Formare prin proiecte Erasmus+ la Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova

0

În concordanţă cu politicile europene şi cu evoluţia societăţii româneşti, educaţia civică a tinerei generaţii este considerată drept element-cheie în procesul de construire a unei societăţi care să contribuie la dezvoltarea responsabilizării şi participării.

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității.

Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de răspuns la provocările lumii contemporane.

Colegiul Național ”Frații Buzești” desfăşoară în prezent trei proiecte europene ERASMUS +.

Proiectul YOUNG STUDENTS AS CRITICAL SCIENCE DETECTIVES, KA2, Agreement Number: 2019-1-DK01-KA201-060167, proiect ERASMUS+, proiect de parteneriat strategic, a început în septembrie 2019 și se va termina în octombrie 2021. Acest proiect se desfăşoară sub coordonarea unui partener din Danemarca – Roskilde, Universitatea Absalon şi are implicați un grup de 12 elevi care lucrează ca ”detectivi critici de științe” şi au diferite misiuni de învăţare, descoperire şi experimentare bazate pe activităţi practice. Ei sunt ajutați de profesori de fizică, chimie, biologie și informatică.

Proiectul își propune descoperirea unor metode de lucru în domeniul știinţelor care să fie mai atractive pentru elevi, să-i ajute să acumuleze mai repede cunoștințe și să îi facă să relaționeze în scopul revigorării acestor discipline. De asemenea, în cadrul acestui proiect se pune accent pe atitudinea critică a elevilor referitoare la poluare şi la implicarea lor în găsirea de soluţii ştiinţifice pentru prevenirea poluării sau pentru obţinerea de diferite materiale biodegradabile.

Proiectul vizează participarea şi responsabilizarea elevilor, a profesorilor, a părinţilor şi a tuturor cetăţenilor, având ca scop cultivarea interesului faţă de menţinerea unui unui mediu natural, sănătos, echilibrat şi a unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi natură. Necesitatea acestui proiect este impusă de degradarea simţului civic şi a responsabilităţii faţă de mediul ambiant.

Acest proiect urmăreşte familiarizarea elevilor cu problemele cele mai importante ale activităţilor oamenilor asupra echilibrelor din natură şi a faptului că agresiunea chimică a oamenilor nu este orientată numai spre mediul înconjurător, ci şi înspre ei înşişi. Se urmăreşte dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unui comportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu implicaţii deosebite asupra sănătăţii.

Un alt proiect Erasmus+ este MISSION BASED LEARNING DEVELOPING A REALISTIC OPEN SCHOOLING MODEL EQUIPPING YOUNG STUDENTS WITH THER 21ST CENTURY SKILLS AND COMPETENCES THEY NEED, KA2, Agreement Number: KA201-E46A675B, care a început în septembrie 2019 și se va finaliza în octombrie 2021.

Proiectul are ca scop implementarea unui nou mod de a învăța, ”învățare prin misiuni”. Elevii sunt atrași de acest mod nou, inovativ de a acumula cunoștințe, se preocupă, caută informații și vin cu soluții. În acest proiect sunt implicate 2 echipe de elevi care în prezent învață ce înseamnă antreprenoriatul, ce reprezintă orașul nostru, urmând să identifice obiective istorice, geografice, de divertisment etc.

Unul dintre proiecte a fost inspirat de succesul avut de echipa Colegiului Național ”Frații Buzești”, Soft Hoarders, la competiția internațională care a avut loc la St. Louis, Statele Unite ale Americii. Asociaţia de Studii Socio – Economice și Colegiul Național ”Frații Buzești” au devenit partenere în proiectul european ERASMUS+ „ROBOtics Learning for empowering the new GENerations of EU Innovators”, coordonat de Boreal Innovation din Franța, Marsilia. Alți participanți la proiect mai sunt: Quarter Mediation, Olanda, 1 o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos, Grecia, Cookie Box, Spania.

Proiectul se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2018 – 30 septembrie 2020.

Proiectul ROBOGENIUS stimulează elevii să exploreze noi căi de învăţare prin educaţie interdisciplinară, să devină creatori de jucării-roboţi folosind piese Lego Mindstorm, aceasta îi ajută să fie inovatori, să înveţe prin joc, să obţină competenţe şi abilităţi sporite în acest sens și chiar să se formeze profesional ca viitori ingineri în mecatronică.
Prin promovarea acestui proiect se asigură beneficii în sensul creşterii abilităţilor şi competenţelor tuturor participanţilor, cadre didactice și elevi, cărora le creează deprinderi de a lucra practic pe baza unei metodologii create în timpul proiectului.

Proiectul se adresează deopotrivă, atât elevilor din învățământul primar și gimnazial, cât și cadrelor didactice implicate în activitățile educaționale. Prin caracterul de transnaționalitate se generează plus valoare pentru fiecare dintre partenerii implicați în proiect, facilitând schimbul de experienţă și bune practici. Totodată se propagă online acțiunile, abordările inovative și rezultatele din proiect. Prin diseminarea rezultatelor pe termen lung, proiectul permite atragerea și crearea de largi comunități active la nivel european și nu numai.

Implicarea elevilor și cadrelor didactice în proiecte europene aduce o viziune nouă asupra modului de abordarea a demersului didactic, o viziune care pune accent pe o implicare mai mare a elevilor, pe o relație profesor – elev bazată pe ajutor reciproc, relație care aduce multiple beneficii atât cu privire la modul de învățare cât și cu privire la modul de poziționare al elevului față de cadrul didactic.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here