Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 31 martie 2018

0

La sfârşitul lunii martie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 3,37 %.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii martie 2018 a fost de 5480 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de  2601 erau femei.

La sfârșitul lunii martie 2018, din totalul şomerilor înregistraţi, 1981 persoane au fost indemnizate şi 3499 neindemnizate.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii martie 2018 se prezintă astfel : 1813 persoane provin din mediul urban şi 3667 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 1771 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:

  • ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (68 %) ;
  • persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 26 % din totalul şomerilor înregistraţi;
  • persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6 % din numărul total de şomeri înregistraţi.

În luna martie 2018 s-au încadrat 322 persoane din rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la AJOFM Vâlcea (din care 247 persoane au fost încadrate din rândul şomerilor înregistraţi).

Ion Marius Năfliu,
Director Executiv 
AJOFM Vâlcea

COMENTARII

Please enter your comment!
Please enter your name here