Protocol de colaborare între ISU Vâlcea şi Radioclubul COZIA Râmnicu Vâlcea

0

Între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă GENERAL MAGHERU al judeţului Vâlcea şi Radioclubul COZIA Râmnicu Vâlcea a fost încheiat recent  un protocol de colaborare ale cărui obiective sunt:

1. Colaborarea în situaţii d eurgenţă prin intervenţia imediată la nivelul comunităţilor afectate, în conformitate cu atribuţiile legale ale celor două părţi semnatare

2. Colaborarea în procesul de informare preventivă a populaţiei, instruire şi educare a membrilor comunităţilor locale, urbane şi rurale, cu privire la tipurile d eriscuri specifice şi modul de comportare în cazul producerii unor dezastre naturale.

În baza prevederilor protocolului se va constitui o reţea de radiourgenţă  cu voluntari radioamatori autorizaţi care va asigura în condiţiile legii comunicaţii  prin unde scurte şi ultrascurte în fonie şi telegrafie şi transmisii digitale de date pentru ISU Vâlcea şi comitetele locale şi Comitetul Naţional pentru situaţii de urgenţă şi va facilita radiocomunicaţiile alternative între forţele specializate voluntare participante la intervenţiile în situaţii de urgenţă şi forţele profesioniste atât pe timpul exerciţiilor, cât şi la intervenţie.

Prin participarea la activităţile precizate în protocolul de colaborare radioamatorii din reţeaua de radiourgenţă  se vor instrui pentru a interveni în situaţiile de urgenţă în cadrul acţiunilor de salvare a oamenilor şi a animalelor precum şi pentru protejarea bucurilor materiale şi factorilor de mediu.

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here