Legea privind meșteșugarii tradiționali din România, supusă controlului de constituționalitate

0

Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială a transmis către Curtea Constituțională a României un Memoriu Amicus Curiae, ca urmare a formulării de către Guvernul României a obiecției de neconstituționalitate împotriva Legii privind meșteșugarii tradiționali din România, adoptată de Parlamentul României la data de 24 iunie 2020.

În cadrul sesizării formulată de Guvernul României nu este invocat niciun text constituțional încălcat și nici nu sunt prevăzute articolele din Legea meșteșugarilor tradiționali din România care dublează sau contravin, în opinia Guvernului României, dispozițiilor dintr-o serie de acte normative pe care le-a enumerat punctual sau generic, ceea ce denotă faptul că autorul sesizării nu a lecturat în totalitate și nu a înțeles scopul și esența acestei legi adoptate de Parlamentul României.

În acest sens, în cadrul Memoriului Amicus Curiae depus, Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială a formulat o serie de argumente în favoarea respingerii ca neîntemeiată a obiecției de neconstituționalitate formulată de Guvernul României cu privire la Legea meșteșugarilor tradiționali din România, prin raportare la acele capete de cerere care sunt motivate conform art. 10 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României. Textul Memoriului poate fi lecturat integral accesând https://crsds.ro/wp-content/uploads/2020/09/Amicus-CuriaeLegea-mestesugarilor-traditionali-din-Romania.pdf .

Proiectul de lege privind meșteșugarii tradiționali din România este unul din rezultatele principale ale proiectului “Politică publică pentru meșteșugul tradițional” inițiat de Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială și a fost elaborat în colaborare cu membrii Coaliției de ONG-uri pentru susținerea meșteșugurilor tradiționale creată în cadrul proiectului, pe baza informațiilor culese din rândul factorilor interesați (meșteșugari tradiționali, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul meșteșugurilor tradiționale, personal din autoritățile și instituțiile publice relevante etc.) prin intermediul consultărilor organizate și activităților derulate în cadrul proiectului. Detalii despre proiect sunt disponibile pe website-ul www.crsds.ro.

La finele anului 2019 proiectul de lege a fost înregistrat la Senat, fiind adoptat în data de 22 Aprilie 2020, iar în data de 24 iunie 2020, acesta a fost adoptat de Camera Deputaților obținând 262 de voturi, fiind apoi depus la Secretarul general în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale.

Din dorința de a contribui și pe viitor la prezervarea, promovarea și punerea în valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială va urmări cu interes decizia Curții Constituționale din România în speranța că aceasta din urmă va respinge sesizarea formulată de Guvernul României.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here