Pașapoarte valabile 10 ani, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani

0

Ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr.248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, prin Legea nr.133 din 18 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 508 din 20 iunie 2018, cele 30 de zile calendaristice, de la data publicării și intrării în vigoare a modificărilor, se împlinesc vineri 20 iulie 2018.

Principalele modificările aduse Legii nr.248/2005 sunt următoarele:

  1. Paşaportul simplu electronic va avea valabilitatea după cum urmează:

– 3 ani pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 12 ani;

– 5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 şi 18 ani;

– 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

  1. Pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, paşaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic (în prezent redus la 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii);
  2. Paşaportul simplu temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii (pe lângă cazurile prevăzute expres la literele b)-f) ale art. 171 din Legea nr. 248/2005), în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic. Aceste situaţii trebuie dovedite, după caz, cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.
  3. Costurile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/temporare rămân neschimbate, respectiv:

– 96 lei paşaportul simplu temporar;

– 234 lei paşaportul simplu electronic pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 12 ani (valabilitate 3 ani);

– 258 lei paşaportul simplu electronic pentru minorul cu vârsta între 12 şi 18 ani (valabilitate 5 ani);

– 258 lei paşaportul simplu electronic pentru persoanele majore (valabilitate 10 ani).

Mai multe detalii privind documentele necesare, modalităţile de plată a taxelor, procedura şi condiţiile în care se fac programările on-line, pot fi obţinute pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro.

Loading...

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here