Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele UE, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale

0

Declarația Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, 21 martie 2019

“Anul acesta aniversăm 50 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD). Convenția s-a dovedit a fi un instrument eficient, prin faptul că responsabilizează guvernele față de cetățenii proprii, precum și pe scena internațională. Pe baza convenției, numeroase țări au adoptat legi și politici naționale pentru prevenirea și eradicarea discriminării rasiale. Este și cazul nostru: Uniunea Europeană și statele membre au instituit o legislație solidă și politici solide.

Însă, în ciuda progreselor înregistrate, prea multe persoane sunt victime ale hărțuirii rasiale și ale discursului de incitare la ură, din cauza culorii pielii, originii etnice sau religiei lor. Acest lucru este încă valabil în multe locuri din întreaga lume, inclusiv în Uniunea Europeană.

În anul celei de a 50-a aniversări a intrării în vigoare a convenției, solicităm ratificarea universală a acesteia și îndemnăm toate țările care nu au acceptat încă procedurile individuale de depunere a plângerilor să facă acest lucru cât mai curând posibil. Progresele în punerea în aplicare a convenției sunt completate de îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel mondial în cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul UE, continuăm să combatem toate formele sau manifestările de discriminare rasială și de ură și să aplicăm toate mijloacele pentru a respecta diversitatea. În cadrul acțiunii noastre externe, menținem un dialog cu țările partenere, cu reprezentanții societății civile, cu organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și organizațiile regionale, pentru a promova nediscriminarea, incluziunea socială și egalitatea pentru toți, precum și respectarea universală a interzicerii discriminării rasiale.

Sprijinim în mod constant mecanismele ONU instituite după Conferința mondială împotriva rasismului din 2001 și avem cea mai mare contribuție voluntară la Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), care are un mandat important în combaterea rasismului și a xenofobiei. La nivel regional, colaborăm cu Consiliul Europei cu privire la integrarea romilor pentru a promova participarea activă a acestora la procesele de luare a deciziilor. De asemenea, continuăm să investim la nivel local, prin intermediul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, cu un cuantum de peste 206 milioane EUR, care vizează organizațiile societății civile care luptă împotriva discriminării, sub toate formele sale din întreaga lume.

Noile orientări ale UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă, adoptate recent, confirmă faptul că această chestiune reprezintă o prioritate pentru UE și că suntem hotărâți să jucăm un rol de lider în ceea ce privește nediscriminarea prin intermediul politicilor noastre, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Acest lucru reprezintă o datorie politică pentru toate instituțiile, dar este înainte de toate o provocare culturală de pe urma căreia putem câștiga doar împreună”.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here