Slatina: Liceul Tehnologic “Alexe Marin” anunţă lansarea proiectului Erasmus+ KA202 – Erasmobility Platform (II)

0

Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, Slatina, anunţă  lansarea proiectului Erasmus+ KA202 – Erasmobility Platform (II), 2019-1-ESO1-KA202-063824. Instituţiile partenere sunt din Spania, România, Irlanda, Ţara Galilor, Franţa, Portugalia, Anglia şi Grecia.

Acest proiect urmăreşte dezvoltarea şi promovarea platformei online Erasmobility, având ca scop principal implicarea şi sprijinirea centrelor de formare profesională, ce doresc să dezvolte mobilități în domeniul proiectelor Erasmus+ KA1, împreună cu alte centre şcolare europene.

Rezultatele preconizate la finalul proiectului sunt:

  • Adaptarea platformei Erasmobility la particularitățile țărilor membre;
  • Creşterea gradului de implicare a consorțiilor  în  mobilităţi;
  • Includerea în mobilităţi a elevilor proveniţi din medii dezavantajate;
  • Îmbunătățirea platformei Erasmobility, astfel încât să fie accesibilă de pe telefoanele mobile și de pe tablete;
  • Dezvoltarea unui ghid de utilizare care să ajute centrele de formare profesională să depăşească provocările inițiale întâlnite în schimburile de elevi sau profesori;
  • Dezvoltarea unui studiu comparativ al diferitelor sisteme de formare profesională a partenerilor implicați în proiect.

Acest proiect este un instrument perfect pentru a rezolva problemele pe care le ridică proiectele de mobilitate elevi sau cadre didactice KA1 şi pune accent pe plasarea elevilor în familii, pentru o mai bună integrare culturală.

Proiectul are o durată de 27 de luni și este structurat în trei faze:

  • Faza A: decembrie 2019 – noiembrie 2020: îmbunătăţirea platformei Erasmobility.
  • Faza B: decembrie 2020 – septembrie 2021: crearea şi distribuirea  de materiale și resurse didactice pentru a facilita mobilitatea elevilor.
  • Faza C: Octombrie 2021 – Ianuarie 2022: Diseminarea proiectului.

În perioada 5-6 decembrie 2019, a avut loc prima reuniune de proiect, în Bremen, Germania, la BBS Osterholz-Scharmbeck. La această reuniune, Liceul Tehnologic ”Alexe Marin”, Slatina, a fost reprezentat de Francesca Diaconu, profesor de limba engleză, şi Claudia Luţă, profesor de TIC. Şcoala gazdă, BBS Osterholz-Scharmbeck, a prezentat sistemul de învăţământ german şi provocările cu care se confruntă în prezent.

Pe parcursul celor două zile, participanţii au desfăşurat activităţi de lucru în echipă, la sfârşitul cărora, s-a întocmit o listă cu puncte tari şi puncte slabe ale platformei, aspecte ce urmează să fie îmbunătăţite şi un chestionar ce va fi distribuit printre instituţiile şcolare şi consorţiile din mai multe ţări. De asemenea, s-au pus bazele unui set de reguli privind protecţia datelor, în acord cu GDPR (General Data Protection Regulation).

Următoarea reuniune de proiect va avea loc în iunie 2020, în localitatea Xativa, Valencia, Spania.

Prof. Diaconu Francesca
Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here