cererea de finanţare în calitate de beneficiar lider în proiectul „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență pentru Consiliul Județean Olt și Municipalitatea Dolna Mitropolia ”, în care am fost cooptaţi în calitate de partener-beneficiar. În cadrul proiectului, care a fost lansat oficial în luna decembrie 2018, pentru unitatea noastră vor fi achiziţionate echipamente specifice în valoare de  aproximativ 96.150 euro după cum urmează: autovehicule 4+1 locuri cu tracţiune integrală – 3 buc., ATV– 3 buc., barcă fibră de sticlă – 1 buc., cordelină – 100 m., veste de salvare – 5 buc.

III.  În cadrul proiectului derulat de Jandarmeria Română cu finanțare din partea Băncii Mondiale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, inspectoratul a întocmit documentele preliminare în vederea demolării sediului Detașamentului 5 Jandarmi Balș (care a fost expertizat în anul 2017, fiind încadrat în clasa de risc seismic RS I – clădiri cu risc ridicat de prăbușire în caz de seism) și construirii unui sediu nou, modern, care să corespundă nevoilor reale ale personalului și standardelor de siguranță impuse de lege. 

Marketing şi Achiziţii

În perioada analizată, a fost încheiat un acord cadru pe o perioadă de un an, pentru achiziţionarea de 3 autospeciale 8+1 locuri şi 5 autovehicule 4+1 locuri cu tracţiune integrală.

Totodată au fost efectuate achiziţii în limita fondurilor băneşti alocate de la buget, fiind iniţiate şi finalizate un număr de 142 proceduri de „cumpărare directă” în valoare totală de 514.170 lei, din care 137  proceduri în valoare de 502.170 lei prin S.E.A.P.

 • Comunicaţii şi tehnologia informaţiilor:

Au fost achiziționate și puse în funcțiune echipamentele informatice necesare disp

În anul 2018 au fost primite de la I.G.J.R. 2 stații de lucru şi 1 imprimantă laser A4 și au fost achiziționate la nivelul unității 42 stații radio TETRA, 1 server, 2 laptopuri și 2 imprimante laser A4.

Gradul de asigurare cu mijloace de comunicații și tehnologia informației este de 62%.

 • Asigurare financiară

În acest an structura financiară a desfăşurat activităţi necesare bunei funcţionări a Inspectoratului. Referitor la acordarea drepturilor de personal, s-a urmărit asigurarea fondurilor necesare pentru plata salariilor, a normelor de hrană şi a altor drepturi băneşti de care beneficiază cadrele militare şi personalul contractual. Din surse bugetare, cheltuielile de personal au fost în valoare de 29.235,46 mii lei comparativ cu 23.790,68 mii lei în anul 2017.

O prioritate a structurii financiar a reprezentat-o obţinerea de cât mai multe fonduri băneşti necesare achiziţionării de produse şi servicii, astfel cheltuielile materiale au fost în valoare de 601,56 mii lei comparativ cu 426,71 mii lei în anul 2017. Din această sumă, cea mai mare pondere o au utilităţile, la care valoarea plăţilor se ridică la 309,39 mii lei comparativ cu 256,55 mii lei în anul 2017, piesele de schimb – 33,14 mii lei comparativ cu 34,45 mii lei în anul 2017, reparaţiile curente – 139,08 mii lei comparativ cu 51,40 mii lei în anul 2017, carburanţi – lubrifianţi – 7,99 mii lei comparativ cu 5 mii lei în anul 2017.

De asemenea, au fost efectuate plăţi pentru investiţii în valoare de 440.073 mii lei comparativ cu 8 mii lei în anul 2017.

Din surse bugetare s-au obţinut fonduri pentru achitarea indemnizaţiilor de creştere a copilului şi a transportului la spital în sumă de 108,36 mii lei comparativ cu 62,64 mii lei în anul 2017, precum şi pentru plata contribuţiei la asigurările de sănătate pentru creşterea copilului în valoare de 0.28 mii lei comparativ cu 1.95 mii lei în anul 2017.

În perioada octombrie-noiembrie 2018 s-a efectuat inventarierea anuală generală a patrimoniului inspectoratului. Aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii şi nu au fost înregistrate diferenţe între soldurile scriptice din evidenţa contabilă şi cele faptice din cadrul gestiunilor.

2.5 Asigurare juridică

În activitatea juridică desfăşurată la nivelul inspectoratului au fost îndeplinite toate atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile care revin compartimentului, precum şi cele rezultate din actele normative şi reglementările legale în vigoare.

Pe această linie s-a acţionat cu prioritate pentru apărarea intereselor instituţiei la instanţele de judecată la termenele precizate în citaţii, avizarea actelor care implică răspunderea juridică şi patrimonială a inspectoratului, precum şi alte activităţi cu caracter juridic repartizate spre rezolvare.

 • Relaţii publice și cu publicul

Sărbătorirea în acest an a 168 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, a generat organizarea unor manifestări de amploare în spaţiul public, fiind organizate puncte de informare pentru cetăţeni, prilej cu care jandarmii au intrat în contact direct cu aceştia, oferindu-le informaţii despre activitatea desfăşurată, rezultatele misiunilor, echipamentul şi logistica folosită, condiţiile de angajare şi oferta educaţională a Jandarmeriei Române.

Desfăşurarea unor activităţi de relaţii publice precum Ziua Porţilor Deschise, Cupa Presei la Tir, Cupa Jandarmeriei Oltene, Ziua Porţilor Deschise pentru Copii, dar şi participarea jandarmilor la acţiuni şi proiecte de implicare socială, întrajutorarea familiilor nevoiaşe, a copiilor instituţionalizaţi, au avut un impact pozitiv în rândul comunităţii, contribuind la promovarea şi consolidarea imaginii instituţiei.

Revista „Lege şi Ordine”, care a împlinit treisprezece ani de continuitate, constituie un important mijloc de promovare a imaginii inspectoratului, publicaţia fiind utilizată cu succes în toate activităţile de reprezentare şi relaţionare cu cetăţenii cu ocazia desfăşurării acţiunilor în spaţiul public şi a activităţilor preventiv-educative desfăşurate în şcoli.

În cadrul activităţilor circumscrise sărbătoririi Marii Uniri, la nivelul unităţii noastre a fost iniţiat proiectul “Repere istorice – Aportul militar al Jandarmeriei în județul Olt”, care a fost aprobat în cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar.

Proiectul a constat în realizarea  unui clip video de prezentare a participării Jandarmeriei oltene la Războiul de Reîntregire (1916-1919) și la apărarea Marii Uniri (1918),  expunerea și difuzarea acestuia în spațiul public, alături de DVD-uri, postere, flyere.

Permanent au avut loc întâlniri cu ziariştii acreditaţi, atât la sediul inspectoratului cât şi la sediile redacţiilor, pentru asigurarea unei documentări şi informări corecte, obiective şi echidistante a mass-media cu privire la activităţile desfăşurate, fiind organizate desfășurate 3 conferințe de presă, au fost acordate 66 (80) interviuri, prin compartimentul de specialitate fiind transmise către mass-media 82 (89) buletine informative, comunicate de presă, precizări.

Ca urmare a monitorizării presei, au fost înregistrate 1296 (1.409) prezenţe mediatice: 847 (877) articole publicate în presa scrisă/on-line, 267 (302) apariţii TV  şi 182 (230)  prezenţe la radio.

Prin mediatizarea principalelor rezultate din misiuni, dar şi prin gestionarea cu profesionalism a contextelor mediatice în care a fost implicată instituţia, şi în perioada supusă atenţiei s-a realizat promovarea unei imagini pozitive a instituţiei.

De asemenea, Compartimentul Informare, Relații Publice și cu Publicul a gestionat întrevederile dintre reprezentanții IJJ Olt și reprezentanții Naval Support Facility Deveselu care au avut drept scop dezvoltarea relațiilor de colaborare între cele două instituții.

Astfel, în anul 2018 reprezentanți ai Naval Support Facility Deveselu au participat la activitățile organizate de IJJ Olt cu prilejul Zilei Jandarmeriei Române și au desfășurat, în data de 10.01.2018, o vizită la sediul IJJ Olt.

În anul 2018, s-au prezentat în audienţă la conducerea inspectoratului 37 persoane, faţă de  55 în anul 2017 şi au fost înregistrate 34 de petiţii, faţă de 73 în anul 2017, care au fost soluţionate în totalitate, răspunsurile înaintate către petenţi încadrându-se în termenul legal.

În concluzie, la nivelul presei locale, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt păstrează o imagine polarizată pozitiv, cu valori semnificative ale expunerii mediatice şi a numărului trimiterilor favorabile.

 1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACȚIUNE PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2019

 Adaptarea permanentă a concepției de planificare, organizare, conducere și executare a serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului;

 • Creșterea eficienței activităţilor specifice de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în vederea identificării și înlăturării posibilelor cauze sau situații de natură a genera sau favoriza săvârșirea faptelor de natură penală și contravențională;
 • Creșterea nivelului de securitate a obiectivelor din competența unității;
 • Dezvoltarea procesului integrat de gestionare a situaţiilor speciale şi de criză de ordine şi siguranţă publică şi a consecinţelor acestora;
 • Îmbunătăţirea comunicării publice, interacţiunii cu mass-media, organizarea de campanii de comunicare publică;
 • Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele strategice instituţionale;
 • Creşterea performanţei activităţilor de suport logistic;
 • Creşterea  performanţei în domeniul activităţilor desfășurate pe linie de  cercetare –documentare, în scopul evitării surprinderii  unor evenimente cu impact mediu sau ridicat asupra ordinii publice sau siguranței cetățenilor sau a bunurilor
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here